8. 9. 1868: Opilého řeznického chasníka okradl krejčí ze Smíchova

8. září 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

O posvícení okraden

V Košířích bylo v neděli posvícení a tak si tam jeden řeznický chasník ze Smichova trochu víc přihnul, tak že se na dobro opil a do zahrady lehnuv usnul. Ve spaní mu ale ukradl jeden krejčí Arnošt J. hodinky, špičku na doutníky a tobolku. Zloděj odevzdán je smichovské policii. – Pražský denník, 8. 9. 1868

Výtržnost

Výtržnost učinil včera dopoledne jistý venkovan na svatováclavském náměstí. Zajel s vozem svým před řady ostatních povozů, nechtě podle nich dle pořádku se postaviti. Ostatní vozkové mu domlouvali pro toto rušení, vzdorný venkovan se však na ně obořil, takže by málem byla rvačka povstala. Křikem přivábený strážník hleděl venkovana přemluviti, by s vozem svým do řady e postavil, ten mu však pánovitě odsekl, že může státi, kde se mu líbí. Pro nepovolenost tuto dal jej čtvrtní zatknouti. – Pražský denník, 8. 9. 1868

[related-post id=“12393″]

Posvícení pro lazary

Posvícení svatováclavské bude jako každoročně tak i letos v městském chorobinci oslaveno. Bude totiž na den sv, Václava tamějším opatrovancům vystrojeno posvícení. Po slavných službách Božích, které začnou po 8. hod. ranní, podíleni budou všickni dárky posvícenskými, od mnoha dobrodinců k tomu věnovanými. – Pražský denník, 8. 9. 1868

X Zavřít