31. 7. 1890: Spor o židovský hřbitov a upozornění pro cestovatele

31. července 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Spor o starý židovský hřbitov

V ministerském výnosu, kterým se nařizuje zrušení starého židovského hřbitova u Olšan, praví se výslovně, že se zákaz tento netýká nabytých práv ku hrobům a hrobkám, Za tou příčinou sestavilo pohřební židovské bratrstvo ještě před uplynutím lhůty pro zrušení hřbitovu seznam všech osob, které mají domnělé právo k vlastním hrobům a hrobkám. Městský úřad žižkovský nevzal toto oznámení na vědomí, nýbrž prohlásil, že nedopustí, aby se mrtvoly na zrušeném hřbítově pohřbívaly. Těchto dnů konali majitelové hrobů a hrobek schůzi, v níž o této záležitosti bylo rokováno. Pan dr. Bendiener snažil se dokázati, že majitelé mají právo, ustanoviti a sobě zabezpečiti, aby po svém úmrtí vé vlastních hrobech na zrušeném hřbitově byli pohřbeni. Toto právo přiznává prý jim i zmíněný ministeriální výnos. Usneseno, aby tato sporná záležitost projednala se veškerými instancemi soudními podáním společné stížnosti, jakož aby místodržiteli vyslána byla zvláštní deputace se žádostí, by až do soudního rozhodnutí sporu na dále mrtvoly dotyčných majitelů hrobů a hrobek na zrušeném hřbitově židovském pohřbívány býti směly. – Národní listy, 31. 7. 1890

Cestovatelům po Balkáně

Sděluje se z Bělehradu, že řiditelství král. srbských státních drah zavedlo nový cenník pro dopravu osob a zavazadel, následkem čehož v každé srbské stanici bude lze obdržeti přímé lístky, též k dopravě zavazadel do všech stanic v Rakousku, v Turecku a Bulharsku. Zařízení to přijde vhod všem, kdož cestovati hodlají po Balkáně, a vůbec po zemích východních. – Národní listy, 31. 7. 1890

[related-post id=“32117″]

Napájení psů

V letních měsících dbá se v jiných městech velmi bedlivě toho, aby psi po ulicích pobíhající, dostati se mohli k vodě a žízeň uhasili. Děje se to nejen z ohledu na trpící zvířata, ale zajisté i ze zdravotních, velmi závažných příčin. V Praze sice na některém místě také zřízeny jsou u čerpadel mísky, do nichž přebytečná voda spadá a znichž se psi napájejí. Opatření to mělo by však provedeno býti v míře vydatnější. Ve Vídni na př. nalezají se na stanovištích drožek nádržky k pití pro psy, opatřené nákladem spolku k ochraně zvířat. Počet nádržek těch byl letos ještě rozmnožen. – Národní listy, 31. 7. 1890

X Zavřít