16. 2. 1868: Žena sebrala cennosti a utekla od nevlastního bratra

16. února 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

K vraždě na Letné

Od okr. úřadu vožického došel sem přípis, dle kterého udání oněch osob, které v podobizně zavražděného mladíka domnívali se poznávati selského syna Vojtěcha Karouše z Borku, prokázalo se býti omylným. Tento V. Karouš, který skutečně na cestě do Ameriky se nalezal a v Podmoklé vrácen byl, navrátil se tyto dny zdráv domů. – Pražský denník, 16. 2. 1868

Těžká poranění

V pátek večer přišli do sváru dva dělníci v jedné kořalně v Klementské ulici. Ve vadě této, v které i na ulici pokračováno bylo, došli až k příbytku jednoho z dělníků, v téže ulici bydlícího. Zde na tmavé chodbě zasadil druhý dělník tomuto tak těžkou ránu do hlavy a mimo to nožem jej do krku píchl, že týž nebezpečně poraněn by smyslu na dláždění se skácel. Lomozem tím přivábená žena dělníkova vyšla se světlem ze dveří a zde spatřila, jak rváč rychle na útěk se dal, zanechav kladivo i čapku svou na místě svého přenáhleného činu. Přivolaní sousedé odnesli těžce poraněného do světnice a oznámili to úřadu, načež se brzo dostavila komise a zatkla pachatele, který se byl mezitím vrátil pro své kladivo a čapku. Ten se však bránil, tak že tři strážníci museli jej spoutati a odvléci. Poraněný byl později v truhle do nemocnice k milosrdným bratřím dopraven, kdež se o jeho uzdravení pochybuje. – Pražský denník, 16. 2. 1868

[related-post id=“5534″]

Sestra na útěku

Pohřešovala se již od středy, 12. února nevlastní sestra jednoho řezníka z Malé strany, která pobravši doma šatstvo, prsteny, naušnice a hotové peníze dale se drožkářem dovézti do Krandýsa n. L., načež prý se odebrala někam k Beřkovicím. Úřadům se ale poštěstilo, že ji již v pátek postihli u Lysé. – Pražský denník, 16. 2. 1868

Jednota sv. Vítská

V pátek večer sešlo se ředitelstvo jednoty svatovítské i usneslo se, že se má v archivu kapituly sv. Vítské pátratim není-li tam nějaká listina, která by podávala zprávu o tajné kobce i chodběm na kterou v tyto dny dělníci byli u kaple sv. Václava přišli. Nalezená bedna bude uložena v klenotárně. Prof. Zep proskoumá obě v ní nalezené mince, Umělecký odbor jednoty postará se o návrhy nového slavnostního obleku pro dělníky v jednotě zaměstnané a o nový prapor jednoty. Také pošle jednota deputaci k dr, Klaudymu s poklonou a s žádostí o další ponechání místnosti v radnici. Ze starých kamenů chrámových budou hotoveny rozličné věci, jako těžítka a p. a ve prospěch jednoty prodávány. Letos bude dáván na prostřední loď chrámu sv. Víta nový krov, ten břidlicí pokryt a hřeben jeho s litiny zhotoven. Náklad na letošní výstavnosti rozpočten na 10 000 zl. – Pražský denník, 16. 2. 1868

X Zavřít