Trojská lávka je téměř dokončena. Brzy se otevře pro veřejnost

23. září 2020 ∙ 10:46
PražskýDEN.cz
Foto: Magistrát hl. m. Prahy

Dělníci dokončili stavbu nové Trojské lávky. Před uvedením do provozu je ale ještě potřeba provést zatěžkávací zkoušky. Statická část proběhla již v úterý. V následujících třech dnech bude mostní konstrukce podrobena dynamické části testu. Pro veřejnost by se lávka měla otevřít v říjnu tohoto roku.

Při statické zkoušce je nejprve uskutečněno takzvané nulové měření konstrukce. Po jeho vyhodnocení najedou vozidla se stanovenou hmotností a parametry do předem určených pozic. Následně se měří a vyhodnocuje zatížení konstrukce lávky. Vše se opakuje pro každý z pěti zatěžovacích stavů.

Dynamická zkouška spočívá v ověření dynamických charakteristik konstrukce. Na základě buzení kmitání konstrukce budou experimentálně stanoveny její vlastní frekvence kmitání a pak porovnány s předpoklady projektu. Tato zkouška má trvat celkem tři dny.

Dokončují se poslední detaily

Samotná stavba Trojské lávky pokračuje dle harmonogramu a veškeré konstrukce vlastní lávky jsou již dokončeny. Momentálně se uskutečňují práce na obou předpolích lávky – probíhají terénní úpravy a dokončování přístupových komunikací, veřejného osvětlení a schodiště na levém břehu. Na samotné lávce se řeší již jen drobné úpravy a jsou dokončovány detaily.

Nová Trojská lávka nahrazuje stavbu, která se zřítila v prosinci 2017. Stavět se začala v listopadu loňského roku. Nová ocelově vyztužená konstrukce má životnost 100 let a umožní přejezd například i sanitních vozů a dalších vozidel IZS.

X Zavřít