14. 8. 1890: Z domnělého zloděje se vyklubalo roztomilé překvapení

14. srpna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Zvláštní »zloděj«

Včera po 11. hodině v noci voláno bylo s okna v druhém patře domu č. 519–II. v Truhlářské ulici silně: »Pomoc, zlo- ději!« Záhy shromáždily se před domem davy lidu, načež přivolaná policejní hlídka vnikla do bytu, vše prohledala, však žádného zloděje nenalezla. Když stráž z domu odcházela, zaslechla bouchání na klavír a vrátila se. Domácí obyvatelé ujišťovali stráž, že v pokoji nikdo nebydlí. Stráž vešla opětně do vnitř a nalezla v pokoji — velikou kočku, která skákáním po různých předmětech v pokoji poplašila domácí obyvatele. Když četné obecenstvo před domem se dozvědělo, jaký to »zloděj« byl dopaden, rozcházelo se ovšem vesele na svá lůžka. – Národní listy, 14. 8. 1890

Zastřelil se

Frant. Hönninger, svobodný pán z Ebergu, c. k. poručík ve výslužbě, byl majitelem loterní sběrny v Josefské třídě, kterou mu v neděli loterní řiditelství zavřelo a koncessi odejmulo, což zdá se býti příčinou jeho zoufalství. Přízemní byt v domě č. 517 ve Vinohradech obýval sám, poněvadž choť jeho se dvěma dcerami jsou na letním bytu v Kokoříně u Mělníka. V pondělí ráno řekl posluhovačce, že pojede na venek a až se vrátí, že opět pro ni pošle. Od té doby ho nikdo nespatřil. Včera byl v domě cítěn smrdutý zápach, jenž vycházel z bytu bar. Hönningera. Domovník učinil oznámení na policejním komisařství, které dalo dvéře od zámečníka otevříti a bar. Hönninger nalezen v kuchyni, leže na znak na zemi mrtev. V pokoji nalezen na pobovce revolver, z něhož byl jeden náboj vystřelen. Má se za to, že se bar. H, střelil na pohovce do spánku a že šel ještě do kuchyně, kde klesl mrtev k zemi. Na stole nalezlo se psaní, jímž se s chotí a dcerami srdečně loučí. Mrtvola odnešena do umrlčí komory na hřbitov. – Národní listy, 14. 8. 1890

Náhrada za poškozené pozemky

V době od 16. do 26. srpna bůdou v okolí pražském větší vojenská cvičení konána. Z příčiny té upozorňují se majitelé pozemků, jež cvičeními těmi snad poškozeny budou, že nároky své na náhradu škod, pokud od dotčeného oddělení nebudou ihned na místě samém vyrovnány, podati mají v nepřekročitelné lhůtě desíti dnů po spůsobení škody ihned přímo velitelství 9. pěší vojenské divise prostřednictvím dotčených městských úřadů. Podání tato jsou prosta kolků a odškodnění, které se na základě volné úmluvy vojenské správy s poškozeným ustanoví, bude pak ihned hotově vyplaceno. – Národní listy, 14. 8. 1890

Starý seladon u soudu za nemravné návrhy mladým dívkám

Láska je mocná čarodějka a citům člověk neporučí. Dokládá to i více než sto let starý příběh jednoho amerického muže, který se zamiloval do mladé dívky a dostal se kvůli tomu až před soud. O případu informovaly v Praze vydávané Národní listy v srpnu 1903. Starý seladon Bývalý americký kapitán, stařec již sedmdesátiletý, objevil se nedávno před policejním soudem v Novém Yorku, aby se zodpovídal z neobvyklé galantnosti, již projevoval slabšímu pohlaví. Žalobkyní byla jeho vlastní choť. Při líčení pročtena […]

Přísný režim studentek na Oxfordu. Feministky by dnes zuřily

Světoznámá univerzita v anglickém Oxfordu umožnila ženám studium teprve v 70. letech 19. století. Až do roku 1920 ale nebyly brány jako plnohodnotné členky. Směly sice navštěvovat přednášky, nemohly však počítat s tím, že by na konci získaly vysokoškolský diplom a titul. Jejich studentský život byl navíc oproti mužským protějškům omezen i v dalších ohledech. Podrobně o tom líčil český dobový tisk v roce 1898. Život studentek v Oxfordě Život, jaký vedou příslušnice oxfordské university vyznamenává se značnou přísností. Pravidla tohoto společného života, […]

Starou křivdu urovnalo neskutečně náhodné setkání

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Občas se dokonce stane něco, nad čím zůstává rouzum stát. Přečtěte si příběh z dobových novin, který popisuje neuvěřitelně náhodné setkání. Citlivějším povahám možná ukápne slza. Podivné sehledání Z Londýna se oznamuje následující romantická historka. Dvě elegantně oděné dámy, z nichž starší měla naplněnou peněženku, šly onehdy mimo hostinec nižšího druhu na Holloway Roadu, když pojednou odtud vyběhl mladík zanedbaného zevnějšku, as 25letý, vytrhl dámě, než se mohla vzpamatovat, […]

Duch se snažil zachránit syna. Nevysvětlitelný případ z počátku minulého století

Existují věci mezi nebem a zemí. Řada lidí občas prožije něco, co se nedá rozumně vysvětlit. Jak dokládá dobový novinový článek z roku 1902, nejedná se o nic nového. Mrazivý zážitek potkal i jednoho švýcarského lékaře. Telegrafie duší Záhada nevysvětlitelná, kterou všeobecně tímto názvem charakterisujeme, v poslední době zaměstnává švýcarský spiritistický list »Hades« delšími úvahami. V předmluvě uvádějí se povšechné případy, které přihodily se snad již každému čtenáři. Takovými jsou na příklad, vzpomeneme-li si na přítele, kterého […]

Jak se má chovat skutečný gentleman

Chápání pojmu gentlemanství se v průběhu času proměňuje. V minulosti se lišilo také v závislosti na geografické šířce. Zatímco v Anglii bývali gentlemani ještě před 120 lety především vysoce postavení muži, ve Spojených státech se za ně považovali i neurození a nemajetní. Museli mít ale několik důležitých charakterových rysů. Přečtěte si dobový článek z roku 1899. Americký gentleman Ideální vzor gentlemana dlužno hledati v Americe. K tomuto přesvědčení dospěje každý, kdož si nepředpojatě přečte výklad vydavatele amerického měsíčníku »The Cosmopolitan« o americkém […]

X Zavřít