3. 9. 1889: Pokus o usmíření rozhádaných manželů zhatila prolitá krev

3. září 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Pokus vraždy a sebevraždy

Horník Blažek, jenž delší dobu se svou manželkou nežije, navštívil ji těchto dnů v její bytu v České Lípě, aby se pokusil o smír a odvedl ji k sobě do nedaleké vesnice. Mezi vyjednáváním dostali se rozvedení manželé do prudké hádky a vyčítali si na vzájem různé poklesky, což Blažka velmi popudilo. Popadl na stole ležící nůž, vrhl se na svou manželku a chtěl jí prokláti prsa. Nůž zranil ženu na pravé straně prsou na štěstí jen lehce, tchán a majitel domu překazil Blažkův úmysl. Blažek se jim vytrhl a vrazil si nůž třikrát do prsou. Na to zahodil krví zbrocený nůž na zem a utekl. Později byl za městem nalezen v tratolišti krve a bez vědomí. Odnesli jej do nemocnice, kde se mu dostalo lékařského ošetření, Udal, že měl v úmyslu, zavražditi svou manželku a pak sebe. – Národní listy, 3. 9. 1889

Dámy z trhu

Každá kategorie lidu má svou řeč, pro všecko své výrazy, jímž, nezasvěcený mnohdy ani nerozumí. Také zelinářky mají svou »hantýrku«. Dne 26. srpna nesla zelenářka Švarcinková ze severozápadního nádraží houby. Hned někde na Poříčí potkala se s dvěma sestrami v povolání, Pacltovou a Krhánkovou. Brzy se všechny, pro nic za nic, dostaly do sebe. Ubohá Švarcinková musela poslouchat jejich výřečnosť z Poříče až na Uhelný trh. Sama ale také neměla hubu zalepenou, kde pak ale jedna proti dvěma! Pomahala si jak jen mohla a když obě útočící na chvilku chtěly si pokoje a odpočinku popřát, vykřikla, že se rozléhalo po celém trhu: »Ty máš akta na lokte, jako v jenerálskomandu!« Kdo to slyšel, otvíral oči, co že to za výraz, jenom zelenářky tomu dobře porozuměly. Mělo to znamenat, že Pacltová, oproti níž to vyřknuto bylo, ráda se soudí a že má u soudu spisů na celé lokte jako v jenerálním komandu. Pacltová byla tím uražena a žalovala utrhačku na cti, která však také nelenila a žalovala i Pacltovou i Krhankovou, že jí z Poříče až na Staré město nadávaly. – Národní listy, 3. 9. 1889

[related-post id=“23031″]

Ztráty

Na Letné ztracen byl včera stříbrný hadovitý náramek s holubičkou co návěskem. Poctivý nálezce se žádá, aby tento náramek za příslušnou náhradu odevzdal majiteli domu č. p. 120–I. v Platnéřské ulici. — Chudý otec několika dítek ztratil včera ve voze tramwaye na trati z Malé strany do Karlína mezi 5. a 6. hodinou peněženku se 13 zl. ve stříbře. Poctivý nálezce se žádá, aby ji odevzdal na policejním ředitelství. – Národní listy, 3. 9. 1889

X Zavřít