27. 11. 1889: Nebezpečný žebrák, pamětní desky na muzeu a rozpočet Žižkova na příští rok

27. listopadu 2019 ∙ 00:02
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Nebezpečný žebrák

Ku včerejší zprávě dodáváme tyto podrobnosti. Žebrák, jenž se předevčírem do šlechtického domu na Malé straně vetřel, udal při včerejším líčení u okresního soudu pro přestupky, že se jmenuje Josef Navrátil, je rodem z Turnova, kdež měl kdysi dům a reality, o kterýžto majetek přišel; kterak asi, to neudal. O nalezené u něho dýce prohlásil, že mu ji v Turnově zanechal poručík Emil. Vlček. Přiznal se dále, že ji při odchodu z Turnova vzal s tím úmyslem k sobě, že se v kritickém okamžiku sprovodí se světa. Takto činí dojem člověka na mysli pomateného, neboť když se ho soudce, adjuakt p. Mareš, při generaliích tázal, kolik má dítek, odpověděl: »Čtyry – nebo pět.« Byl odsouzen pro přestupek žebrání do tuhého vězení na 3 dny, zostřeného jedním postem, dále pro přestupky §§ 2., 8. a 32. zák. o zbrani do vězení na 24 hodin. Dýka prohlášena za propadlou. – Národní listy, 27. 11. 1889

Votivní desky na budově musejní

Čtenářstvo naše dojista zajímati bude, která jmena mužův o české písemnictví a vědu zvlášť zasloužilých skví se na novém museu a mezi nimiž nebylo místa pro mistra Jana Husa. Jsou to následující: Kosmas, Vincentius, P. abbas Aulae regiae, Petr z Rožmberka, Beneš z Waitmile, Ondřej z Dubé, Štítný, Křišťan z Prachatic, Ctibor z Cimburka, Vikt. ze Všehrd, Jan Černý, Hrubý z Jelení, J. Agricola, Matthioli, Blaboslav, Sixt z Ottersdorfu, Krist. z Koldína, T. Hájek, D. z Veleslavína, Tycho Brahe, Bacháček, Zalužanský, Jesenius, Kepler, K. z Žerotína, P. Skála, Slavata, P. Stránský, Komenský, Marcus Marci, T. Pešina, Balbín, Dobřenský, Beckovský, Diviš, Stepling, A. Voigt, Tesánek, Dobner, Born, Pelcl, Vydra, Haenke, Dobrovský, Fr. hr. Sternberg, Gerstner, David, Kašp. hr. Sternberg, Jungmann, Bolzano, Corda, J. S. Presl, Čelakovský, Doppler, Petřina, Hanka, Šafařík, Zippe, Purkyně, K. J. Erben, Vocel, A. Reuss, Palacký, Wenzig, Barrande, Stein, Boh. z Lobkovic, Jan Krejčí, Jindř. Clam Martinic. Zajisté nalezají se mezi nimi jmena skvělá, však co říci, že vedle Matthiola, Steplinga, Borna, Haenke, Reussa, Voigta, Dobřenského, Hájka atd. nebylo místa pro Jana Husa ! – Národní listy, 27. 11. 1889

[related-post id=“25075″]

Ze Žižkova

Rozpočty městské obce Žížková pro rok 1890 jsou veřejně vyloženy u městského úřadu do 7. prosince. Správní rozpočet vykazuje v příjmu 150.532 zl. V něm jsou obsaženy výnosy z jmění kmenového, z obecních dávek a poplatků, jako jsou poplatek z nájemného, přirážka z piva, vína, lihovin, z potravní daně a p. Ve vydání 186.975 zl. Mimo vydání pro správu a zařízení obce potřebná, pamatováno též příspěvky k účelům humanním a vlasteneckým, na něž ustanoveno 1200 zl. Zejmena na pomník Žižkův, na tělocvičnu Sokola žižkovského, na spolky žižkovské, na Ústřední Matici. Rozpočet školní vykazuje v příjmu 750 zl., vydání obnáší 32.365 zl. Rozpočet ústavu chudinského obnáší v příjmu 3156 zl. a 57 kr. a ve vydání 2993 zl. 38 kr. činí tudíž přebytek 163 zl. – Národní listy, 27. 11. 1889

X Zavřít