29. 10. 1889: Buršácká maškarní slavnost a dopadení zloděje

29. října 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Maškaráda buršáků

Masopustní maškarádu uspořádali včera po 11. hodině dopolední buršácké spolky k nemalému obveselení pražského obecenstva. V dřívějších letech scházívali se buršáci před každou demonstrací svou u německé »Lesehalle« ve Ferdinandově třídě, letos zvolili hostinec »u zlatého soudku« v postranní ulici Ostrovní za své shromaždiště. K 11. hod. dop. sešli se v plném »viksu« na dvoře, kamž také zajelo šest otevřených fiakrů. Skrovné obecenstvo v domnění, že vyjedou svatebčané — byly to zejmena služky a staré ženy, které chtěly spatřiti nevěstu a družičky — čekalo trpělivě na ulici střežené strážníky, inspektory a policejním komisařem. Místo nevěsty objevil se však v prvním otevřeném voze »fuchsmajor« v maškarním obleku s podivným kloboukem a liščími ohony na hlavě, což vzbudilo všeobecný smích, jemuž ani »fuchsmajor« nemohl se ubrániti. V dalších pěti otevřených fiakrech zaujaly místa deputace buršáckých spolků. Za všeobecného smíchu ujížděli buršáci Mikulandskou ulicí, Ferdinandovou třídou a jinými frekventovanými ulicemi, aby se dali »obdivovati«. Konečně zajeli k bytům rektorů německé university a techniky, kde projevili svá blahopřání, načež po dlouhé jízdě různými ulicemi vrátili se ku »zlatému soudku«. – Národní listy, 29. 10. 1889

Dopaden

U Strahovské brány byl včera dopoledne zadržán a zatčen 23letý horník Jos. Steinitz z Jihlavy, stíhaný pro krádež. Nápadno bylo, že pro velký objem svého těla jen pomalu mohl ku předu se ubírati. Na policejním komisařství hradčanském musil se podrobiti prohlídce, při kteréž přišlo na jevo, že Steinitz má na sobě zimník, 2 salonní kabáty, troje kalhoty, 2 vesty a 2 košile, čímž byl proti včerejší zimavé povětrnosti, vykazující + 7° R, přespříliš chráněn. Po delším zapírání přiznal se, že se vloupil na Kladně do bytu zahradníkova a nalezené tam věci odcizil. Zloděj byl dodán zemskému trestnímu soudu do vyšetřovací vazby. – Národní listy, 29. 10. 1889

[related-post id=“24344″]

Tonul

Včera dopoledne skočil s mostu císaře Františka do Vltavy mladý člověk, jenž zmizel sice hned pod hladinou, ale záhy dostal se na povrch a volal o pomoc. Plavec David, který již mnoha lidem zachránil život, přispěl tonoucímu ku pomoci a vytáhl ho z vody. Zachráněný odveden pak na policejní ředitelství, kdež udal, že je drožkářský kočí a nešťastná láska dohnala ho k zoufalství. – Národní listy, 29. 10. 1889

X Zavřít