28. 11. 1889: Benefiční večer, smrtelná nehoda a první sníh v Praze

28. listopadu 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Benefiční večer

Koncertní a zábavný večer na počest 40leté divadelní činnosti Jos. Chramosty, člena Národního divadla v Praze, který již v pondělí v hořejším sále žofínském uspořádán bude, slibuje velice zajímavý požitek. Dle předprodeje lístků možno očekávati hojnou návštěvu příznivců a přátel pana jubilanta. Mimo jiné ohlásili komitétu členové Národního divadla, že se večera toho v hojném počtu zúčastní. Bohatý program vykazuje řadu čísel, která provedena budou umělci na slovo vzatými; v přestávkách koncertovati bude vojenská kapela pěšího pluku čis. 75 za řízení kapelníka p. Mahra. Vstupné za osobu 1 zl. – Národní listy, 28. 11. 1889

K smrti přejet

V pátek večer byla na trati státní dráhy blíže cukrovaru u Přelouče nalezena strašlivě zohavena mrtvola vojína 8. dragounského pluku Ferd. Wortha z Ústí nad L. Vojenskou službu konal teprvé od 1. října t. r. a byl stále zadumčivý. V pátek po 5. hodině odpolední vzdálil se z poddůstojnické školy pod záminkou, že jest churav a došel až k cukrovaru, kde se položil v sebevražedném úmyslu na koleje před přijíždějící právě vlak. Parní stroj roztříštil mu lebku. Smrt ihned následovala. – Národní listy, 28. 11. 1889

[related-post id=“25079″]

První sníh v Praze

První sníh v letošní zimě padal v Praze včera po 4. hod. odpol. za teploty + 2° R. a zůstal ležeti pouze na návrších, protože teplota klesla až na 0. Z venkova docházejí zprávy, že v některých hornatých krajinách sněžilo se po celý skoro den a sníh zůstal ležeti, ač povětrnost nebyla příliš mrazivá. – Národní listy, 28. 11. 1889

Ubozí buršáci

Ve včerejším čísle slzí » Bohemia«, časopis, jenž obral si za úkol bráti v ochranu veškeré výstřednosti buršácké v Praze, nad ubohými buršáky, kteří ve 2 hodiny ráno ubírali se Dlouhou třídou domů a byli prý přepadení neznámými lidmi, kteří jim chtěli čapky a odznaky uzmouti; buršáci prý statně se ubránili, ale při tom dostali prý důkladný výprask. Co »ubozí« buršáci v Praze zkusí, o tom svědčí nejlépe tato událost. V pondělí ke 2. hodině ráno ubírala se Václavským náměstím z Vinohradů tlupa spitých buršáků, kteří tropili ohlušující křik. Dali se s okolojdoucími do hádky a do rvačky, konečně se i sami mezi sebou nepohodli, bušili do sebe holemi, až krev tekla, a když jeden konečně s výkřikem klesl k zemi, dali se ostatní na útěk, zanechavše soudruha osudu. Policejní hlídka nalezla buršáka bez vědomí na zemi ležícího a dala jej na ručním vozíku odvézti na policejní komisařství, kde nemohl však býti přiveden k vědomí, načež odnesen do nemocnice. Podobných událostí přihází se každého téhodne několik. – Národní listy, 28. 11. 1889

X Zavřít