25. 10. 1889: Pražané si stěžují na nedostatečné osvětlení ulic

25. října 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Nedostatečné osvětlení

Stížnosti na nedostatečné osvětlení ulic, zejmena těch, v nichž panuje čilý stavební ruch, ozývají se stále a oprávněně z obecenstva. Jsou to zejména Vodičkova a Palackého ulice, kde staví se právě tři rozsáhlé budovy. Po jedné straně prvé jmenované ulice byly svítilny odstraněny, tak že večer panuje tam tma, která může býti příčinou rozmanitých nehod, ba i neštěstí, zejména když lampáři po 11. hod. zhasnou i plynovou svítilnu na budově vyšší dívčí školy a pozdní chodci nucení jsou ubírati se úzkou uličkou, utvořenou z nahromaděných cihel a stavebního dříví. Této nepřístojnosli dalo by se snadno odpomoci, kdyby alespoň na oné straně ulice, kde se nestaví, svítilny po celou noc hořely. Ještě hůře jsou na tom noční chodci ulicí Skořápkovou, kde za noci panuje čirá tma. Ačkoli jsou známy nesnáze podnikatelů staveb v úzkých uličkách pražských, sluší nicméně uznati oprávněnost žádosti obecenstva, aby příslušní orgánové obecní postarali se, by v zájmu bezpečnosti osobní stala se všemožná, tedy po případě i mimořádná opatření. – Národní listy, 25. 10. 1889

Dočkal se věku 100 let

Těchto dnů zemřel v Lomu u Blatné stařec Jan Zajíc, který se narodil dne 16. října 1789. Byl to nejstarší muž okresu blatenského, který ještě před rokem živil se tlučením kamenů na okresní silnici. Skonal v den svých narozenin dne 16. října 1889 a byl téměř do poslední chvíle svěží a při úplném vědomí. – Národní listy, 25. 10. 1889

[related-post id=“24294″]

Nezbednost

Včera v poledne zapálil na poli u hostince v Kravíně nezbedný školák nakupenou slámu. Oheň byl záhy přibylými lidmi uhašen, chlapec zatčen a odveden na policii. — Adolf Polívka, 23letý sklepník, střílel předevčírem k večeru v Palackého třídě ve Vršovicích z revolveru. Přivolaný strážník zatkl nebezpečného střelce a poněvadž neměl povolení k nošení střelné zbraně, byl mu revolver zabaven. – Národní listy, 25. 10. 1889

Slavnost

V Klárově ústavě slepců na Malé straně pod Bruskou konati se bude příští neděli dne 27. t. m. církevní slavnost sv. archanděla Rafaela v obvyklém pořádku. Po ten celý den bude kaple a ústavní budova návštěvě obecenstva otevřena. Ve velké pracovně ženského oddělení v druhém patře uspořádána bude výstava výrobků nevidomými chovanci zhotovených.

X Zavřít