19. 11. 1889: Řešení nedostatku lékařů a odpor proti pivním tlakostrojům

19. listopadu 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

K odstranění nedostatku lékařů

Aby se nedostatku lékařů, který v některých krajinách říše rakouské od let panuje, odpomohlo, vydalo ministerstvo vyučování k medicinským fakultám výnos, aby oněm studujícím mediciny, kteří pocházejí z krajin, kde nedostatek lékařů panuje, státní stipendia jen pod tou podmínkou udělena býti směla, pak li se zavážou, že po ukončení studií a po dosažení doktorátu budou určitý počet let v té krajině jako praktičtí lékaři činní. Dotyční medikové mají při obdržení stipendia v tom směru vydati revers a děkanové fakult mají postup studii jejich sledovati a promoci ministerstvu oznámiti. – Národní listy, 19. 11. 1889

Odpor proti tlakostrojům

Proti pivním tlakostrojům zvedá se mezi přátely dobrého chmelového nápoje na všech stranách odpor v tom směru, že pijáci začínají vyhledávati hostince, v nichž dostanou pivo přímo od čepu. Mnozí páni hostinští již to také dobře vypozorovali a proto každé chvíle se dočítáme odporučení a upozornění na pivo od čepu a na neužívání pivních tlakostrojů, jež patrně vycházejí jako neosvědčené z mody. Pijáci sami záhy všude docílí, že se opět bude čepovati ne z dlouhých, mnohdy řádně nečištěných trubek, ale přímo ze sudů. – Národní listy, 19. 11. 1889

[related-post id=“24979″]

Literární kroužek v Libni

V Libni utvořil se kroužek ku podporování české literatury a započne 1. prosincem svou činnost. Přihlášky přijímá p. Václav Jelínek, pokladník belgické plynárny v Libni. – Národní listy, 19. 11. 1889

X Zavřít