27. 1. 1889: Muže v Austrálii sežral žralok. Kolemjdoucí jen přihlíželi

27. ledna 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Divadlo Variété

Výkony ředitele p. B. Schenka těší se stále nezměněné pozornosti obecenstva pražského. Dlužno přiznati, že veškeré výkony provádí zmíněný kouzelník velice elegantně a zručně, tak že vzbuzuje při některých úžas a podivení. Představení bývají četně navštěvována a odměňována hlučným potleskem. Dnes odbývají se dvě divadelní představení, z nichž prvé počíná již o 4. hodině odpolední a obsahuje plný nezkrácený program představení večerních při značně snížených cenách. Večer o 8. hodině počíná představení druhé, na kterém celá řada nových věcí a pokusů z oboru magie, jakož i výborů elektrických efektů světelných a jiných zvláštností provedeno bude. – Národní listy, 27. 1. 1889

Oběť žraloka

Hrozný výjev udál se dle zprávy časopisu »Melbourne Argus« v Sydneyi v Austrálii v polovici prosince. Velký most u Hawkesbury opatřuje se nyní střechou. Mr. Ryland, zástupce firmy Ryland a Merse, jež práci tu převzala, kráčel onoho dne po jednom z oblouků, sklouznul a spadnul do řeky 50 stop hluboké. Právě když spadl do řeky, připlul obrovský žralok, jenž zachvátil nešťastníka. Oba zmizeli a jen krví zbarvená voda svědčila o tom, že Ryland se stal obětí obludy. S mostu dívalo se na příšerný ten výjev as padesát dělníků, aniž mohli přispět nešťastníku ku pomoci. – Národní listy, 27. 1. 1889

[related-post id=“16252″]

Boj s mlhou

Londýnská mlha, tato rána zimních dnů londýnských, má býti nyní potírána elektřinou. Již před několika lety ostatně poukazovali učenci k tomu, že by bylo lze užiti elektřiny proti tomuto úhlavnímu nepříteli frekvence v ulicích londýnských s nadějí na úspěch. Především upozornil londýnský fysik dr. F. L. Phipson roku 1876 ve své přednášce na elektřinu jakožto prostředek proti londýnské mlze. Tehdejší jeho výklady vrcholily v závěrce: »Postavíme-li do mlhy elektrometr, shledáme, že vzduch prosycen je elektřinou, jejíž množství stačí, aby byla poslána telegrafická depeše kolem zeměkoule. Jakmile se zjistí, je-li atmosférická elektřina mlhy positivní či negativní, mohla by být použitím silného proudu protivné elektřiny snadno a rychle rozptýlena.« Nyní, kdy také prof. Lodge prohlásil tutéž theorii, budou konány v Londýně praktické pokusy v tom směru. – Národní listy, 27. 1. 1889

X Zavřít