14. 4. 1889: Bezplatné oční operace pro slepé a sokolská slavnost na Žižkově

14. dubna 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Bezplatné oční operace

Počátkem května zahájeno bude v zemském operačním očním ústavě bezplatné operování osleplých osob. Přihlášky ústní nebo písemné přijímá každého dne řádný professor očního lékařství na české universitě p. MUDr. J. Schöbl v domě č. 25-II v Ječné ulici. – Národní listy, 14. 4. 1889

Slavnost

Na temeně památného vrchu Žižkova uspořádána bude 2. června t. r. velkolepá slavnost ve prospěch zbudování tělocvičny »Sokolu« žižkovskému. Již nyní dějí se k této slavnosti pilně přípravy a úrady, i lze vším právem očekávati, že čilé družstvo pro vystavení tělocvičny společně se zábavním výborem »Sokola« žižkovského uspořádají zábavu milou, která i hojně rozmnoží stavební fond tak, aby již brzo mohlo se přikročit ku stavbě tělocvičny, v níž by bujará mládež naše sokolská našla vždy milého útulku a povzbuzení ke skutkům v pravdě vlasteneckým a vznešeným.
– Národní listy, 14. 4. 1889

[related-post id=“18848″]

Soudní spor

Pro stavbu nábřeží u mostu císaře Františka zabral podnikatel, architekt p. Jindřich Jechenthal kus řečiště Vltavy, což zavdalo podnět k soudnímu sporu, který byl nálezem správního soudu v ten smysl rozhodnut, že bylo vyhověno stížnosti, podané obcí pražskou její právním zástupcem p. dr. Tom. Černým na rozhodnutí ministerstva orby. Toto rozhodnutí bylo zrušeno, pokud jím bylo meritorně uznáno o právu vlastnickém na plochu řečiště, zabranou k nábřeží a pokud p. Jechenthalovi bylo při udělení stavebního povolení pro nábřeží uloženo, aby koupil od eraru plochu řečiště, veřejný to majetek. Důvody tohoto rozhodnutí mají základ svůj v tom, že dovolává se pražská obec vlastnického práva k řece Vltavě na základě privilejí císaře Ferdinanda z r. 1562 a císaře Matyáše z r. 1630, kdežto erár právo toto vyhrazuje si jakožto na část splavné řeky, tedy statek veřejný, a že tudíž měly by tyto nároky odkázány býti na pořad soukromého práva, poněvadž správním úřadům nepřísluší rozhodovati o platnosti neb neplatnosti práv soukromých. – Národní listy, 14. 4. 1889

Starobylé nálezy

Při kopání základů pro nový dům v Černé ulici nalezli dělníci v hloubce asi 2 metrů starobylé ciborium, dvě velké popelnice, lebku medvěda a různé jiné věci. – Národní listy, 14. 4. 1889

X Zavřít