14. 8. 1890: Z domnělého zloděje se vyklubalo roztomilé překvapení

14. srpna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Zvláštní »zloděj«

Včera po 11. hodině v noci voláno bylo s okna v druhém patře domu č. 519–II. v Truhlářské ulici silně: »Pomoc, zlo- ději!« Záhy shromáždily se před domem davy lidu, načež přivolaná policejní hlídka vnikla do bytu, vše prohledala, však žádného zloděje nenalezla. Když stráž z domu odcházela, zaslechla bouchání na klavír a vrátila se. Domácí obyvatelé ujišťovali stráž, že v pokoji nikdo nebydlí. Stráž vešla opětně do vnitř a nalezla v pokoji — velikou kočku, která skákáním po různých předmětech v pokoji poplašila domácí obyvatele. Když četné obecenstvo před domem se dozvědělo, jaký to »zloděj« byl dopaden, rozcházelo se ovšem vesele na svá lůžka. – Národní listy, 14. 8. 1890

Zastřelil se

Frant. Hönninger, svobodný pán z Ebergu, c. k. poručík ve výslužbě, byl majitelem loterní sběrny v Josefské třídě, kterou mu v neděli loterní řiditelství zavřelo a koncessi odejmulo, což zdá se býti příčinou jeho zoufalství. Přízemní byt v domě č. 517 ve Vinohradech obýval sám, poněvadž choť jeho se dvěma dcerami jsou na letním bytu v Kokoříně u Mělníka. V pondělí ráno řekl posluhovačce, že pojede na venek a až se vrátí, že opět pro ni pošle. Od té doby ho nikdo nespatřil. Včera byl v domě cítěn smrdutý zápach, jenž vycházel z bytu bar. Hönningera. Domovník učinil oznámení na policejním komisařství, které dalo dvéře od zámečníka otevříti a bar. Hönninger nalezen v kuchyni, leže na znak na zemi mrtev. V pokoji nalezen na pobovce revolver, z něhož byl jeden náboj vystřelen. Má se za to, že se bar. H, střelil na pohovce do spánku a že šel ještě do kuchyně, kde klesl mrtev k zemi. Na stole nalezlo se psaní, jímž se s chotí a dcerami srdečně loučí. Mrtvola odnešena do umrlčí komory na hřbitov. – Národní listy, 14. 8. 1890

Náhrada za poškozené pozemky

V době od 16. do 26. srpna bůdou v okolí pražském větší vojenská cvičení konána. Z příčiny té upozorňují se majitelé pozemků, jež cvičeními těmi snad poškozeny budou, že nároky své na náhradu škod, pokud od dotčeného oddělení nebudou ihned na místě samém vyrovnány, podati mají v nepřekročitelné lhůtě desíti dnů po spůsobení škody ihned přímo velitelství 9. pěší vojenské divise prostřednictvím dotčených městských úřadů. Podání tato jsou prosta kolků a odškodnění, které se na základě volné úmluvy vojenské správy s poškozeným ustanoví, bude pak ihned hotově vyplaceno. – Národní listy, 14. 8. 1890

Most přes kanál La Manche. Nerealizovaný plán z 19. století

V roce 2018 přišel Boris Johnson, tehdy ještě jako britský ministr zahraničí, s myšlenkou na stavbu mostu přes kanál La Manche. Spojení Francie a Velké Británie železničním tunelem podle něj nestačí. Podobné plány se přitom objevovaly již na konci předminulého století. Přečtěte si, jak o něm psaly dobové Národní listy v dubnu 1891. Nový most O mostu přes průplav La Manche oznamují se následující podrobnosti: Následkem nového měření v průplavu […]

Britští muži dávali najevo své bohatství podivnou úpravou nehtů

Pokud si říkáte, že žijeme ve zvráceném světě sociálních sítí, kde řada lidí nemá žádnou soudnost, možná vás překvapí článek z roku 1901. Národní listy přinesly zprávu o zvláštní módě, která se rozšířila mezi bohatými britskými muži. Nejnovější móda anglických gigrlat Nejnovější nesmysl, jenž se ujal mezi šviháky v anglické společnosti, jest, dáti si střihati nehty na rukou ve tvaru obráceného velkého V. Jeden z pěstitelů tohoto módního bláznovství, jenž […]

Jak nenápadně zjistit skutečný věk ženy? Zkuste rady našich předků

Tázat se dámy na její skutečný věk je i v dnešní době považováno za poněkud nezdvořilé. A nejinak tomu bylo už v dobách našich předků. Národní listy otiskly v dubnu roku 1901 článek, který zvědavým mužům nabízí řešení. Zároveň ale jeho autor dodává, že ne vždy to bude fungovat. Choulostivá otázka Italský humoristický list »It Mondo che ride« předložil svým čtenářům následující otázku o cenu: Kterak možno od dámy zvěděti […]

Neobvyklý trest za šíření pomluv o ostatních rodinách

Na rodinnou čest a dobrou pověst naši předci velmi dbali. Čas od času se ovšem objevil někdo, kdo se rozhodl šířit o ostatních z nejrůznějších důvodů pomluvy a klepy. O jednom podobném případu přinesly zprávu Národní listy v dubnu 1891. Poněkud překvapivé je, jak celá záležitost dopadla. Zvláštní trest za pomluvu V jedné obci v Anhaltsku byly četné rodiny neustále znepokojovány anonymními dopisy, jejichž obsah ve mnohých případech toho druhu, […]

Klobásy z hovězí kůže před soudem. Řešilo se, zda jsou protizákonné

Dvojí kvalita potravin byla tématem i pro naše předky. Roku 1891 přinesly Národní listy zprávu o soudním procesu, který řešil, zda uzenářské výrobky mohou obsahovat hovězí kůži. Přečtěte si, jaký verdikt nakonec padl. Klobásy z hovězí kůže »Hovězí kůže spracovaná do klobásů může být považována za zcela znamenitou potravinu pro lid, zejména je-li cena takovéto klobásy přiměřená.« Tento posudek prohlášen byl dobrým zdáním trestního soudce v Dortmundě v přelíčení proti […]

X Zavřít