22. 10. 1889: Rekonstrukce kostela ve Slivenci a oslava v Národním divadle

22. října 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Ze Slivence

Starobylý kostel ve Slivenci z dob císaře Karla IV., jenž prodlením doby byl v některých svých částech přestavěn, byl uvnitř obnoven nákladem křižovnického řádu v původním slohu od architekta p. Barvitia. Nejstarší část je zbudována v krásném gothickém slohu. Strop byl obnoven, oltář a kazatelna vybronzovány, zdi a sloupy polychromovány a tři dosti zachovalá okna se 6 obrazy svatých, vzácný zbytek starobylého českého malířství na skle, jsou uložena v klášteře křižovníků a na místě nich byly zasazeny kopie, provedené přesně dle původních obrazů. Kostel byl v neděli dopoledne slavnostně vysvěcen. – Národní listy, 22. 10. 1889

Oslava 25leté působnosti Jakuba Seiferta

Jak veřejnosti naší již sděleno bylo, chystá se v Národním divadle slavnostní představení na počest Jak. Seiferta, vynikajícího člena divadla toho, svědomitého režiséra, a vůbec umělce nad jiné oblíbeného a váženého. P. Jakub Seifert má nepopíratelné zásluhy o rozvoj naší české činohry, a sice nejen pokud se zmíněné jeho činnosti režisérské tkne, ale také jako umělec v poměrech našich vzorný, jehož výkony byly školou celé řadě mladších herců českých. Jak se praví, chystají četní přátelé páně Seifertovi k oslavě uměleckého jeho působení projevy přízně, a zejména mezi předplatiteli Národního divadla konají se v tom smyslu přípravy. Slavnostní představení koná se v pondělí, 28. t. m. a není pochybnosti, že v tento den divadlo naplněno bude ve všech prostorách. – Národní listy, 22. 10. 1889

[related-post id=“24177″]

Zlá žena

V sobotu večer přišel 52letý nádenník Frt. Brodecký z Neustupova u Selčan v podnapilém stavu do svého bytu v domě č. 282 na Smíchově. Mezi manželi povstala hádka, žena popadla hrnek, jejž o hlavu svého muže na kusy rozbila. Spůsobila mu tak těžkou ránu, že musil býti do všeobecné nemocnice odvežen. – Národní listy, 22. 10. 1889

Kopnut koněm

Jiří Hořenáček, 38letý podomní obchodník z Lubiny v Uhrách, přenocoval v sobotu v konírně hostince »na knížecí« na Smíchově. V noci se kůň utrhl, kopl Hořenáčka do hlavy a spůsobil mu tak těžkou ránu, že musil býti do všeobecné nemocnice dopraven. – Národní listy, 22. 10. 1889

X Zavřít