9. 7. 1890: Velká hospodská rvačka, spojení s cizinou a stávka truhlářských pomocníků

9. července 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Rvačka

Velký sběh lidu udál se včera odpoledne před hostincem c. 37 v Michli. Hostinský a řezník p. Jan Stumpf hrál se strojníkem p. Václ. Kindlem zapovězenou hru v karty a prohrál 460 zl. Poněvadž se domníval, že jej Kindl falešnou hrou ošálil, vyzval jej, aby mu peníze vrátil, z čehož povstala hádka i rvačka, jíž se také súčastnili zlatnický pomocník Ant. Novák, zedník V. Kindl, řezník Vinc. Herold a jirchář Ant. Goldsandr. Hosté tasili nože, jimiž na sebe doráželi a spůsobili tak ohlušující výtržnost, že pobouřili celou obec. Lidé v davech pospíchali k hostinci. Vend. Kindl byl bodnut nožem povážlivě do hlavy, Novák, Herold a Goldsandr utrpěli četných, ale lehkých zranění nožem. Manželka Goldsandrova rozzuřila se tou měrou, že rozbila 22 tabul v oknech. Výtržnost tato jest nyní předmětem trestního vyšetřování. – Národní listy, 9. 7. 1890

Telegrafické spojení s cizinou

Jak se sděluje, podařilo se rakouské delegaci při mezinárodním sjezdu telegrafickém získati některé výhody se zřetelem k telegrafickému spojení s jinými státy. Učiněny smlouvy s Anglií, Francií a Ruskem, kterýmiž poplatky za telegramy do těchto říší se značně zmírní. Není pochyby, že by úmluvy takové, zejména s Ruskem, kdež sazby za telegrafování jsou zvláště značné, přijaty byly veřejností s povděkem. Také se sděluje, že jest vyhlídka na další ještě úmluvy s jinými státy. – Národní listy, 9. 7. 1890

[related-post id=“31330″]

Stávka

Asi 300 truhlářských pomocníků začali včera stávku, která se rychle rozšířila, tak že dnes skoro v žádné truhlářské dílně se nepracuje. Pouze ve velkém továrním závodě Procházkově pracuje dělnictvo v plném počtu. Stávkující měli dnes dvě schůze, v nichž jednáno o dohodnutí s mistry. Žádají zavedení 10hodinné práce, zrušení akordu a nejmenší mzdu 7 zl. týdně. Požadavky ty předneslo dělnictvo společenstvu, jež se proti nim vyslovilo. Mistři byli by ochotni pouze k ústupku, co se týče práce, povolujíce 11tihodinnou od půl 7. do 12. a od 1–7 hod. odp. se dvěma čtvrthodinnými přestávkami na snídani a svačinu. – Národní listy, 9. 7. 1890

X Zavřít