7. 3. 1890: Dobročinný zloděj, koňské dostihy a náhlé úmrtí na Letné

7. března 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Dobročinný zloděj

Pernikáři panu Jos. Neumannovi z Prahy byla dne 3. t. m. o posvícení svatomatějském v Šárkách ukradena z průjezdu hostince bedna s pernikářskými výrobky v ceně 20 zl. Zjistilo se, že bednu ukradl a otevřel nádenník Václ. Jalovec z Dejvic, jenž obsah její rozdal mezi 20 výrostků. Včera byli Jalovec i 20 výrostků zatčeni a dodání soudu do vyšetřovací vazby. – Národní listy, 7. 3. 1890

Milovníkům koňských dostihů

Ctitelé tohoto sportu, jednoho z předních a nejstarších výkvětů sportu vůbec, budou nemálo zarmouceni následující zvěstí, přicházející jako temný mrak směrem od — Vídně. Jak totiž se oznamuje z kruhů o věc se zajímajících a dobře zpravených, odhodlali se povolaní činitelé k jakési odvetě vzhledem k připravovanému zákonu o zdanění totalisateura, tvořícímu část poplatkové novelly. Dotyční páni podnikatelé známých malebných kratochvílí, při nichž jde o veliké peníze, a tu a tam též o krk neb o nohu, nesou ono zdanění velmi těžce, a učiní prý opatření, aby dostihy byly zredukovány do trvání i místa. Nalezlo by se, možno, sice dosti lidí, kteří by si proto nedali nohu za krk, avšak vzhledem k tomu, že na konečné uzákonění dotyčné osnovy budou míti vliv mnozí činitelé, již přináležejí kruhům, majicím na dostihách největší účastenství, neví se ještě, co se může přihoditi, a jest dosti možno, že přece nedojde k redukování dostihů. – Národní listy, 7. 3. 1890

[related-post id=“28429″]

Raněn mrtvicí

Dnes dopoledne byl raněn mrtvicí na ulici kanovník p. Heřman Pitschmann, professor na zdejší německé reálce. Byl dopraven do svého bytu, kdež mu poskytnuta lékařská pomoc. Stav jeho jest povážlivý. – Národní listy, 7. 3. 1890

Náhlé úmrtí

Jos. Rychlík, 50letý dělník, zaměstnaný při obecních pracích na Letné, klesl včera náhle k zemi a v několika okamžicích zemřel. Ku zjištění příčiny smrti byla mrtvola dopravena do pathologického ústavu. – Národní listy, 7. 3. 1890

X Zavřít