3. 6. 1890: Úprava Josefského náměstí a elektrické osvětlení na venkově

3. června 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Úprava náměstí

Upravování Josefského náměstí bude do 28. července t. r. ukončeno. Ty dni bude odvezena až i 1·3metrová odkopávka. Doposud vyvezlo se přes 7.400 m. rumu na pozemky, kde budou stát ústřední jatky v Holešovicích. Včera započala se již dlážditi jízdní dráha od Poříče ; koleje tramwaye jsou již z větší části usazeny. Nyní zřizuje se chodník podél zdi kadetní školy. Bude skutečně mosaikový. Arcikníže František Ferdinand daroval na něj obci pěkně pracované žulové plotny z konopištských lomů, některé firmy zvláštní druh silných, dobře vypálených chamottových plotýnek různé barvy, dále budou zde cementové plotny a různá jiná pestrobarevná pole, terracote a j. Celkem bude na tomto chodníku 22 polí různé dlažby na zkoušku, která bude nejtrvanlivější a nejvkusnější. Na pravé straně u kasáren a finančního ředitelství jsou již chodníky hotovy. – Národní listy, 3. 6. 1890

Elektrické osvětlování měst na českém venkově

K řadě českých měst, kteráž dík vhodným okolnostem, mohla provésti ve zdech svých veřejné osvětlování elektrické, přidružila se také Choceň. O podniku tom sděluje se chrudimskému místnímu listu: Elektrické osvětlení města Chocně provedeno bude na zkoušku v době nejbližší, a osvědčí-li se bude trvale zavedeno. Podnik tento uvádí ve skutek tamní majitel mlýna p. J. Lichtenberg, jenž použije k tomu účeli hybné síly vodní při svém mlýnském závodě, Dynamo-elektrické stroje jsou již na místě. Na náměstí zřízena bude jedna oblouková lampa, v ulicích pak a v některých závodech žárovky. Jest oprávněna naděje, že podnik se zdaří. Také není vyloučena možnost, že světlo elektrické rozšířeno bude též na rozsáhlé, silně frekventované nádraží choceňské s restaurací i vedlejším hôtelem. Zavedením světla elektrického získavá každé město nepopíratelně, tam pak, kde zavedení to usnadněno jest zvláštní shodou příhodných podmínek, jako ku př. levnou sílou hybnou, nebo sousedstvím několika větších průmyslových závodů, získává i v ohledu hmotném. – Národní listy, 3. 6. 1890

[related-post id=“29992″]

Zabavené maso

Na dobytčím trhu byly včera řezníku Jos. Reiperovi ze Zbečna u Křivoklátu zabaveny čtyři čtvrtě hovězího masa, jež uznáno za škodné zdraví lidskému a odevzdáno pohodnému, by je zničil. – Národní listy, 3. 6. 1890

Zvláštní úkaz přírodní

Na pozemcích p hr. Albrechta Kounice u Nových Zámků poblíž České Lípy nalezena tyto dny mezi vysokým žitem dvě žitná stébla, měřící s klasy 2¼ metrů. – Národní listy, 3. 6. 1890

X Zavřít