19. 7. 1889: Bezplatné noclehárny pro mladé výletníky a mrtvé tělo ve Vltavě

19. července 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Cestování o prázdninách

Důležitým prostředkem k všeobecnému vzdělání, jakož i k seznání krásných krajů české vlasti, poměrů národnostních a pod. jest bez odporu cestování, čehož by ovšem v první řadě bylo dbáti mládeži studující. V cestování a podporování tohoto jsme ovšem ještě za druhou národností v tomto království. Než i v tom za několik let valně jsme pokročili, zvláště když péčí »Národní Jednoty Severočeské« zřízen byl »Klub českých turistů«, jehož činnost utěšeně vzrůstá, k čemuž platně přispívají dosti četně se zřizující místní odbory. Aby však cestování hlavně studujícím bylo umožněno, k tomu třeba všestranné podpory se strany samosprávných úřadů i spolků, hlavně zřizováním nocleháren, v nichž studujícím zdarma nocleh má býti poskytnut. Uznávaje důležitost podniků takových, zařídil liberecký odbor »Národní Jednoty Severočeské« noclehárnu v matičním domě v Liberci, kdež zdarma lze studujícím Libercem cestujícím přespati. Podobná noclehárna zřízena i v Jilemnici péčí »Klubu českých turistů«. Odporučujíce studujícím podniky tyto v jejich zájmu zřízené, máme za to, že též v jiných městech i obcích bezplatné noclehárny zřizovány budou. – Národní listy, 19. 7. 1889

Ornamenty

Oprava kamenných ornamentů, zdobících přístup ku starobylému orloji na věži radnice staroměstské, byla tyto dny zahájena. Ornamentika slohu gotického, podobná ozdobám hlavního vchodu jest vlivem nepříznivého počasí valně již porouchána. Oprava provedena bude ve slohu původním, i jest si jenom přáti, aby práce ta byla co nejdříve hotova, poněvadž přistavené dřevěné lešení nečiní na diváka, zejména na cizince vzhledem k imposantní stavbě celé budovy příznivého dojmu. – Národní listy, 19. 7. 1889

[related-post id=“21748″]

Utopenec

Včera o půl desáté hodině dopoledne vylovili mrtvolu z Vltavy a sice blíže vojenské plovárny. Náležela asi 28letému muži. Utonulý jest prostřední postavy, má hnědé oči i vlasy a byl oblečen v šedý kabát a hnědé spodky. U mrtvoly nalezen zástavní lístek svatováclavské zastavárny a prázdná tobolka. Mrtvola dopravena do pathologického ústavu. – Národní listy, 19. 7. 1889

X Zavřít