9. 8. 1890: Třídní sraz gymnazistů po čtvrt století a smělá krádež

9. srpna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Po dvaceti pěti letech

»Cesty mohou býti rozličné, jenom vůli mějme všichni rovnou.« S tímto heslem svolávají abiturienti c. k. reálné školy české v Praze z let 1865 a 1866 své kollegy, jakož i kollegy své z dřívějších dvou ročníků z let 1863 a 1864, kteří buď dříve vstoupili do skutečného života nebo dokončili poslední rok svých realných studií na jiných ústavech, aby uspořádali na podzim b. r. sjezd v Praze, chtějíce důstojným spůsobem oslaviti čtvrtstoleté jubileum své činnosti na národa roli dědičné. Kdo osobně sjezdu súčastniti se nemíní, nechť zašle aspoň řádnou svou adresu, pokud toho posud neučinil, jakož i svou podobiznu. Laskavé přihlášky přijímá stále pořadatel p. Ignác Hrnčíř, inženýr firmy »Havelka a Mész« v Karlíně u Prahy. Funkcionáři jsou pp.: František Findejs, inženýr a Josef Brabec, technický sládek v Praze. – Národní listy, 9. 8. 1890

Voda na Vltavě

Voda na Vltavě včera až do půlnoci opadávala, po půlnoci však začala pomalu sice, avšak stále stoupati a stoupá dosud. Dnes po 9. hodině ráno dosáhla u staroměstských mosteckých mlýnů + 165 ctm. nad normálem, v Podole + 225 ctm. a v Holešovicích + 220 ctm. V Podbabě vystoupla Vltava z břehů a zaplavila čásť luk p. Jaroslava Luňáčka. Dnes k 8. hodině ráno pluly řečištěm vory p. Fischra, které se u Zlíchova utrhly a byly na Výtoni a na Františku schytány. Z venkova nedošly o stoupání vody na přítocích Vltavy dnes ráno žádné zprávy. – Národní listy, 9. 8. 1890

Smělá krádež

Předvčírem pozdě odpoledne odcizeny byly pí. Novotné v č. p. 574 v Mikovcově ulici na Král. Vinohradech z pavlače druhého poschodí čtyry kusy peřin. Neznámého a smělého pachatele nikdo v domě nespozoroval. V téže ulici, v č. p. 605, ukradeno bylo před několika dny ze sklepa několik liber másla. – Národní listy, 9. 8. 1890

Triedr

Tajný ženský spolek na špehování nevěrných manželů

Žárlivost je stejně stará jako samotná láska. Snad každá žena i muž má své vlastní taktiky, jak případnou nevěru včas odhalit. Kuriózně ale působí zpráva z dobového tisku o jistém spolku berlínských žen. Jejich cílem bylo posvítit si společnými silami na záletné muže. Přečtěte si článek, který vyšel v Národních listech v srpnu 1892. Spiknutí proti manželům Berlínská jedna lokální korespondence vypravuje příšernou historii o tajném spolku žen, jenž prý se utvořil již před dvěma lety ve hlavním […]

Den, kdy ryby pršely z nebe. Nevídaný úkaz všechny zaskočil

Čas od času se stane něco, nad čím běžnému smrtelníkovi zůstává rozum stát. Fenomén zvaný „déšť ryb“ patří mezi ně, i když má logické vysvětlení. Při silných bouřích mohou z nebe padat větrem nasáté ryby, žáby, myši nebo další drobní živočichové. Dobové noviny zmiňují událost, ke které došlo v létě 1892 v Bosně. Dešť ryb Meteorologická stanice v Bjelině v Bosně podává zprávu o následujícím přírodním úkazu. V noci na 23. července ke 4. hod. strhla se nad Bjelinou, směrem severozápadě-jihovýchodním, bouře, […]

Starý seladon u soudu za nemravné návrhy mladým dívkám

Láska je mocná čarodějka a citům člověk neporučí. Dokládá to i více než sto let starý příběh jednoho amerického muže, který se zamiloval do mladé dívky a dostal se kvůli tomu až před soud. O případu informovaly v Praze vydávané Národní listy v srpnu 1903. Starý seladon Bývalý americký kapitán, stařec již sedmdesátiletý, objevil se nedávno před policejním soudem v Novém Yorku, aby se zodpovídal z neobvyklé galantnosti, již projevoval slabšímu pohlaví. Žalobkyní byla jeho vlastní choť. Při líčení pročtena […]

Přísný režim studentek na Oxfordu. Feministky by dnes zuřily

Světoznámá univerzita v anglickém Oxfordu umožnila ženám studium teprve v 70. letech 19. století. Až do roku 1920 ale nebyly brány jako plnohodnotné členky. Směly sice navštěvovat přednášky, nemohly však počítat s tím, že by na konci získaly vysokoškolský diplom a titul. Jejich studentský život byl navíc oproti mužským protějškům omezen i v dalších ohledech. Podrobně o tom líčil český dobový tisk v roce 1898. Život studentek v Oxfordě Život, jaký vedou příslušnice oxfordské university vyznamenává se značnou přísností. Pravidla tohoto společného života, […]

Starou křivdu urovnalo neskutečně náhodné setkání

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Občas se dokonce stane něco, nad čím zůstává rouzum stát. Přečtěte si příběh z dobových novin, který popisuje neuvěřitelně náhodné setkání. Citlivějším povahám možná ukápne slza. Podivné sehledání Z Londýna se oznamuje následující romantická historka. Dvě elegantně oděné dámy, z nichž starší měla naplněnou peněženku, šly onehdy mimo hostinec nižšího druhu na Holloway Roadu, když pojednou odtud vyběhl mladík zanedbaného zevnějšku, as 25letý, vytrhl dámě, než se mohla vzpamatovat, […]

X Zavřít