28. 3. 1889: Rozšíření Skořápkové ulice, jatka v Holešovicích a případ šíleného ovčáka

28. března 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Rozšíření Skořápkové ulice

Jak jsme byli již oznámili, koupilo staré domy »u Šturmů« na Uhelném trhu, které sahají hluboko do Škořápkové ulice, družstvo, jež již s jich bouráním započalo. Rozšíření Škořápkové ulice byl velice na závadu nárožní dům p. Stýbla, který při vyjednávání s náměstkem starostovým p. Kandrtlem a třemi členy městské rady se uvolil, že dům tento prodá pouze obci pražské za cenu 36.000 zl., čili za čtver. sáh 500 zl. a že slovu svému dostojí až do usnešení sboru obecních starších. Nabídka tato byla přijata. Poněvadž po shoření tohoto nárožního domu připadly by k rozšíření Škořápkové ulice ¾ získané plochy a obec pražská mohla by disponovati pouze asi s ¼ plochy, vyjednává právě technická komise s podnikateli staveb nového velkého domu »u Šturmů«, aby zbývající pozemek koupili, čímž by projektovaný dům směrem ke Skořápkové ulici byl nejen značně rozšířen, nýbrž i nárožní dům by tím velice získal. Jak daleko tato vyjednávání dospěla, není ještě známo. – Národní listy, 28. 3. 1889

V šílenství

Josef Jelínek, 38letý ovčák v Dejvicích, byl již od nějaké doby trudnomyslný. V noci na dnešek nabil bambitku a vyhrožoval své manželce zastřelením. Na úpěnlivé volání její sběhli se sousedé, jimž po delším namahání podařilo se zuřivce přemoci, načež byl dvěma strážníky odveden na policejní komisařství. Tam zuřil tou měrou, že musil býti spoután. Přivolaný lékař konstatoval, že nešťastník jest nebezpečný šílenec a dal ho dopraviti do blázince. – Národní listy, 28. 3. 1889

[related-post id=“18635″]

Jatky v Holešovicích

Největší závadou zřízení jatek v Holešovicích-Bubnech byla okolnost, že zakoupený pozemek nenalezal se uvnitř potravní čáry a veškeré namahání obce pražské, aby potravní čára byla alespoň na tento pozemek přenesena, minulo se žádoucím výsledkem. Ministerstvo zdráhalo se žádosti této vyhověti, až konečně bylo obci pražské uloženo, že má vystavěti dvoje jatky, a sice jedny v Praze, pro něž není příhodného místa, a druhé v Holešovicích. Na opětované stížnosti vyhovělo konečně ministerstvo žádosti obce pražské za přeložení potravní čáry na pozemek zakoupený pro jatky v Bubnech. V úterní schůzi městské rady byl přečten přípis místodržitelský, jímž se oznamuje, že přeložení potravní čáry povoluje se pod tou podmínkou, vystaví-li obec pražská veškeré domy, potřebné k vybírání potravní daně, svým nákladem a učiní-li veškerá žádoucí opatření v ohledu tom vlastním nákladem. Usneseno, aby důležitá tato záležitost odevzdala se jateční komisi a komitetu pro vybírání potravní daně k důkladnému uvážení a podání příslušných návrhů. – Národní listy, 28. 3. 1889

X Zavřít