23. 1. 1868: Strašlivý mord na Letné. Někdo zastřelil mladého chlapce

23. ledna 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Neštěstí

Přejet byl předevčírem večer v hybernácké ulici jistý učenník od rychle jedoucí drožky. Byl poražen k zemi a obě kola mu nohy přejely, takže nemohl více povstati a odnešen býti musel.Vozka, jemuž nehoda tato přičítána býti nemohla, poněvadž jen lehkomyslností chlapcovou spůsobena byla, bez trestu ujel. – Pražský denník, 23. 1. 1868

Vražda na Letné

Včera odpůldne oznámila stařena jakás malostranskému úřadu policejnímu, že na Letné v houštině nalezla mrtvolu mladíka slušně ošaceného. Komise, jež ihned na místo naznačené se odebrala, našla skutečně nedaleko kiosku v houštině blízko pěšinky mrtvolu mladíka asi 18tiletého. Šat jeho byl úplně slušný a prádlo čisté. V týle vykazovala mrtvola ránu střelnou, kteráž patrně z blízka musela býti vypálena, jelikož pravé ucho popáleno bylo. Poloha, v níž mrtvola nalezena, nasvědčuje tomu, že nešťastník stal se obětí vraždy zákeřnické. Vykonávalť právě potřebu svou, když od zadu do týla střelen v bláto mrtev se svalil a tak nalezen jest. Že u něho jen pět krejcarův a žádných prstenův ani hodinek neshledáno, nesouhlasí ovšem s pěkným oblekem jeho, a lze z okolnosti té souditi na vraždu loupežnou. Rozmarina na klobouce nasvědčuje tomu, že nešťastník musel kdes býti na veselce a připouští náhled, že snad žárlivost byla pohnutkou vraždy. Mrtvola dopravena na večer do zdejšího ústavu pathologického. – Národní listy, 23. 1. 1868

Osvětlení

Plynové kandelábry belgické společnosti patřící, jež dosud na staroměstském náměstí stály, byly včerejšího dne vykopávány a odváženy. Nový kandelábr plynový tamže, obci náležející, jest již úplně sestaven, tak že v nejbližších dnech bude moci rozsvícen býti. – Pražský denník, 23. 1. 1868

[related-post id=“4652″]

Z Karlína

Obecní výbor karlínský bude dne 24. ledna o 4. hodině odpolední odbývati valnou hromadu v zkušební síni karlínských hlavních škol. Program jednání takto jest ustanoven: 1. Schválení smlouvy s vládou o dlažbě hlavní třídy. – 2. Změna tržního řádu obilního. – 3. Volení obecního kontrolora, kancelisty a strážníka. – Národní listy, 23. 1. 1868

X Zavřít