Prostranství kolem synagogy v Libni ponese jméno spisovatele Arnošta Lustiga

22. ledna 2019 ∙ 22:17
Kristián Vích
Nová synagoga v Libni
Nová synagoga v LibniFoto: MČ Praha 8

Světově proslulý spisovatel Arnošt Lustig, autor celé řady děl s tématem holokaustu, bude mít v Praze své prostranství. Díky iniciativě radního MČ Praha 8 pro kulturu Michala Švarce bylo podepsáno memorandum o záměru pojmenovat prostranství před a kolem Nové synagogy v Libni po libeňském rodákovi, spisovateli a publicistovi, který zemřel v roce 2011. Přejmenování by se mohlo stihnout v první polovině tohoto roku.

„Vnímáme společnou česko-židovskou historii Libně jako nedílnou součást našeho lokálního kulturního dědictví. Nesmírně si vážíme toho, že do obsáhlého seznamu slavných Libeňáků patří i jeden z velikánů české literatury 20. století, Arnošt Lustig. Proto se jsme se rozhodli zasadit o to, aby byla jeho památka uctěna přímo v Libni, kde se spisovatel narodil a prožil významnou část svého života,“ vysvětluje záměr radní Prahy 8 Michal Švarc.

První krok k přejmenování prostoru před a kolem Nové synagogy v Libni po Arnoštu Lustigovi byl učiněn již minulý týden podpisem společného memoranda s příbuznými slavného spisovatele.

„Bylo mi ctí setkat se a podepsat memorandum o tomto záměru spolu s paní Hanou Hnátovou, rozenou Lustigovou, sestrou Arnošta Lustiga, s jeho dcerou, paní Evou Lustigovou, bývalou radní Prahy 8 Danou Kvačkovou a pány Pavlem Theinerem, překladatelem díla Arnošta Lustiga do angličtiny, a Václavem Špalem ze sdružení Serpens sídlící v Nové libeňské synagoze. Jsem rád, že příbuzní i přátelé libeňského rodáka nám budou nápomocni domoci se co nedůstojnějšího připomenutí této osobnosti,“ uvádí radní Švarc.

[related-post id=“13658″]

Připomínka historie

Kromě samotného podpisu dokumentu vyjádřili všichni přítomní ochotu zasadit se o připomenutí historie libeňské židovské čtvrti formou permanentní výstavy, naučné stezky a především odhalením zasypaného starého židovského hřbitova u Libeňského mostu. Se záměrem hodlají přítomní seznámit a o pomoc požádat Radu Prahy 8, Magistrát hl. m. Prahy a zástupce Židovské obce během nejbližších měsíců.

Život Arnošta Lustiga

Arnošt Lustig se narodil 21. prosince 1926 v Praze. V Libni vychodil obecnou školu a začal studovat na reálce (v budově dnešní ZŠ B. Hrabala), ze které však byl roku 1941 z rasových důvodů vyloučen. V roce 1942 byl poslán do Terezína; později poznal i další koncentrační tábory, Osvětim a Buchenwald. V roce 1945 jako zázrakem uprchl z transportu smrti a ukrýval se až do konce války v Praze.

Během holokaustu přišla o život téměř celá jeho rodina, což jej hluboce poznamenalo. Lustigova díla se proto už od prvních povídkových souborů zabývají právě tematikou Židů a druhé světové války. Knižní tituly jako Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Colette: Dívka z Antverp či Dita Saxová si získaly řadu čtenářů ze všech koutů světa. Část jeho tvorby se dočkala i filmového či televizního zpracování. Spisovatel zemřel 26. února 2011.

X Zavřít