Neobvyklý trest za šíření pomluv o ostatních rodinách

28. dubna 2021 ∙ 10:38
Kristián Vích
Foto: Unsplash

Na rodinnou čest a dobrou pověst naši předci velmi dbali. Čas od času se ovšem objevil někdo, kdo se rozhodl šířit o ostatních z nejrůznějších důvodů pomluvy a klepy. O jednom podobném případu přinesly zprávu Národní listy v dubnu 1891. Poněkud překvapivé je, jak celá záležitost dopadla.

Zvláštní trest za pomluvu

V jedné obci v Anhaltsku byly četné rodiny neustále znepokojovány anonymními dopisy, jejichž obsah ve mnohých případech toho druhu, že mnohé zasnoubení překaženo, mnohé rodinné štěstí zničeno a v mnohých rodinách porušen domácí mír.

Konečně podařilo se přijít na stopu zasýlatelkám těchto paličských dopisů, byly to dvě dámy, matka a dcera z velice vážené rodiny.

Ctihodnému manželi a otci, jakož i oběma usvědčeným dámám, bylo by bývalo ovšem velice trapné, kdyby věc ta byla se dostala před soud; prohlásili tudíž, že jsou ochotni ke každé oběti, jestliže všichni poškození upustí od podané žaloby.

Po dlouhém však vyjednávání docílena také shoda po dobrém a sice za následujících podmínek: manžel uvolil se zaplatit ve prospěch chudých 500 fr.; obě dámy se zavázaly, že upletou vlastnoručně 600 párů punčoch, na něž si musí materiál samy opatřit a po pět let vždy o vánocích dodají po 100 párech punčoch pro chudé.

– Národní listy, 23. dubna 1891. Autor neuveden.

X Zavřít