14. 8. 1890: Z domnělého zloděje se vyklubalo roztomilé překvapení

14. srpna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Zvláštní »zloděj«

Včera po 11. hodině v noci voláno bylo s okna v druhém patře domu č. 519–II. v Truhlářské ulici silně: »Pomoc, zlo- ději!« Záhy shromáždily se před domem davy lidu, načež přivolaná policejní hlídka vnikla do bytu, vše prohledala, však žádného zloděje nenalezla. Když stráž z domu odcházela, zaslechla bouchání na klavír a vrátila se. Domácí obyvatelé ujišťovali stráž, že v pokoji nikdo nebydlí. Stráž vešla opětně do vnitř a nalezla v pokoji — velikou kočku, která skákáním po různých předmětech v pokoji poplašila domácí obyvatele. Když četné obecenstvo před domem se dozvědělo, jaký to »zloděj« byl dopaden, rozcházelo se ovšem vesele na svá lůžka. – Národní listy, 14. 8. 1890

Zastřelil se

Frant. Hönninger, svobodný pán z Ebergu, c. k. poručík ve výslužbě, byl majitelem loterní sběrny v Josefské třídě, kterou mu v neděli loterní řiditelství zavřelo a koncessi odejmulo, což zdá se býti příčinou jeho zoufalství. Přízemní byt v domě č. 517 ve Vinohradech obýval sám, poněvadž choť jeho se dvěma dcerami jsou na letním bytu v Kokoříně u Mělníka. V pondělí ráno řekl posluhovačce, že pojede na venek a až se vrátí, že opět pro ni pošle. Od té doby ho nikdo nespatřil. Včera byl v domě cítěn smrdutý zápach, jenž vycházel z bytu bar. Hönningera. Domovník učinil oznámení na policejním komisařství, které dalo dvéře od zámečníka otevříti a bar. Hönninger nalezen v kuchyni, leže na znak na zemi mrtev. V pokoji nalezen na pobovce revolver, z něhož byl jeden náboj vystřelen. Má se za to, že se bar. H, střelil na pohovce do spánku a že šel ještě do kuchyně, kde klesl mrtev k zemi. Na stole nalezlo se psaní, jímž se s chotí a dcerami srdečně loučí. Mrtvola odnešena do umrlčí komory na hřbitov. – Národní listy, 14. 8. 1890

[related-post id=“32501″]

Náhrada za poškozené pozemky

V době od 16. do 26. srpna bůdou v okolí pražském větší vojenská cvičení konána. Z příčiny té upozorňují se majitelé pozemků, jež cvičeními těmi snad poškozeny budou, že nároky své na náhradu škod, pokud od dotčeného oddělení nebudou ihned na místě samém vyrovnány, podati mají v nepřekročitelné lhůtě desíti dnů po spůsobení škody ihned přímo velitelství 9. pěší vojenské divise prostřednictvím dotčených městských úřadů. Podání tato jsou prosta kolků a odškodnění, které se na základě volné úmluvy vojenské správy s poškozeným ustanoví, bude pak ihned hotově vyplaceno. – Národní listy, 14. 8. 1890

X Zavřít