5. 12. 1889: Spor o pozemky mezi Vinohrady a Prahou a noční řádění buršáků

5. prosince 2019, 00:01 PražskýDEN.cz
Zdroj: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Upravení hranic mezí obcí pražskou a vinohradskou

Ve včerejší schůzi obecního zastupitelstva vinohradského tázal se p. Karel Horák, zdali jest panu starostovi známo, že dle řeči, již na sněmu zemském při rokování o upravení hranic mezi Prahou a Vinohrady pronesl starosta pražský p. dr. Šolc, odstoupila obec pražská bezplatně obci vinohradské pozemky, jež musila draze koupiti. Dále pravil p. dr. Šolc, že obecní zastupitelstvo zpravilo v pravý čas majitele domů, že mají připadnouti ku Praze. Řečník žádá starostu p. Friedlaendera za vysvětlení, případně za ohražení proti výrokům p. dr. Šolce. Starosta p. Friedlaender odvětil, že záležitost tato jest každému známá a že vyjádření p. dr Šolce není pravdivé. O upravení hranic vyjednávalo se, když v Puchmýrově ulici bylo již 9 domů vystaveno i nemohli tudíž majitelé jejich upozorněni býti v pravý čas, že připadnou ku Praze. Později byly ještě tři domy vystaveny. O nějakém bezplatném přenechání pozemků obci vinohradské nikdy se s Prahou nevyjednávalo, vždy jednalo se jen o to, že obě obce vzájemně si vše nahradí a zástupcové obce vinohradské projevili vždy ochotu, nahraditi obci pražské pozemek, který bude Vinohradům postoupen. Vyjádření toto vzato na vědomí. – Národní listy, 5. 12. 1889

Buršácké výtržnosti v Praze

V pondělí po půlnoci ubíralo se po chodníku na Příkopech, Ovocné a Ferdinandovy třídy 8 spitých buršáků, kteří osamělé pozdní hosty hrubě insultovali. Když konečně na pokřik napadených blížila se policejní hlídka, dali se němečtí hrdinové podél Handwerkervereinu Charvátskou uličkou na útěk. – Národní listy, 5. 12. 1889

Nová arena na Smíchově

Městská rada smíchovská v úterní své schůzi usnesla se jednohlasně předložiti obecnímu zastupitelstvu ku schválení návrh, aby rozsáhlý pozemek v novém parku u Palackého mostu vedle plovárny přenechán byl panu řiditeli P. Švandovi ze Semčic ku stavbě nové areny. Bude mít tedy Smíchov opět svou arenu. – Národní listy, 5. 12. 1889

Přerušená doprava na dráhách

Pro velké sněhové závěje by!a včera celý den, ač na odstranění sněhu pracuje množství vojínů i najatých dělníků a občanů, přerušena doprava na dráze z Hrušovan do Vídně na severozápadní dráze mezi Znojmem a Vídní a na moravské severní dráze mezi Břeclavou a Vídní. – Národní listy, 5. 12. 1889

Na ženy po čtyřicítce módní návrháři před 100 lety příliš nemysleli

Šaty dělají člověka. Toto známé pořekadlo platí už odjakživa. Jenomže naše prababičky to s oblékáním neměly zrovna moc lehké. Dokládá do zajímavý novinový článek z roku 1910, kdy současný módní průmysl byl teprve v plenkách. Prohlížíme-li za výklady obchodů a v modních časopisech nové modely toilet, vidíme, že velicí krejčové pařížští docela se tváří, jakoby nevěděli, že existují také dámy přes čtyřicet let staré. Vše, co moda nového podává, je skoro nemožným u dámy „středního věku“ čili „určitého […]

vydáno před 2 týdny

3. 1. 1890: Chřipková epidemie dál kosí obyvatele Prahy

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Chřipka v Praze Povážlivá epidemie tato šíří se v Praze dále, a nebude pomalu domu neb rodiny, ve které by nebylo nějakého případu. Jak se praví, počíná prý chřipka vaditi také v obchodních stycích, ježto v mnohých závodech personál chřipkou jest zmenšen. Na Nový rok bylo úřadně ohlášeno. 100, včera dopoledne 120 případů onemocnění chřipkou. – Národní listy, 3. 1. 1890 Zastavené vyučování Za příčinou šíření […]

vydáno před 2 týdny

2. 1. 1890: Řádění chřipky v Praze, výbuch petroleje a brutální pomsta bývalé manželky

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Chřipka v Praze Jak během málo dnů bylo již podotčeno, rozmohla se tato epidemie v Praze měrou velmi povážlivou a činí dosud pokroky, tak že možno říci, že Praha bude znenáhla jedním z měst, kde chřipka poměrně nalezla nejvíce půdy. Celkem však lze konstatovati, že obyvatelstvo pražské vzdoruje statečněji účinkům chřipky než jinde. Tím spůsobem vysvětluje se, že počet případů onemocnění, úřadně oznámených, […]

vydáno před 3 týdny

Pracujících cizinců přibývá. Průměrně vydělávají stejně jako Češi, někdy i víc

Česká ekonomika musí kvůli nedostatku pracovních sil stále více spoléhat na zaměstnance s cizím státním občanstvím. Jejich podíl přesáhl loňském roce 12 procent. Většinu celkového počtu cizinců u nás tvoří občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Následují občané Ruska, Polska, Bulharska a Rumunska. V počtu usazených převyšují občané třetích zemí nad občany EU. Data zveřejnil Český statistický úřad. „Masivní ekonomická migrace podpořená nedostatkem pracovních sil v posledním období narůstá zejména ze zemí EU. Díky menším administrativním překážkám […]

vydáno před 1 dnem

Pronájem nebytových prostor bude mít nová pravidla

Praha připravila nové znění vzorových podmínek výběrových řízení na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví hlavního města. Jejich součástí jsou i smlouvy na dobu určitou a neurčitou. Nabídky podané ve výběrových řízení se budou nově hodnotit podle několika kritérií tak, aby pronájmy nebyly jen pro turistické prodejny, ale sloužily i Pražanům. První z podmínek je cenová nabídka. Druhou představuje navrhovaný účel nájmu. V rámci účelu bude hodnocena i přínosnost požadovaného druhu činnosti pro místní obyvatele a pro všestranný rozvoj daného […]

vydáno před 1 dnem
Praha v budoucnu neposkytne pronájem obchodům s kýčovitým zbožím.

Národní muzeum připomene 51 let od smrti Jana Palacha

Národní muzeum připomene v sobotu 18. ledna 51. výročí sebeupálení Jana Palacha pietním aktem v Památníku Jana Palacha ve Všetatech. Začátek pietního aktu je v 13:00, po jeho skončení bude následovat setkání v sále bývalého kina ve Všetatech, které pořádá Společnost Jana Palacha. Vstup do celého objektu je zdarma. Národní muzeum otevřelo Památník Jana Palacha ve Všetatech 10. října loňského roku. Bznikl na místě původního domu rodiny Palachových, vedle kterého byla vybudována nová expozice představující dobu a čin Jana Palacha v kontextu 20. století. Památník […]

vydáno před 2 dny
X Zavřít