21. 9. 1889: Nepoctivý služebník, historický nález a nezvykle chladné počasí

21. září 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Nepoctivý služebník

Když si zámečník Josef Stejskal odseděl loňského roku čtrnáctiměsíční žalář, který mu byl pro krádež přisouzen, žádal o místo brzdaře při státní dráze. Místo to mu bylo uděleno a Stejskal dostal služební náčiní, jako: lucernu, praporeček atd. K tomu obdržel také kožich. Nastoupil dne 24. října m. r. službu, ale již po třech dnech beze stopy zmizel a s ním všecky jemu zapůjčené věci. Kožich zastavěl, ostatní věci má doposud doma. Volali jej do služby, ale nepřišel, nemohl. V ten čas dopustil se nějakého zločinu krádeže, za který dostal 10 měsíců. Ku včerejšímu líčení, jež se ku žalobě státního zástupce pro přestupek krádeže odbývalo, dostavil se Stejskal ve vězenském oděvu, v průvodu žalářníka. Přiznal se k přestupku, jemu za vinu kladenému a soud odsoudil jej do vězení na 14 dnů, dvěma posty zostřenému. – Národní listy, 21. 9. 1889

Nalezená krabice

Při kopání základů ku stavbě nárožního domu v ulici Vyšehradské a Benátecké na místě staré školní budovy »na Hrádku« přišli předevčírem dělníci na základní kámen z hlazeného sliveneckého mramoru, v němž byla uschována plechová krabice s letopočtem 1832. Poněvadž krabice nebyla zaletovaná, vnikla do ní voda, která poškodila uložené v ní listiny. Co voda nezničila, zničili dělníci, kteří nalezené papíry roztrhali a rozházeli. Krabici odevzdali stavbyvedoucímu teprve na zakročení přivolaného policejního strážníka. – Národní listy, 21. 9. 1889

[related-post id=“23540″]

Chladné počasí

Letošní neobyčejně časné příznaky blížícího se období zimního, dodržují stále. Z večera jest počasí sychravé, jako »na dušičky« — tak alespoň vyjadřuje se o něm lid — z rána pak kryje venku jíní role i luka. Tento brzký příchod chladného počasí byl ostatně správně předpověděn stěhovavým ptactvem, které letos dříve táhlo k jihu, než bývá v jiná leta. Že pak mimořádný přírodní úkaz ten jest patrný v nejširším obvodu, toho důkazem zprávy o počasí v jiných zemích: v Solnohradech padal již sníh, a některé známé vrchy vykazují posněžené vrchole ; také ve Štýrsku sněžilo, a sníh zůstal ležeti ve výši 800 metrů. Z Inšpruku sděluje se, že v Tyrolsku panují vytrvalé chladna, a že tam na mnoha místech padal sníh. Též v Uhrách panují chladna, a blíže Prešpurku sněžilo v lesích. U nás v Čechách padal sníh v Rudohoří, v Jizerském pohoří a v Krkonoších; před týdnem napadlo ve Frýdlandu u Místku množství sněhu. – Národní listy, 21. 9. 1889

X Zavřít