Inspektoři si posvítili na pohřební služby. Pozůstalí by se neměli nechat napálit

1. února 2021 ∙ 16:53
Kristián Vích
Foto: CC0 Unsplash.com

Česká obchodní inspekce (ČOI) uskutečnila od července do listopadu loňského roku celorepublikovou kontrolní akci zaměřenou na dodržování povinností stanovených právními předpisy při poskytování pohřebních služeb. Z celkem 77 provedených kontrol bylo zjištěno pochybení ve 30 procentech případů.

V patnácti případech obchodníci neinformovali spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Čtyři obchodníci neinformovali o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy. Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším počtu.

„Z důvodu provádění kontrol se úroveň poskytovaných pohřebních služeb zlepšila. V procentuálním vyjádření došlo, oproti obdobné akci provedené v roce 2017, ke snížení počtu zjištění o 15,8 procent,“ říká k výsledkům kontrol ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Na co myslet při výběru pohřební služby

  • Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu bezprostředně po úmrtí blízké osoby
  • Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se zesnulým postará, až po poradě s blízkými nebo na doporučení důvěryhodného člověka
  • Sepište si ještě před jednáním v pohřební službě všechny požadavky, které na poslední rozloučení máte
  • Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i její cenu
  • Máte právo na objednávku služby v písemné podobě, a to včetně kalkulace všech nákladů objednaných pohřebních služeb
  • Vyplatí se pověřit někoho z příbuzenstva kontrolou, zda byly objednané služby v plném rozsahu poskytnuty
  • Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek, které byly v rámci objednané služby skutečně poskytnuty
  • Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním reklamace

X Zavřít