8. 1. 1868: Jak pražské zastupitelstvo volilo nového purkmistra

PRAHA 8. ledna 2018, 00:02 – PražskýDEN.cz

Foto: Archiv

Pražští zastupitelé si na začátku roku 1868 zvolili nového purkmistra. Stal se jím advokát Karel Leopold Klaudy. Přečtěte si, jak o volbě přesně před 150 lety referovaly Národní listy.

Schůze obecního zastupitelstva královského hlavního města Prahy

Volba purkmistra města Prahy a jeho náměstka, kteráž byla předmětem včerejší mimořádné schůze, shromáždila na obou galeriích velké zasedací síně radnice staroměstské velmi četné obecenstvo, které s dychtivostí čekalo na výsledek volby. Také obecní starší dostavili se v počtu téměř úplném.

Po přečtení a schválení zápisníku schůze minulé ohlásil předseda p. J. Huleš, že úřad náměstka purkmistrovského skládá a vyslovil shromáždění přiměřenými slovy díky za podporu jemu po čas jeho úřadování poskytovanou. P. Huleš požádal na to nejstaršího člena sboru p. Portheima, aby jakožto předseda podle stáří předsednictví se ujal a volbu dle § 57. obecního řádu řídil.

P. Portheim (něm.) oznámil shromáždění, že je přítomno 87 členů, tři se dali omluviti, pp. Herbst, dr. Bělský a Janoušek. Poukázav pak několika slovy na nesnáze, s jakými odstouplý purkmistr zápasiti musel a vysloviv naději, že nový purkmistr nalezne poměry lepší a příznivější, vyzval shromáždění, aby přikročilo k volbě, což se také stalo odevzdáním hlasovacích lístků, když byly články obecního řádu, o volbě jednající, dřívě přečteny česky a německy. Výsledek volby jest následující. Odevzdáno bylo 87 hlasovacích lístků. Dr. Klaudy dostal 58, p. J. Huleš 23, Hanke 3, Fr. Dittrich 2 hlasy; jeden lístek byl odevzdán prázdný.

Dr. Klaudy jest tedy zvolen za purkmistra. Po hlášení výsledku volby promluvil dr. Klaudy následovně: Pánové! Volbou právě vykonanou prokázali jste mi čest největší, jakou občané svému spoluobčanovi prokázati mohou. Toto projevení důvěry vaší ve mne bude mi vždy drahou upomínkou. Nastoupím-li úřad purkmistrovský, to ovšem rozhodne J. V. král a pán náš. Ale i přijmu-li tento úřad, vím, že mě čekají velmi mnohé obtíže, mezi nimiž není nejmenší ta, že nastoupiti mám po mužích jako byli Pštross a dr. Bělský, kteří vynikali občanskými ctnostmi a spravujíce spravedlivě úřad svůj, dovedli i smiřovati strany sporné. Moje skutky a činnost má je veřejně odhalena a Bůh dá, že jsem jako posud zachoval čest svou, tak i na dále ji zachovám. A jako se přičiním, abych vyhověl tomu, čeho ode mne očekávati máte právo, tak se přičiním také, aby i u odpůrců získal sobě alespoň úctu. Již dnes ale, pánové, prosím vás, kdybych měl úřad purkmistrovský nastoupit, abyste mne radou i skutkem podporovali v působení mém, držíce se zásady: Concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur. (Svorností malé věci rostou, nesvorností i největší hynou.)

Když byl p. dr. Klaudy totéž ještě i německy opětoval a provoláním Výborně a Sláva uvítán byl, přikročeno po přestávce 10 úřadě věnovaných minut k volbě náměstka purkmistrova. Při hlasování dostal pan Josef Huleš 72, Fr. Dittrich 11, Hanke 3, dr. Sladkovský 1 hlas. – Pan Huleš vyjádřil se, že volbu přijímá.

Nehoda

Celetnou ulicí nesl posluha jistého velkého hostince zdejšího včera odpůldne na zádech koš, v němž bylo 12 lahví šampaňského. Před obchodním soudem však sklouznuv, upadl a veškeré lahve se rozbily. Mládež pouliční nedbajíc, že si může prsty pořezat, rozebrala střepiny a co v nich bylo, chutě vypíjela. Ubohý posluha k tomu šampaňskému ovšem dělal velmi kyselou tvář.

Z ústavu hluchoněmých

Představení biblického kusu “Josefa Egyptského”, jakéž bývali chovancové ústavu toho předevčírem ve velké učební síni ústavu toho uspořádali, zdařila se velmi, dekorace kusu toho vesměs malovány jsou od chovancův ústavu. Po představení od přečetného pozvaného obecenstva navštiveném, poděleno 100 nynějších chovancův vánočkami a jinými dary přiměřenými. Co nejdříve uspořádají chovanci ve prospěch ústavu veřejné divadelní představení v divadle u sv. Mikuláše.

Schůze architektů

Spolek architektů a inženýrů českých má zejtra dne 9. ledna o 6. hodině večerní týdenní schůzi v místnostech vlastních, ve které povede se dále rozprava o tom, kterak by nejlépe provětrávati mohly se v zimě pokoje, v nichž kouřívá se, aniž by nastal zdraví škodlivý průvan?

Příliš práce podle vědců škodí. A mají to potvrzené seriózním výzkumem. Lifestyle Zajímavosti

Lidé po čtyřicítce by měli pracovat jen 3 dny v týdnu, potvrdili vědci

Líbil by se vám třídenní pracovní týden? Vědci potvrdili, že příliš práce zhoršuje výkon mozku – vytrácí se schopnost racionálního uvažování, slábne paměť a člověk celkově duševně strádá. Dočkáme se v dohledné době prodloužení víkendu alespoň o jeden den? Vědci před časem zkoumali…

Před 150 lety

20. 10. 1868: Stařeně se vyřinula krev z úst a za pár chvil byla mrtvá

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety. Náhlá smrt Včera asi o 2. hodině odpoledne šla jakás stařena s mladým děvčetem po uhelném trhu a když se zahýbaly do perlové ulice, přišlo stařeně zle, krev se jí vyřinula z úst a sklesnuvši na…

Veterinární prohlídka mláděte pandy červené. Zprávy

Zoo Praha už zná pohlaví nově narozené pandy červené

Malá panda, narozená v Zoo Praha letos v červenci samici Wilmě a samci Patovi, bude nosit „klučičí“ jméno. Jaké, to se návštěvníci dozvědí na slavnostním křtu, který je naplánován na 2. prosince. Ten den se v zoo také rozsvítí vánoční strom. Pandí mládě, které se…

Před 150 lety

19. 10. 1868: Sebevraždy a násilná přepadení jsou v Praze na denním pořádku

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety. Pokus sebevraždy V sobotu večer byl na břehu Vltavy na Františku nalezen od kolemjdoucích mladý člověk. jenž v bolestech se svíjel. Bylť se napil vitriolu, aby tak životu svému konec…

Zlatý řetěz pražských primátorů. Zajímavosti

Zlatý řetěz pražského primátora má dnes obrovskou hodnotu

Adrianu Krnáčovou ve funkci primátorky hlavního města již brzy vystřídá nový nástupce. Jedním z jeho úkolů bude střežit velmi vzácný zlatý řetěz z ryzího zlata. Víte, jaká je jeho historie? Užívání zlatého primátorského řetězu s medailí s městským znakem při slavnostních příležitostech má původ ve…

Stanislav Zindulka a Helena Růžičková v seriálu Vlak dětství a naděje. Zajímavosti

Vlak dětství a naděje. Helenu Růžičkovou málem nahradila jiná herečka. Proč byl seriál v trezoru?

„Nic ty se neboj, dítě moje zlatý! Na tragickej život jsem já pes!“ Nezapomenutelná věta Heleny Růžičkové ze seriálu Vlak dětství a naděje téměř zlidověla. Přitom chybělo málo a znali bychom ji v podání úplně jiné herečky. Jak na natáčení vzpomíná Tereza Brodská?…

Před 150 lety

18. 10. 1868: Dělníci na stavbě objevili velké ložisko kostí

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety. Pomatenec Sběh lidu spůsobil předevčírem večer jistý muž v mostecké ulici podivným svým chováním. Probíhal tam tudy bos a napolo oblečen ulici a do každého krámu vstoupiv mumlal nesrozumitelná slova. Brzo byl…

Zajímavosti

Noční můra na operačním sále. Co zažívá člověk, který se probudí uprostřed operace

Procitnutí z narkózy během operačního zákroku děsí nejednoho pacienta. Šance, že se něco takového stane právě vám, přitom není vůbec malá. Ve Velké Británii před několika lety proběhla rozsáhlá studie, která zjišťovala, kolik lidí se předčasně probere z narkózy přímo na operačním…

Olga Havlová by se letos dožila 85. narozenin. Zprávy

Odkaz mimořádné osobnosti Olgy Havlové připomene v Praze další strom

U příležitosti nedožitých 85. narozenin Olgy Havlové bude na Ortenově náměstí v Praze 7 slavnostně vysazena pamětní lípa. Akce se uskuteční v pátek 19. října a pořádá ji radnice MČ Praha 7 ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Strom bude připomínat 100. výročí…

Vinohradská synagoga kolem roku 1910. Zajímavosti

Pražská Vinohradská synagoga byla krásná a honosná. Nevydržela ale bombardování

V Sázavské ulici na pražských Vinohradech kdysi stávala jedna z největších a nejkrásnějších synagog na světě. Na konci 2. světové války ji však zničily nálety spojeneckých bombardérů. Dnes je na jejím místě škola. Královské Vinohrady byly na přelomu 19. a 20. století moderní a rychle se rozvíjející…

X Zavřít