31. 7. 1890: Spor o židovský hřbitov a upozornění pro cestovatele

31. července 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Spor o starý židovský hřbitov

V ministerském výnosu, kterým se nařizuje zrušení starého židovského hřbitova u Olšan, praví se výslovně, že se zákaz tento netýká nabytých práv ku hrobům a hrobkám, Za tou příčinou sestavilo pohřební židovské bratrstvo ještě před uplynutím lhůty pro zrušení hřbitovu seznam všech osob, které mají domnělé právo k vlastním hrobům a hrobkám. Městský úřad žižkovský nevzal toto oznámení na vědomí, nýbrž prohlásil, že nedopustí, aby se mrtvoly na zrušeném hřbítově pohřbívaly. Těchto dnů konali majitelové hrobů a hrobek schůzi, v níž o této záležitosti bylo rokováno. Pan dr. Bendiener snažil se dokázati, že majitelé mají právo, ustanoviti a sobě zabezpečiti, aby po svém úmrtí vé vlastních hrobech na zrušeném hřbitově byli pohřbeni. Toto právo přiznává prý jim i zmíněný ministeriální výnos. Usneseno, aby tato sporná záležitost projednala se veškerými instancemi soudními podáním společné stížnosti, jakož aby místodržiteli vyslána byla zvláštní deputace se žádostí, by až do soudního rozhodnutí sporu na dále mrtvoly dotyčných majitelů hrobů a hrobek na zrušeném hřbitově židovském pohřbívány býti směly. – Národní listy, 31. 7. 1890

Cestovatelům po Balkáně

Sděluje se z Bělehradu, že řiditelství král. srbských státních drah zavedlo nový cenník pro dopravu osob a zavazadel, následkem čehož v každé srbské stanici bude lze obdržeti přímé lístky, též k dopravě zavazadel do všech stanic v Rakousku, v Turecku a Bulharsku. Zařízení to přijde vhod všem, kdož cestovati hodlají po Balkáně, a vůbec po zemích východních. – Národní listy, 31. 7. 1890

Napájení psů

V letních měsících dbá se v jiných městech velmi bedlivě toho, aby psi po ulicích pobíhající, dostati se mohli k vodě a žízeň uhasili. Děje se to nejen z ohledu na trpící zvířata, ale zajisté i ze zdravotních, velmi závažných příčin. V Praze sice na některém místě také zřízeny jsou u čerpadel mísky, do nichž přebytečná voda spadá a znichž se psi napájejí. Opatření to mělo by však provedeno býti v míře vydatnější. Ve Vídni na př. nalezají se na stanovištích drožek nádržky k pití pro psy, opatřené nákladem spolku k ochraně zvířat. Počet nádržek těch byl letos ještě rozmnožen. – Národní listy, 31. 7. 1890

Triedr

Tajný ženský spolek na špehování nevěrných manželů

Žárlivost je stejně stará jako samotná láska. Snad každá žena i muž má své vlastní taktiky, jak případnou nevěru včas odhalit. Kuriózně ale působí zpráva z dobového tisku o jistém spolku berlínských žen. Jejich cílem bylo posvítit si společnými silami na záletné muže. Přečtěte si článek, který vyšel v Národních listech v srpnu 1892. Spiknutí proti manželům Berlínská jedna lokální korespondence vypravuje příšernou historii o tajném spolku žen, jenž prý se utvořil již před dvěma lety ve hlavním […]

Den, kdy ryby pršely z nebe. Nevídaný úkaz všechny zaskočil

Čas od času se stane něco, nad čím běžnému smrtelníkovi zůstává rozum stát. Fenomén zvaný „déšť ryb“ patří mezi ně, i když má logické vysvětlení. Při silných bouřích mohou z nebe padat větrem nasáté ryby, žáby, myši nebo další drobní živočichové. Dobové noviny zmiňují událost, ke které došlo v létě 1892 v Bosně. Dešť ryb Meteorologická stanice v Bjelině v Bosně podává zprávu o následujícím přírodním úkazu. V noci na 23. července ke 4. hod. strhla se nad Bjelinou, směrem severozápadě-jihovýchodním, bouře, […]

Starý seladon u soudu za nemravné návrhy mladým dívkám

Láska je mocná čarodějka a citům člověk neporučí. Dokládá to i více než sto let starý příběh jednoho amerického muže, který se zamiloval do mladé dívky a dostal se kvůli tomu až před soud. O případu informovaly v Praze vydávané Národní listy v srpnu 1903. Starý seladon Bývalý americký kapitán, stařec již sedmdesátiletý, objevil se nedávno před policejním soudem v Novém Yorku, aby se zodpovídal z neobvyklé galantnosti, již projevoval slabšímu pohlaví. Žalobkyní byla jeho vlastní choť. Při líčení pročtena […]

Přísný režim studentek na Oxfordu. Feministky by dnes zuřily

Světoznámá univerzita v anglickém Oxfordu umožnila ženám studium teprve v 70. letech 19. století. Až do roku 1920 ale nebyly brány jako plnohodnotné členky. Směly sice navštěvovat přednášky, nemohly však počítat s tím, že by na konci získaly vysokoškolský diplom a titul. Jejich studentský život byl navíc oproti mužským protějškům omezen i v dalších ohledech. Podrobně o tom líčil český dobový tisk v roce 1898. Život studentek v Oxfordě Život, jaký vedou příslušnice oxfordské university vyznamenává se značnou přísností. Pravidla tohoto společného života, […]

Starou křivdu urovnalo neskutečně náhodné setkání

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Občas se dokonce stane něco, nad čím zůstává rouzum stát. Přečtěte si příběh z dobových novin, který popisuje neuvěřitelně náhodné setkání. Citlivějším povahám možná ukápne slza. Podivné sehledání Z Londýna se oznamuje následující romantická historka. Dvě elegantně oděné dámy, z nichž starší měla naplněnou peněženku, šly onehdy mimo hostinec nižšího druhu na Holloway Roadu, když pojednou odtud vyběhl mladík zanedbaného zevnějšku, as 25letý, vytrhl dámě, než se mohla vzpamatovat, […]

X Zavřít