4. 3. 1890: Klub českých turistů, lanová dráha na Letnou a řádění zlodějů na Karlově náměstí

4. března 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Klub českých turistů

Na rok 1890 přihlásilo se posud a přijato bylo nových 50 členů. Dne 19. února konala se četně navštívená členská schůze, v níž p. dr. Valenta spůsobem poutavým vylíčil svůj výlet na Velký Zvon. Dnešní číslo »Časopisu turistů« přináší mimo jiný bohatý obsah výtah z přednášky té. Nejbližší členská schůze koná se dne 12. března ; přednášeti bude p. Ladislav Josef, ředitel z Českého Brodu, o městech a polderách holandských. Klub jmenován korporativním členem pohorské jednoty »Radhošť« ve Frenštátě. Od různým nakladatelů a fotografů docházejí nabídky, aby klub podnikl vydávání fotografických pohledů krajin českých. Klub sám se v podal takový uvázati nemůže, jest však ochoten zdařilé výrobky toho druhu všemožně podporovati a starati se o jich rozšíření. Soukromým podnikatelům kyne z toho hojný zisk, a poukazuje se zejmena k tomu, že na jubilejní výstavě hodlá klub zříditi kollektivní výstavu turistickou, kde by výrobky ty zajisté došly ocenění i hojného odbytu. Další činnost označování a upravování cest vztahovati se bude též na Závisť a okolí Rožmitálu, v kteréž příčině podána ústřednímu řiditelství arcibiskupských statků příslušná žádost. — V záležitosti zřízení rozhledny na Petříně podán městské radě pamětní spis. Komitét stavební zabývá se pilně přípravnými pracemi, které tak úspěšně pokračují, že lze zdar podniku pokládati za zajištěný. V nejbližších dnech koná se na místě znalecké šetření za účelem definitivního vyhlédnutí místa, pro zřízení věže nejvýhodnějšího. Kdo z pp. členů by se o věc zajímal a komise súčastniti se chtěl, doví se vše bližší v kanceláři klubovní. – Národní listy, 4. 3. 1890

Nešťastný pád

Včera v poledne sklouzla služka Eliška Junkova v Růžové ulici na mříži stokové tak nešťastně, že pádem na zem utrpěla prudké otřesení mozku, pozbyla vědomí a musila býti do všeobecné nemocnice dopravena. – Národní listy, 4. 3. 1890

[related-post id=“28271″]

Lanová dráha na Letnou

Za příčinou uskutečnění tohoto důležitého projektu konala se včera místní ohledací komise za účastenství pp. Bělského, Blocha, Kubra a Víška jakožto zástupců obce pražské rady, dále ředitele stavebního úřadu p. Balíře, podnikatelů pp. Retra a Štěpána a inženýra p. Křižíka. Jednalo se o vyznačení směru, kterým by lanová dráha od mostu císaře Františka Josefa k restauraci na Letné měla býti vedena. Jeden návrh zněl, aby se zřídila trať v přímé čáře od osy mostu císaře Františka Josefa podél domu k vybirání potravní daně na Letnou, druhý aby se dráha vedla po levé straně mýtního domku šikmo po návrší na Letnou a aby ústila při dosavadní silnici, vedoucí z Letné do královské Obory. Pro tento projekt prohlásila se i komise. Plány vypracovati má inženýrská firma Reiter a Štěpán do 3 týhodnů a předložiti je městské radě ku schválení. – Národní listy, 4. 3. 1890

Okraden

Na Karlově náměstí potulují se až pozdě do noci ženštiny pochybné pověsti zcela veřejně a beze vší překážky se svými průvodčími, kteří je z povzdáli doprovázejí a tropí zcela volně, různé prostopášnosti. Včera k jedenácté hodině večer ubíral se studující z hostince na Karlově náměstí domů. Z nenadání přidružila se k němu ženština a dala se s ním do hovoru. Na slovanském vršku přiskočil k oběma neznámý dosud muž a stavě se žárlivým, pustil se se studujícím do hádky, vyťal mu políček a povalil k zemi, načež se dal s ženštinou na útěk. Když studující vstal, pohřešil hodinky s řetízkem, jež mu »žárlivý« muž mezi hádkou byl ukradl. – Národní listy, 4. 3. 1890

X Zavřít