21. 9. 1868: Žena ze Střešovic brutálně týrala syna. Provazy měl zařezané do masa

21. září 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Surovost nelidská

V sobotu roznesla se po Střešovicích pověst, že tam je svázán a zavřen osmiletý chlapec. Žena jednoho zedníka, Anna H. byla totiž známa, že se svým nevlastním synkem špatně zachází a tak také prý i v sobotu zbila to dítě pro nepatrnou věc a nedala mu nic k snídani. Když pak manžel odebral se na Smíchov na celý den do práce, svázala necitelná matka chlapce, zavřela jej do obydlí a sama také odešla. Když chlapec plakal a naříkal, sběhlo se mnoho občanů před domkem, jehož okna byla zastřena, a ti poslal na Hradčany pro policii. Brzy přišel úředník, dal od zámečníka byt otevříti a tu spatřil chlapce na rukou i nohou křížem svázaného. Když lidé provazy přeřezali, viděli, jak byly zařezány do masa a také na zádech byl hoch celý zmodřený. Chlapec prosil o trochu vody, kterou mu vesnické děti hned přinesly. Policejní úředník vzal chlapce s sebou na komisařství hradčanské a matka vzata hned v soudní vyšetřování. – Pražský denník, 21. 9. 1868

Hříčka přírody

Zvláštní nestvůrče bylo tyto dny českému museum zasláno z jedné venkovské obce. Jest to ve všech svých částech úplně vyvinuté tele s dvěma hlavami, jež na obě strany se rozcházejí, každá z nich opatřena dvěma očima, hubou a ostatními patřičnými částkami. Řidký tento úkaz přírodní brzo scepeněl a tělo jeho sem zasláno do Karolinum, kde se vycpe a v museum vystaví. – Pražský denník, 21. 9. 1868

[related-post id=“12647″]

Tonoucí vysvobozen

V sobotu po poledni pozorovali dělníci, kteří břeh při Rohanském ostrově opravovali, na protějším holešovickém břehu kabát a cylindr, ve Vltavě pak člověka se smrtí zápasícího. Dělník Fr. Křemen si pospíšil a vytáhl tonoucího, načež jej s pomocí ostatních donesl na Rohanský ostrov. Byl sice živ ještě ale už bez smyslů. Zaobalili jej tedy do pokryvek a dopravili do nemocnice. Zde přišel k sobě i vypravoval, že se jmenuje K., že je 82 roky stár a pensionovaný úředník od státní účtárny a že bydlí na Malé Straně. Jak do vody přišel, o tom nechtěl nic pověděti. – Pražský denník, 21. 9. 1868

Nařízení

Hokynářům bylo od magistrátu nařízeno, aby nevystavovali před své krámy nůše, stolky neb stojany a tak chodník nezastavovali. Kdo proti tomu bude jednati, potrestá se pokutou 5–25 zlatých. – Pražský denník, 21. 9. 1868

X Zavřít