20. 9. 1868: Provádí Prušáci v Praze špionáž? Všechno je nejspíš úplně jinak

20. září 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Léto odchází

Plovárny a koupele pražské se stávají následkem studené již vody vždy více opuštěnými a některý den nezavítá do nich ani jediný plavec, jenž by mě chuť se koupati. Pomýšlí se tedy na jich rozebrání a již včera počala se bourati vojenská plovárna blíže jesuitské zahrady. – Pražský denník, 20. 9. 1868

Vzteklina

Následkem vztekliny psa páně Blahova, o kterémž jsme se už v pátek byli zmínili, pochytáno bylo ještě včera v Bubenči několik psů, o nichž se myslí, že s tím vzteklým psem byli pohromadě. Policejní komisařství zároveň nařídilo pohodnému, aby schytal všecky psy z té krajiny, kteří nebudou mít košík. Na páně Bláhovu psu objevila se vzteklina již zcela patrně. – Pražský denník, 20. 9. 1868

[related-post id=“12649″]

Zákaz vjezdu

Přes kamenný most je zakázáno jezditi venkovským těžkým povozům, zejmena vozům s uhlím a kamením. Mohouť tedy takové vozy jezditi jen po řetězovém neb třetím mostě. Vyjmuty jsou od toho jen povozy na trhy jedoucí, aneb povozy z jedné čtvrti města do druhé se ubírající. Ustanovení tuto, od magistrátu pražského vydané, vejde dne 1. října v platnost. – Pražský denník, 20. 9. 1868

Prušáci v Praze

Tyto dny přinesly „Národní Noviny“ ne bez zvláštního úmyslu zprávičku, že prý se teď objevuje v Praze mnoho Prušaků, že skoumají zdejší poměry, ba že si hradby a okolí města kreslí a t. d. Vším právem směje se včerejší berlínská „Kreuzztg.“ té zprávě a dokládá: „Tak jakoby Prušáci neznali Prahu už zevrub navrub, a jakoby bylo třeba kreslit si hradby, které co nejdříve se strhnou a z části také už se strhují.“ Strašák „Nár. Novin“ minul se tedy na všech stranách účinkem. – Pražský denník, 20. 9. 1868

X Zavřít