30. 6. 1890: Stařena ve strouze, opozděný rychlovlak a hon na pytláky

30. června 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Stařena ve strouze

Včera odpoledne nalezl hajný ve strouze u Motola asi 60letou neznámou stařenu. Po delším namáhání vytáhl ji z vody. Žena patrně hluchá a blbá nechtěla na dané otázky odpovídati. Zdali v sebevražedném úmyslu ve strouze se octla, nebo náhodou tam spadla, dosud se nezjistilo. Stařena byla dopravena do všeobecné nemocnice. – Národní listy, 30. 6. 1890

Opozděný rychlovlak

Rychlovlak dráhy císaře Františka Josefa, který má do Prahy přibýti v 5 hodin a 37 minut ráno, opozdil se včera o 40 minut. V Uhřiněvsi vyšinul se při posunování vagon nákladního vlaku s 200 pytly obilí, jež musily býti přeloženy do jiného vagonu, načež prázdný vůz byl zdvižen na koleje a rychlovlak bez překážky dále mohl jeti. – Národní listy, 30. 6. 1890

[related-post id=“30655″]

Honba na neoprávněné rybolovce

Jak jsme již oznámili, podnikají se v poslední době noční výpravy na neoprávněné rybolovce na řece Vltavě v obvodu města Prahy. V noci na včerejšek chytalo několik osob do čeřenů uprostřed Vltavy na Františku ryby. Zpráva o tom podána policii, několik strážníků vsedlo do loděk a jalo se neoprávněné rybolovce stíhati. Tito seznavše, že jsou v nebezpečí, pluli k Letné, kamž je policejní strážníci pronásledovali. Mezi rybolovci a strážníky nastal krutý boj. Křikem o obyvatelé nábřežních domů vybíhali z domů, pátrajíce po příčině noční výtržnosti. Boj trval delší dobu a když zarachotily i střelné rány, o nichž dosud se neví, z které strany pocházely a zdaž s tímto případem vůbec souvisí, bylo obecenstvo nemálo poděšeno. Neoprávnění rybolovci zachránili se útěkem, zanechavše loďky u břehu. Dopaden byl pouze Jak. Hanilec. – Národní listy, 30. 6. 1890

X Zavřít