9. 8. 1890: Třídní sraz gymnazistů po čtvrt století a smělá krádež

9. srpna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Po dvaceti pěti letech

»Cesty mohou býti rozličné, jenom vůli mějme všichni rovnou.« S tímto heslem svolávají abiturienti c. k. reálné školy české v Praze z let 1865 a 1866 své kollegy, jakož i kollegy své z dřívějších dvou ročníků z let 1863 a 1864, kteří buď dříve vstoupili do skutečného života nebo dokončili poslední rok svých realných studií na jiných ústavech, aby uspořádali na podzim b. r. sjezd v Praze, chtějíce důstojným spůsobem oslaviti čtvrtstoleté jubileum své činnosti na národa roli dědičné. Kdo osobně sjezdu súčastniti se nemíní, nechť zašle aspoň řádnou svou adresu, pokud toho posud neučinil, jakož i svou podobiznu. Laskavé přihlášky přijímá stále pořadatel p. Ignác Hrnčíř, inženýr firmy »Havelka a Mész« v Karlíně u Prahy. Funkcionáři jsou pp.: František Findejs, inženýr a Josef Brabec, technický sládek v Praze. – Národní listy, 9. 8. 1890

Voda na Vltavě

Voda na Vltavě včera až do půlnoci opadávala, po půlnoci však začala pomalu sice, avšak stále stoupati a stoupá dosud. Dnes po 9. hodině ráno dosáhla u staroměstských mosteckých mlýnů + 165 ctm. nad normálem, v Podole + 225 ctm. a v Holešovicích + 220 ctm. V Podbabě vystoupla Vltava z břehů a zaplavila čásť luk p. Jaroslava Luňáčka. Dnes k 8. hodině ráno pluly řečištěm vory p. Fischra, které se u Zlíchova utrhly a byly na Výtoni a na Františku schytány. Z venkova nedošly o stoupání vody na přítocích Vltavy dnes ráno žádné zprávy. – Národní listy, 9. 8. 1890

[related-post id=“32360″]

Smělá krádež

Předvčírem pozdě odpoledne odcizeny byly pí. Novotné v č. p. 574 v Mikovcově ulici na Král. Vinohradech z pavlače druhého poschodí čtyry kusy peřin. Neznámého a smělého pachatele nikdo v domě nespozoroval. V téže ulici, v č. p. 605, ukradeno bylo před několika dny ze sklepa několik liber másla. – Národní listy, 9. 8. 1890

X Zavřít