2. 11. 1889: Hřbitovy pod náporem. Tisíce lidí si připomínají zesnulé a tramvaje nestíhají

2. listopadu 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Naši předkové v 19. století chovali k zesnulým obrovskou úctu. Stejně jako v současnosti se během Dušiček hřbitovy ocitaly pod obrovským náporem návštěvníků. Dle svědectví dobového tisku tramvaje nestíhaly vozit lidi na Olšanský hřbitov a z běžně klidného místa se stalo rušné korzo. Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Dušičky v Praze

Návštěva hřbitovů byla včera celý den nepřetržitě velice četná. Všemi cestami proudily stále velké davy lidu. Zámožnější přijeli ve vlastních nebo najatých povozech, jichž stála před hřbitovy řada nepřehledná. Vagony tramwaye, jezdící každé tři minuty, byly stále přeplněny. Všeobecně bylo stěžováno, že příslušní orgánové nepostarali se, aby blátivá silnice olšanská, po které včera tisícové ke hřbitovům se ubírali, byla před slavností Všech Svatých náležitě upravena. Také správa tramwaye neosvědčila k obecenstvu žádoucí šetrnosti, neboť obecenstvo na stanici v Olšanech vystupující octlo se v blátě, kterým v pravém slova smyslu musilo se broditi. Na olšanských hřbitovech byl stále tak veliký nával, že obecenstvo jen ponenáhlu ku předu mohlo postupovati. Hřbitovy neposkytují utěšený pohled. Stromy jsou holé a jen na některých růžových keřích zbyly ještě listy a vykvetlé růže. Téměř všecky hroby byly včera ozdobeny věnci, na mnohých byly rozžaty svíce. Správa hřbitovní postarala se o pečlivé upravení cest, četní strážníci hřbitovní konali obchůzky, aby zabránili nepřístojnostem, jež mohly by zavdali podnět ku steskům a stížnostem obecenstva. – Národní listy, 2. 11. 1889

Buršákem zraněn

Ve středu večer k 11. hodině zastavili se čtyři buršové před hostincem »u Virlů« na Karlově náměstí a jali se z bujnosti vytahovati kůl s výstražnou svítilnou na ulici postavený. Sklepník u výčepní stolice zaměstnaný vida to, vyšel ven a káral buršáky pro jejich počínání. V tom jeden z nich, jakýsi Böhm z Mostu, sklouzl a nešťastnou náhodou padl do okna, jež rozbil a sklem v obličeji se zranil. K výjevu tomu hodil se pan S., sollicitátor u jednoho pražského advokáta a přistoupiv k buršákům, kteří svému zraněnému soudruhovi vybírali sklo z obličeje, tázal se: »Co se zde děje ?« Místo odpovědi napřáhl naň buršák Schürer hůl s těžkým knoflíkem a uhodil jej do hlavy tak, že panu S. spůsobil značnou ránu. Na pokřik sběhli se lidé a dali Böhme a Schürera přivolaným strážníkem zatknouti. Druzí dva buršáci utekli. – Národní listy, 2. 11. 1889

[related-post id=“24431″]

Útulna pro chudé

Útulna pro nezhojitelné chudé z celého království českého, založená konferencí sv. Vincence de Paula ze všeobecných sbírek, k nimž obecní a okresní výbory, záložny a lidumilové přispěli dosud celkem 13.000 zl. byla včera otevřena. Slavnost zahájena mší v dominikánském kostele, načež účastnici odebrali se do domu vedle německé polytechniky, kdež v II. patře byly najaty zatím 4 místnosti, v nichž budou míti úplné ošetřování 3 nezhojitelné osoby. Hr. Ervín Nostic, předseda konference poukázal v delší řeči na blahodárný a lidumilný účel tohoto velice potřebného ústavu, vzdal díky veškerým dobrodincům za obětavou podporu a když farář veškeré místnosti vysvětily, byla slavnost skončena. – Národní listy, 2. 11. 1889

X Zavřít