6. 8. 1889: Nešťastná jízda, řádění podvodníka a zabavené maso

6. srpna 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Nešťastná jízda

Farář zbraslavský p. P. Frt. Tränkler jel včera z návštěvy u arcibiskupa knížete Schönborna, který právě dlí na svém panství v Dolních Břežanech. Cestou jeden kůň se splašil a kočár se převrhl, při čemž p. farář Tränkler utrpěl těžká poranění na hlavě a noze. Arcibiskup Schönborn zpraven byv o neštěstí, dal p. faráře Tränklera ve svém povoze dopraviti do Zbraslavi, načež pak ještě během odpoledne jej navštívil. Poranění p. faráře zbraslavského jsou sice těžká, ale nikoli smrtelná. – Národní listy, 6. 8. 1889

Šejdíř

František Kadeřávek, bývalý 28letý diurnista u c. k. místodržitelství v Brně, pohnán byl včera před porotu brněnskou, pro celou řadu podvodů, jichž se dopustil pod zvučným jménem »Eugen von Ortenburg«. Kadeřávek vydával se za úředníka, vylákal od několika firem domácích i cizích, hlavně od vídeňských klenotníků, různé cenné zboží na úvěr, jež pak zastavoval. Od firmy K. Hueber ve Vídni objednal si prsten za 115 zl., který na dobírku měl mu býti zaslán pod adresou »Eugen von Ortenburg« poste restante do Králova Pole u Brna, kdež se před- stavil jako úředník a kamž si sám listy poste restante adresoval, aby tak poštmistra v omyl uvedl. Padělaným telegramem z Vídně, zaslaným na poštovní úřad v Král. Poli, docílil toho, že pošta mu prsten bez vyplacení dobírky vydala. Podvod tento byl jeho posledním; Kadeřávek byl přistižen a pohnán před porotu, která jej uznala vinným. Soud pak, vzhledem na různé polehčující okolnosti, odsoudil jej do těžkého žaláře na dvě leta. – Národní listy, 6. 8. 1889

[related-post id=“22101″]

Zabavené maso

Na městském dobytčím trhu v Praze zabavena byla řezníku Janu Hokynářovi jedna čtvrť hovězího masa, poněvadž shledáno zdraví lidskému škodlivé a odevzdána pohodnému. – Národní listy, 6. 8. 1889

X Zavřít