31. 3. 1889: Nejbohatší lidé světa na konci 19. století

31. března 2019, 00:01 – PražskýDEN.cz

Zdroj: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Nejbohatší lidi světa

Zmínili jsme se již jednou o studii francouzského učence M. C. de Varigny v »Revue des Deux Mondes«, jež nyní vyšla o sobě v knize pod titulem »Les Grandes Fortunes aux Etats-Unis et à l’Angleterre«. Spisovatel pojednává sice pouze o největších jměních ve Spojených Státech a v Anglii, poněvadž ale tam, jak známo, bydlí nejbohatší lidé světa, má platnost jaksi všeobecnou. Studie pana de Varigny poskytují nejen hojnou látku zvědavcům, ale jsou velice zajímavé též v ohledu společenském a kulturně-historickém, neboť již výše velkého jmění, jeho složení, jeho původ, spůsob, jakým ho bylo nabyto, jakož i udržení jeho v jedné rodině jsou charakteristické pro dotyčnou dobu a společnost. Tak na př. označuje v podstatě demokratický ráz moderní společnosti faktum, že všechna nyní existující jmění jsou původu novějšího a náleží lidem, kteří celkem pocházejí z nejnižších tříd a jen málokdy pošli z řad měšťanstva. Nejbohatší muž světa, mr. Joy Gould, jemuž v Americe říkají »král železnice«, jest. synem skromného nájemce v Roxbury ve státě Newyorku. Otec jeho neočekával mnoho od něho a když mu bylo dvanáct let a on jej posýlal do světa, by zkusil svoje štěstí, dal mu toliko dobrý oblek a dva šilinky a pravil k němu: »Hleď se protlouci, jak nejlépe dovedeš.« A mladý Gould pro tloukl se velmi dobře. Pravda, byl neunavným pracovníkem a při tom spekulantem neobyčejně smělým. Jmění jeho páčí se nyní na půldruhé milliardě franků; úroky činí ročně 70 millionů, čili 200.000 franků denně. Po Jay Gouldovi přijde opět Amerikán, mr. J. W. Mackay, rovněž muž miliardový s 1250 milliony kapitálu a 62,500.000 franků ročního důchodu. Po něm londýnský Rothschild s jednou milliardou, Amerikán Vanderbilt s 625 milliony; mr. J. B. Jones s 50 milliony. Anglická aristokracie jest v této řadě zastoupena vévodou z Westminstru, 400 millionů, vévodou ze Sutherlandu, 150 millionů, vévodou z Northumberlandu, 125 millionů; markýzem of Beute, 100 millionů. Mimo to páčí se počet lidí z celého světa, kteří mají jmění nejméně 25 millionů as na 700. Z toho připadá na Anglii 200, na Spojené Státy 100, na Francii 75. Mezi těmi, kdož mají jmění přes 100 millionů, jest zastoupena také žurnalistika. Jest to James Gordon Bennett, vydavatel »Newyork-Heraldu«, jenž ve statistice milionářů se jměním 150 millionů stojí na devátém místě. Bennett podobně jako Gould, Vanderbilt a jiní pomohl si vlastní silou; jmění své děkuje výhradně svému přičinění. Narodil se ve Skotsku z rodičů katolických a měl vstoupit do kláštera. To mu však nebylo vhod, nýbrž vystěhoval se do Spojených Států, kdež se stal korektorem u jednoho časopisu. Žurnalistika v Americe nalezala se tehdáž ještě v plenkách. Bennett tušil velkou její budoucnost a ze svých úspor 1500 franků založil časopis »Newyork Herald«. Podniku se však s počátku nedařilo a mnohdy nevěděl Bennett, z čeho na konci týdnu zaplatí účet tiskárně, ba budoucí arcimillionář mnohdy ani neměl potřebných 25 centíků, aby si mohl koupit oběd. Avšak Bennett nezoufal a několik let později, když se ho Stanley tázal, je-li pravda, že chce prodat svůj list, odpověděl mu: »Toť mýlka. V celém Newyorku není tolik peněz, aby se za ně »Herald« mohl koupit.« Jsou majitelé těchto pokladů vskutku hodni závistí anebo mají zvláštní požitky, jež jsou v náležitém poměru k jich jmění? Na tuto otázku odpověděl svého času Vanderbilt, řka: »Jmění 200 millionů dolarů (více než milliaraa franků) jest příliš těžkým břemenem pro člověka. Váha jeho mne tísní a usmrcuje. Nemám z něho nijaké radosti a nijakého užitku. Oč jsem vlastně šťastnějším než můj soused, jenž má pouze půl milionu. On užívá lépe než já všech skutečných požitků života. Jeho dům má zrovna takovou cenu jako můj dům; on jest mnohem zdravější než já, bude žít déle než já a může se aspoň spolehnout na svoje přátely.« Autor knihy připomíná k tomu: »Mnoho-li z těchto velkých milionářů by mluvilo podobně, kdyby byli vyzváni, aby zjevili pravé svoje myšlení?« Na druhé straně však je na snadě myšlénka, že zajisté není nic snadnějšího, než odložit toto »břímě příliš těžké«, a jest dosti lidí, kteří by je snadno, třeba poněkud rozdělené, přijali na svá bedra, a třeba jen k tomu účelu, aby učinili zkušenost na každý spůsob ne zcela nepříjemnou, že to skutečně také za nic nestojí. – Národní listy, 31. 3. 1889

Spojení ulice na Moráni s Palackého mostem

V páteční schůzi městské rady navrhoval kanovník p. dr. Karlach, aby se všemožně k tomu působilo, by ulice na Moráni byla co možná nejdříve spojen“ s mostem Palackého, poněvadž jest to směr přirozený a přímý. K umožnění důležitého tohoto podniku byl již obcí pražskou rozsáhlý dům zakoupen a sbořen. Městská rada schválila tento návrh a usnesla se dožádati stavební úřad za vypracování projektu a rozpočtu, jenž se předloží sboru obecních starších ku schválení. – Národní listy, 31. 3. 1889

Ukončená stávka v dílnách státní dráhy v Holešovicích

Včera dopoledne dostavili se do práce také ostatní dělníci, kteří v pátek byli prohlásili, že budou stávkovati. Celkem odešlo jen několik zámečníků z dílen. Příčinu ke stávce zavdal spor o provisi. Dělníci mají totiž nejen pevný plat, nýbrž i zvláštní provisi. V pátek bylo jim oznámeno, že místo 50% obdrží jen 42% provise, s čímž děníci nebyli spokojeni a odešli z práce. Po delším vyjednávání docílena shoda, tak že zámečníci větišnou opětně pracují. – Národní listy, 31. 3. 1889

Před lety

15. 4. 1889: Mladý muž spáchal sebevraždu v hotelu. Důvod vysvětlil v dopise na rozloučenou

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Zastřelil se V pátek večer ubytoval se v jednom zdejším hotelu asi 26letý, slušně oděný muž, jehož si blíže žádný zřízenec hotelu nepovšiml. Když včera dopoledne z pokoje, v němž byl neznámý ubytován, nikdo služebnictvu se neozýval, oznámen případ policii, která dala dvéře pokoje násilně vypáčiti. Mladý muž nalezen na lůžku mrtev. Střelil se z revolveru do pravého […]

Před lety

14. 4. 1889: Bezplatné oční operace pro slepé a sokolská slavnost na Žižkově

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Bezplatné oční operace Počátkem května zahájeno bude v zemském operačním očním ústavě bezplatné operování osleplých osob. Přihlášky ústní nebo písemné přijímá každého dne řádný professor očního lékařství na české universitě p. MUDr. J. Schöbl v domě č. 25-II v Ječné ulici. – Národní listy, 14. 4. 1889 Slavnost Na temeně památného vrchu Žižkova uspořádána bude 2. června t. […]

Před lety

13. 4. 1889: Nezdařený útěk z vězení a velocipedy pro děti v městském parku

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nezdařený útěk Krejčí Jan August Michel z Lovosic nalézá se od 11. prosince r. 1888 v zemské káznici, kde se mu patrně valně nelíbí. Delší dobu obíral se myšlénkou, jak by se dostal na svobodu. K provedení sosnovaného útěku přikročil Michel včera k 6. hodině odpolední. Oblékl na se občanský kabát, který byl mu svěřen k opravení vylezl […]

Před lety

12. 4. 1889: Požár v Karlíně a stavba paláce banky na Senovážném náměstí

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Oheň v Karlíně V sušírně továrny na papír a škrob p. Engelmanna č. pop. 159 v Karlíně, kteráž přiléhá těsně na továrnu akciové společnosti Breitfeld a Daněk, vypukl včera před osmou hodinou ranní požár. Za krátko rozšířil se tou měrou, že veškerou lepenku, která mezi latěmi k sušení složena byla, úplně zničil a celé továrně zničením hrozil. Pět […]

Před lety

11. 4. 1889: Zřízení fontány u Rudolfina a rekonstrukce Týnského chrámu

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Upravení pustého místa mezi Rudolfinem a malířskou akademií Česká spořitelna byla svého času dožádána za příspěvek k upravení pustého místa mezi Rudolfinem a budovou malířské akademie a zejmena na zřízení umělecky provedené fontány. V úterní schůzi městské rady byl přečtěn přípis české spořitelny toho znění, že uznává platné úvody pro zřízení velké fontány, projektované před Rudolfinem a že […]

Přidejte si náš boxík na homepage Seznam.cz

Teď už vám žádný náš článek neunikne! Stačí jedno kliknutí a boxík se zprávami z webu PražskýDEN.cz se začne zobrazovat na Vaší personalizované domovské stránce Seznamu.

Přidat na Seznam.cz
Zprávy

Petřínská rozhledna bude dnes v noci svítit v barvách francouzské trikolóry

Hlavní město rozhodlo o nasvícení petřínské rozhledny v barvách francouzské trikolory. Rozhledna se v reakci na včerejší požár katedrály Notre-Dame rozsvítí dnes večer po setmění. „Soucítíme s Paříží! Také Praha poznala, jak je bolestivé vidět národní symbol v plamenech. Požár Notre-Dame se nás proto dotýká o to víc,“řekl pražský primátor Zdeněk Hřib. „Nasvěcujeme petřínskou rozhlednu jako symbol naší solidarity s Pařížany. V pražské koalici budeme jednat o tom, jak můžeme pomoci s obnovou […]

Žirafí sameček dostal jméno Matyáš. Zprávy

Nově narozené žirafí mládě z pražské zoo už dostalo jméno

Zatím nejmladší člen stáda žiraf severních núbijských v Zoo Praha dostal jméno Matyáš. Dvouměsíčního samečka o víkendu pokřtili nejvyšší český herec Pavel Šimčík a mistr světa v rychlostní kanoistice, olympijský medailista Josef Dostál. Oba kmotři byli v zaplněném Africkém domě jedni z mála, kteří si se samečkem hleděli přímo z očí do očí – Pavel Šimčík podle svých slov měří 204 cm, Josef Dostál 202 cm a Matyášovu výšku chovatelé aktuálně odhadují na […]

Zprávy

Část metra C čeká čtyřdenní výluka

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) plánuje od pátku 19. dubna 2019 do pondělí 22. dubna 2019 obousměrné přerušení provozu metra C mezi stanicemi Pražského povstání – Kačerov. Důvodem výluky je oprava zastaralé trati. Během velikonočních svátků dělníci na lince C vymění staré dřevěné pražce za betonové. Práce budou probíhat v úsecích Pankrác – Pražského povstání (výměna 164 pražců na 2. traťové koleji) a Pankrác – Budějovická (výměna 324 pražců […]

Některým pacientům lobotomie údajně pomohla. Vlevo je snímek ženy před zákrokem, vpravo stejná žena o nějaký čas později. Zajímavosti

Lobotomie mozku. Drastická lékařská metoda dělala z lidí mrzáky

Desítky tisíc lidí po celém světě podstoupily od 30. do 80. let minulého století lobotomii. Při tomto operativním neurochirurgickém zákroku jsou přerušena nervová vlákna spojující mozkový lalok s ostatními částmi mozku. Část pacientů se sice zbavila duševních nemocí, většinu z nich ale kontroverzní metoda nadosmrti zmrzačila. Odkud se lobotomie vzala a jaké drastické následky způsobovala? Píše se rok 1935 a v Londýně právě probíhá neurologický kongres. Lékaři Carlye Jacobson a […]

Zprávy

Začíná platit noční zákaz aut v centru Prahy. Zatím jen na zkoušku

Tři dubnové víkendy po sobě budou v noci vybrané frekventované ulice Prahy 1 uzavřeny pro vjezd nerezidentů a vozů taxi. Magistrát chce vyzkoušet, jaký to bude mít dopad na hladinu hluku. Opatření vstupuje v platnost poprvé 12. dubna 2019 a týká se ulic Dlouhá (od křižovatky s ul. Dušní po křižovatku s ul. Hradební), V Kolkovně, Rámová, Rybná, Masná a Kozí (od křižovatky s ul. Haštalskou po křižovatku s ul. […]

Zprávy

Praha hledá ředitele magistrátu. Zájemci se mohou přihlásit do výběrového řízení

Hlavní město vypsalo výběrové řízení na ředitele Magistrátu hlavního města Prahy. O obsazení pozice bude rozhodovat komise o dvanácti členech s hlasovacím právem složená ze čtyř úředníků magistrátu, dvou zástupců každé z koaličních stran a dvou zástupců opozice. V současné době je řízením úřadu pověřena Zdena Javornická. „Věřím, že společně vybereme kompetentní osobu do vedení tak významné instituce jakou je Magistrát hlavního města Prahy. Praha potřebuje svěží a inspirativní vedení, […]

Čarodějnice se slétnou do Ladronky. Kam vyrazit

Čarodějnický slet na Ladronce bude řídit Petra Černocká

Představitelka Saxany z filmu Dívka na koštěti Petra Černocká bude v úterý 30. dubna 2019 řídit největší přažský slet čarodějných bytostí. Návštěvníci čarodějnického odpoledne v parku Ladronka se mohou těšit na čarokrásné tóny rockové skupiny TH!S s hercem Vojtou Kotkem a úspěšné studentské kapely WxP, Infinity a Vitus de Nis. Čeká vás bohatý doprovodný program DDM Hlavního města Praha, dále čarodějnické soutěže pro malé, velké, ale i čtyřnohé miláčky o […]

Zprávy

Nový portál informuje Pražany o nakládání s městským majetkem

Pražský magistrát spustil ve čtvrtek nový informační portál, který má přispět k větší transparentnosti nakládání s městským majetkem. Webová stránka nabízí v přehledné podobě základní data o nemovitostech ve vlastnictví hlavního města a souvisejících výdajích za údržbu nebo příjmech z pronájmu. „Majetkový portál Praha jednoduchým, transparentním a přehledným způsobem prezentuje výsledky činností odboru hospodaření s majetkem, a to nejen pro odborné instituce či veřejnou správu, ale i pro širokou veřejnost. […]

Kryt Folimanka se pro veřejnost otevírá pravidelně každý měsíc. Kam vyrazit

Zajímá vás historie? Kryt Folimanka bude tuto sobotu znovu otevřen

Již tuto sobotu 13. dubna 2019 se pro zájemce z řad veřejnosti opět otevře jeden z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města. Unikátní prostory si budete moci prohlédnout od 9 do 15 hodin. Kryt Folimanka je v současné době největší podzemní stavbou na území městské části Praha 2. Prostor o rozloze 1332 m² může v případě potřeby pojmout až 1300 osob. Kryt je udržovaný, osvětlený, vytápěný a v […]

Sameček slona indického Maxmilián se v pražské zoo narodil 5. dubna 2016. Sobotní oslavu svých třetích narozenin si opravdu užil. Na úvod se proběhl „lesem“, který chovatelé slonům připravili z listů banánovníku. Zprávy

Slon Max z pražské zoologické zahrady oslavil 3. narozeniny

První stoprocentně pražské slůně, sameček Max, který se v Zoo Praha nejen narodil, ale byl tu i počat, oslavil v sobotu v Údolí slonů své třetí narozeniny. Před početným davem návštěvníků se proběhl speciálně připraveným „lesem“ z listů banánovníku a prozkoumal i další dárky. Sloní oslavenec – syn dominantní samice Janity – je stále plný energie, jak potvrzuje také vrchní chovatel Martin Kristen: „Max má velké sebevědomí, je průbojný, téměř […]

X Zavřít