2. 10. 1889: Přejetý kůň, následky ženské zvědavosti a sebevražda mladého muže

2. října 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Přejetý kůň

Před nějakou dobou tábořila cikánská tlupa Růžičků blíže Josefova. Jak mívají cikáni ve zvyku, odpřáhli své koně, svázali jim pevně přední nohy, aby nemohli prchnouti a nechali je na erárních lukách volně se pásti. Dva z koňů dostali se na železniční trať, kdež překvapeni byli nočním vlakem. Jeden, jehož pouta byla volnější, unikl, druhý byl zachvácen a na několik kusů roztrhán. Cikáni ujeli, aby vyhnuli se zákonnému stihání. – Národní listy, 2. 10. 1889

Ženská zvědavost

Na tu nemoc, zvědavost totiž, trpívá slabé pohlaví obzvláště. Mnozí to alespoň říkají. Františka, tak ji titulují jak doma tak i jinde, s kým v záležitosti služební ve styk přijde, slouží u paní Anny Vinčové. Na práci mnoho nemá, za to ale s plnou pečlivostí měla se starat o osmiměsíčního synáčka svých pánů. Do 8. září mohla být každé své družce vzorem. Pečovala náležitě o dítko a paní si ji také při každé příležitosti vychvalovala. Až nešťastného dne 8. září ! Hned z rána převrhla slánku a sůl rozsypala. Vyzná se poněkud v babských pořekadlech a mezi těmi, které nějaké neštěstí v zápětí mají, nalezla i tu převrženou sůl. Chvějíc se, počítala každou minutku, která den krátí. Přejde-li dnešní den bez nehody, bude opět spokojené mysli. Druhého dne se jí nemůže již nic státi. V těch ženských pověrách se to tak výslovně praví. Milostpaní připravovala kávu a postavila žhavý nápoj s hrncem na stůl, na kterémž si Arnoštek za dozoru Františky hrál. Najednou se ve dveřích objeví soused a výmluvným jazykem vypravuje paničce jakousi směšnou historii. Františka má také tu nemoc, zvědavost totiž. Při veselé povídce mistra souseda poohlédla se ku dveřím a pak už nemohla odolat. Dívala se na vyprávěče dále, nepozorujíc svěřené jí dítko. Je to klouče malé, ale po čerchmantech zvědavé. Sáhlo si pro hrnec s horkou kávou a to tak upřímně, že jej převrhlo. Obsah opařil je notně, že osm dní v bolestech poleželo. Františka octla se těchto dnů před okresním soudem, obžalována jsouc veřejným žalobcem pro přestupek proti bezpečnosti těla. Soudce, adjunkt pan Kloubek, odsoudil ji vzhledem k četným polehčujícím okolnostem pro přestupek $ 431. tr. z. do vězení na 48 hodin. – Národní listy, 2. 10. 1889

[related-post id=“23676″]

Zastřelil se

V lese u Michle byl v neděli ráno nalezen zastřelený mladý muž. Jak se nyní úřadně zjistilo, jest to 27letý barvíř koží František Planer z Horušic u Čáslavi, bytem č. 126 v Žižkově a zaměstnaný u p. Jos. Pekandla. Příčina sebevraždy jest nejspíše nešťastná láska. Mrtvola pohřbena na hřbitově na Pankráci. – Národní listy, 2. 10. 1889

X Zavřít