Na ženy po čtyřicítce módní návrháři před 100 lety příliš nemysleli

3. ledna 2020, 19:07 Tereza Běhalová
Zdroj: Archiv

Šaty dělají člověka. Toto známé pořekadlo platí už odjakživa. Jenomže naše prababičky to s oblékáním neměly zrovna moc lehké. Dokládá do zajímavý novinový článek z roku 1910, kdy současný módní průmysl byl teprve v plenkách.

Prohlížíme-li za výklady obchodů a v modních časopisech nové modely toilet, vidíme, že velicí krejčové pařížští docela se tváří, jakoby nevěděli, že existují také dámy přes čtyřicet let staré. Vše, co moda nového podává, je skoro nemožným u dámy „středního věku“ čili „určitého věku“, jak galantně říká Francouz dámám více než čtyřicetiletým.

Mluvím-li takto, mám ovšem na mysli průměrnou občanskou dámu, dobrou maminku a hospodyni, která ve starostech o děti a domácnost počíná šedivěti, z nedostatku pohybu tloustne a na masáž a jiné kosmetické pomůcky nemá času, zkrátka dámu, která nebojuje s přírodou o zachování své krásy a svěžesti.

Jen tyto dámy mám na mysli, říkám-li, že poslední pařížské modely byly na nich nemožnými a nemyslím tu na výjimky, na dámy více než čtyřicetileté, které zůstaly přes svůj věk krásnými a štíhlými, takže se od třicetiletých mnoho neliší. Ty ovšem mohou nosit věci i nejnápadnější, aniž se tím činí směšnými; ale kdyby některá naše dobrá česká maminka vzala si na hlavu takový nějaký letošní klobouk „kosmických rozměrů“ neb takový řecký plášť se spoustou zlatých třapců, umřela by zajisté sama smíchy nad svým vlastním obrazem v zrcadle.

Foto: Archiv

Na tyto ženy, které přece tvoří většinu mezi dámami více než čtyřicetiletými, moda vůbec nemyslí, jakoby jich ani nebylo. A přece ony se také musí oblékat a také ony mají hezky vypadat. Ne že by snad ještě chtěly koketovat, ale proto, aby snad nezkazily dojem, kterým působí jejich hezké dcerušky nebo manžel, obyčejně ještě statný a elegantní.

Když tyto dámy prohlížejí modní listy před objednáním nového úboru, nenaleznou v nich obyčejně ničeho, co by se pro ně hodilo. Ani loňské princesy, ani letošní pancéřové toilety dámám toho věku nesluší, šaty se sřasenými tunikami jsou pro ně nemožnými — a nic jiného se dnes v modních časopisech skoro již nenalezne.

Volí-li taková dáma letos tak oblíbený tvar pancéřový s hladkým sedlem přes boky, musí jej dáti zhotoviti tak, aby pancéř byl co možno nejdelší a přisazená k němu skládaná část aby měla nejvýše 30 cm výšky. Ozdoby, vyšívání, tressy, blendy, knoflíky a vše, co se ještě letos nosí — mohou být umístěny tak výhodně, že veškeré vady postavy — jako tak nenáviděné a přece skoro nevyhnutelné bříško a příliš objemné boky jsou jimi maskovány.

Všeobecně platí pravidlo, že dámám starším sluší šaty více ozdobené, kdežto hladké, nezdobené úbory zpravidla sluší jenom postavám krásným neb aspoň úplně normálním. Velikou obtíží bývá u starších dam partie u krku a ramenou; mívají krk příliš krátký a ramena vysoká a proto nesmějí voliti takový tvar šatů, kterým by tyto vady ještě více vynikly. Krk zdá se zdánlivě prodloužiti svislou úpravou ozdob na límečku a ramena se zdánlivě sníží, střihnou-li se náramky o něco delší.

Co se žaketů a plášťů týče, sluší starším dámám vždy lépe žakety dlouhé, než krátké a polopřiléhavé, nebo lépe volné, než docela přiléhavé. Rukávy je lépe voliti úzké.

Sukně jim nejlépe sluší vlečkové, jednoduché, ale nikoli docela přiléhavé. Z důvodů praktických je i jim nutno voliti někdy anglickou sukni krátkou — bez vlečky, ale nikdy nesmí býti hladká a příliš úzká. Tělnaté starší dámy měly by vždy nositi raději sukně, které jsou v předu i v zadu uprostřed složeny v záhyby. Také dolní šíře sukně má býti pro ně raději větší než menší. Čím více záhybů sukně pod boky tvoří, tím je lépe pro ně. Vždy by měli toho dbáti, aby sukně po celé délce v předu byla rozdělena nějakou ozdobou, třeba jen docela jednoduchou.

Nových modelů klobouků musí se tyto dámy ovšem vystříhati již z toho důvodu, že pod ně nutno nositi nejnovější účes, kdežto dámy starší obyčejně bývají v účesech konservativními. Klobouky vymýšlejí se vždy dle účesů. Přirozeně tedy nové tvary klobouků na účesech staršího data vůbec nedrží a nijak se jim nehodí.

Letošní šírák, není-li pod střechou vyplněn nafouklým účesem, česaným přes ohromnou drátěnou podložku, dámu spíše hyzdí, než krášlí. Také ohromné letošní „tegues“ mohou se nositi pouze na účesech obrovských. — Naše maminky tedy lépe udělají, zůstanou-li při kloboucích menších rozměrů. Ale vlasy si musí přece jenom chtěj nechtěj uvolniti, protože na účes docela hladký nelze nosit z letošních klobouků vůbec žádný.

Nějakou oběť již musíte přinésti, milé dámy a neříkat, že již na vás nezáleží; neboť jako vy jste šťastny, máte-li hezké dcerušky, stejně vaše dcerušky se pyšní, mají-li hezkou a hezky ustrojenou maminku, a vašim mužům, ať říkají co chtějí, také to není jedno, jak vypadáte.

Článek vyšel v časopisu Česká hospodyně v roce 1910.

3. 1. 1890: Chřipková epidemie dál kosí obyvatele Prahy

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Chřipka v Praze Povážlivá epidemie tato šíří se v Praze dále, a nebude pomalu domu neb rodiny, ve které by nebylo nějakého případu. Jak se praví, počíná prý chřipka vaditi také v obchodních stycích, ježto v mnohých závodech personál chřipkou jest zmenšen. Na Nový rok bylo úřadně ohlášeno. 100, včera dopoledne 120 případů onemocnění chřipkou. – Národní listy, 3. 1. 1890 Zastavené vyučování Za příčinou šíření […]

vydáno před 2 týdny

2. 1. 1890: Řádění chřipky v Praze, výbuch petroleje a brutální pomsta bývalé manželky

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Chřipka v Praze Jak během málo dnů bylo již podotčeno, rozmohla se tato epidemie v Praze měrou velmi povážlivou a činí dosud pokroky, tak že možno říci, že Praha bude znenáhla jedním z měst, kde chřipka poměrně nalezla nejvíce půdy. Celkem však lze konstatovati, že obyvatelstvo pražské vzdoruje statečněji účinkům chřipky než jinde. Tím spůsobem vysvětluje se, že počet případů onemocnění, úřadně oznámených, […]

vydáno před 3 týdny

7. 12. 1889: Zdražení kávy a podrobnosti k tragédii v cukrovaru

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Zdražení kávy Nepříjemná zvěst pro naše hospodyňky. Následkem vzpružení republikánských zásad a konečného jich vítězství v Brasilii budou domácnosti naše poškozeny v důležitém a velmi citlivém odstavci domácího pořádku — páni obchodníci totiž oznamují, že následkem událostí brasilských budou nuceni zvýšiti bezpochyby ceny kávy, což dle zkušeností nabytých znamená, že ceny ty budou na jisto zvýšeny. Zdá se, že ponenáhlu blížíme se, alespoň […]

vydáno před 1 měsícem

Pracujících cizinců přibývá. Průměrně vydělávají stejně jako Češi, někdy i víc

Česká ekonomika musí kvůli nedostatku pracovních sil stále více spoléhat na zaměstnance s cizím státním občanstvím. Jejich podíl přesáhl loňském roce 12 procent. Většinu celkového počtu cizinců u nás tvoří občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Následují občané Ruska, Polska, Bulharska a Rumunska. V počtu usazených převyšují občané třetích zemí nad občany EU. Data zveřejnil Český statistický úřad. „Masivní ekonomická migrace podpořená nedostatkem pracovních sil v posledním období narůstá zejména ze zemí EU. Díky menším administrativním překážkám […]

vydáno před 1 dnem

Pronájem nebytových prostor bude mít nová pravidla

Praha připravila nové znění vzorových podmínek výběrových řízení na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví hlavního města. Jejich součástí jsou i smlouvy na dobu určitou a neurčitou. Nabídky podané ve výběrových řízení se budou nově hodnotit podle několika kritérií tak, aby pronájmy nebyly jen pro turistické prodejny, ale sloužily i Pražanům. První z podmínek je cenová nabídka. Druhou představuje navrhovaný účel nájmu. V rámci účelu bude hodnocena i přínosnost požadovaného druhu činnosti pro místní obyvatele a pro všestranný rozvoj daného […]

vydáno před 1 dnem
Praha v budoucnu neposkytne pronájem obchodům s kýčovitým zbožím.

Národní muzeum připomene 51 let od smrti Jana Palacha

Národní muzeum připomene v sobotu 18. ledna 51. výročí sebeupálení Jana Palacha pietním aktem v Památníku Jana Palacha ve Všetatech. Začátek pietního aktu je v 13:00, po jeho skončení bude následovat setkání v sále bývalého kina ve Všetatech, které pořádá Společnost Jana Palacha. Vstup do celého objektu je zdarma. Národní muzeum otevřelo Památník Jana Palacha ve Všetatech 10. října loňského roku. Bznikl na místě původního domu rodiny Palachových, vedle kterého byla vybudována nová expozice představující dobu a čin Jana Palacha v kontextu 20. století. Památník […]

vydáno před 2 dny
X Zavřít