Chlapec zabil medvěda brokovnicí a dostal štědrou odměnu

18. července 2021 ∙ 15:03
Kristián Vích
Foto: Unsplash

Střet s medvědem ve volné přírodě často nekončí pro člověka dobře. Před 120 lety se v Kanadě odehrál incident, jehož hlavním aktérem byl třináctiletý chlapec. Holý život mu zachránila nejen brokovnice, ale především vlastní statečnost. Přečtěte si článek, který přinesly v Praze vydávané Národní listy v květnu 1901.

Statečný hoch

Nebezpečné dobrodružství se šedým medvědem grizzlym přestál Rudolf Stemmer, 13letý hoch majitele rozsáhlých pozemků blíže Ontaria v Kanadě. Matka vyslala jej, aby opatřil pro kuchyni nějaký kus zvěře. Hoch, dosti slabého těla, vydal se do lesa na lov. S nataženou brokovnicí, dvojkou, pod paží přecházel právě přes rozsáhlou mýtinu, když v neveliké vzdálenosti spatřil obrovského grizzlya.

Hoch z počátku byl všecek ztrnulý leknutím a doufaje, že se bude moci ještě spasit útěkem, běžel co nejrychleji mohl k blízkému lesu. Zde se chtěl vydrápat na strom, ale nepodařilo se mu to, neboť kmeny byly příliš silné a příliš hladké, takže zůstal konečně státi za silnou borovicí. Ale nepozbyl přítomnosti ducha. Napadla mu často již osvědčená lest. Svlékl kabát a odhodil jej kus od sebe. Za několik okamžiků byl tu již medvěd a zatím co očichoval kabát, vystřelil statečný hoch ze vzdálenosti 6 metrů na čelo medvěda. Výstřel měl znamenitý úspěch.

Jak se později ukázalo, byl medvěd broky na dobro oslepen; obě oči byly mu broky vystřeleny. S hrozným řevem klesl medvěd k zemi, postavil se na nohy, klesl opět, zase se vzpřímil, vrávoral kus cesty, narazil s veškerou prudkostí o strom a znovu klesl. Tak vyváděl medvěd ještě hodinu. Avšak pozvolna nastávala ochablost a mávaje kolem sebe předními tlapami zůstal konečně ležet.

Teď podařilo se mladému Stommrovi střeliti medvěda z bezprostřední blízkost do ucha. Prudký proud krve nasvědčoval, že rána měla účinek. Avšak šelma ještě nebyla usmrcena. Válela se zuřivě sem tam. Tu hoch nabil znovu a střelil medvěda do druhého ucha. Šelma sebou křečovitě zaškubala a bylo po ní.

Anglický guvernér v Quebeku dal hochu vyplatit zákonem stanovené odstřelné a otec mu za to koupil řetízek k hodinkám, na nějž dal připevniti velké tesáky a největší drápy medvěda jakožto trofeje. Indiáni nyní pozdravují statečného hocha s velkou úctou. Medvěd byl samec a vážil 7 centů (432 kg, pozn. red.).

– Národní listy, 30. 5. 1901. Autor neuveden.

X Zavřít