30. 10. 1889: Tajemství domu na Maltézském náměstí a pohřeb bez mrtvoly

30. října 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Život našich předků na konci 19. století byl v mnohém odlišný od toho našeho. Dobové novinové články však dokládají, že někdy lidé řešili téměř stejné situace, se kterými se potkáváme i my. Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Vysvětlení k názvům některých domů pražských

Před nedavnem přinesli jsme zprávu, že majitelka domu »u devíti čertů« na Malé straně, pronajímá byty jen těm nájemníkům, kteří se byli zaručili, že do zdi ani hřebík nezarazí a že nábytek svůj neposunou těsně ke zdi. K vysvětlení této zvláštní podmínky oznamuje se nám: Dům »u devíti čertů« pod loubím na Maltézském náměstí náležel šlechetnému a vzornému lidumilu a vlastenci českému hraběti Petru Strakovi z Nedabylic, který měl velmi drahocennou a nad míru bohatou obrazárnu, v níž byly zastoupeny obrazy nejproslulejších mistrů všech národů evropských. Madonnu Rafaelovu věnoval dle poslední své vůle tehdejšímu pražskému kardinálovi, kam se však ostatní velice cenné obrazy poděly, není známo. Zmizely beze stopy. Mezi lidem koluje pověst, že dal hrabě Straka drahocenné své obrazy z obavy, aby nebyly do cizozemska zašantročeny zazdíti a vrstvou malty zakryti. Pověsti této věří také nynější majitelka domu, která i v jiném ohledu podivinstvím se vyznamenává. Aby domněle zazděné obrazy zachránila před možným poškozením, nedovoluje nájemníkům zatlouci hřebíky do zdi, kteroužto podivnou podmínku žádný nájemník nechce přijmouti a proto není rozsáhlý dům po celý rok obydlen. – Národní listy, 30. 10. 1889

Pohřeb bez mrtvoly

Ve všeobecné nemocnici zemřela manželka typografa p. R. a pohřeb její byl ustanoven z pathologického ústavu na pondělí. Když rodina, příbuzní a přátelé dostavili se do kaple, chtěli ještě jednou spatřiti obličej zesnulé. Po otevření rakve seznáno, že jest to zcela jiná mrtvola a tu vyšlo na jevo, že pí. R. byla časně ráno vyvežena na olšanské hřbitovy a v šachtě pohřbena. Případ tento vzbudil ovšem všeobecné pohoršení a ukončen teprve, když sluha, jenž trestuhodným omylem vše zavinil, byl nucen postarati se svým nákladem, aby mrtvola ze šachty byla vykopána a do umrlčí komory přenesena. Pohřeb konal se pak v úterý v ustanovenou hodinu. – Národní listy, 30. 10. 1889

[related-post id=“24352″]

Lidské kostry

Při kopání základů pro nový dům na pozemku bývalé školy na Hrádku ve Vyšehradské třídě přišli dělníci na množství více méně již zetlelých kostí lidských, jež byly odnešeny na hřbitov. Dále byly nalezeny i staré peníze, o něž se dělníci rozdělili. – Národní listy, 30. 10. 1889

X Zavřít