12. 7. 1890: Neznámý darebák nařezává boty pražským ženám

12. července 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Záhadný čin

Se strany naprosto spolehlivé sděluje se mám následující událost, jež v nemalé míře vzrušila sůčastněné osoby a již odporučujeme bedlivému vyšetření policie. Dne 5. t. m. večer vystoupila manželka řezníka p. Z. z parníku a vracela se domů. Když stoupala po schůdkách ku břehu, pocítila pojednou palčivou bolest na noze, v nártu, a hned také cítila krev v botce. Doma shledáno, že byla ostrým nástrojem raněna, a sice proříznuta botka i noha v nártu, a rána byla tak značná, že přivolaný lékař musil ji sedmi stehy zašíti. Předvčírem pak přihodilo se totéž a na témž místě sl. K., dceři podnikatele staveb ; spůsobeno jí rovněž krvavé zranění.

Není pochybnosti, že svévolný čim provésti musil týž člověk, ukryt jsa patrně pod schůdky. Řez učiněn bezpocbyby knejpem. Jaký účel nebezpečné to podnikání by mělo, nelze si vysvětliti ; jest to patrně darebácký kousek, páchaný z čiré svévole. Nejzáhadnějším při tom jest však, a sděluje se dále: atentát podobný byl podniknut též v zákulisi divadla, při zkoušce k »Jakobinu« proti pí. F., jíž skulinou v podlaze jeviště proříznuta nožem botka na několika místech, aniž by však na štěstí dotyčná dáma byla bývala zraněna. Bylo prý dokonce ještě i více členů divadla tímto záhadným spůsobem napadeno. Lze se však nadíti, že tomuto nepodařenému následovníku londýnského Jacka bude počínání jeho záhy překaženo, že octne se za mříží, a že nemine jej náležitý trest za svrchované darebácké jeho kousky. – Národní listy, 12. 7. 1890

Nalezené starožitnosti

Při kopání základů pro nový dům p. prof. Městeckého na nároží Můstku a Provaznické ulice, kde, jak jsme již oznámili, byl odkryt vysoký a silný pilíř přes 600 let staré brány, přišlo se také na starobylou ohradní zeď a na později zasypané příkopy, dělící Staré Město od Nového. V hloubce 8 metrů nalezeny různé, dobře zachované zbytky starožitností a sice 2 kusy výtečně zhotovených kachlů kamnových. Na jednom kusu nalezají se dva vypouklé znaky a pod nimi několik vypouklých starobylých, uměle vypálených písmenek, pocházejících ze XIV. a XV. století.

Drahý kachlík jest opatřen znakem a dvěma vkusně provedenými arabeskami, sestávajícími ze dvou, listy propletených hroznů, taktéž vypouklých. Dále byly nalezeny: ostruha, částky starobylých zámků a konečně byl vykopán zcela zachovaný džbán, opatřený různými okrasami. Při vykopávání bylo ucho uraženo. Nemalou veselost způsobilo, když byl obsah džbánku vysypán a na stole zazachrastěly zachované skořápky plžové počtem asi 50. Nalezené starožitnosti uschoval podnikatel stavby architekt p. Gregor. – Národní listy, 12. 7. 1890

[related-post id=“31457″]

Nepříjemný rachot

Eliščina třída od Dlouhé třídy až k mostu Františka Josefa dláždí se za světla plynu, zvláštním strojem stlačeného, nyní po celou noc, poněvadž pro stálou komunikaci ve dne dlážditi nelze. Práce ty rychle pokračují a budou záhy ukončeny. Potom počne se s dlažbou Eliščiny třídy mezi Truhlářskou a Soukenickou ulicí, čímž bude dláždění ukončeno. Na nároží Truhlářské ulice musila se zříditi malá rampa s 2 schůdky na chodník. Pro obyvatelstvo Eliščiny třídy jest osvětlování stlačeným plynem nepříjemné, nebo stroj nesmírně rachotí. – Národní listy, 12. 7. 1890

Podlehla poranění

Ve čtvrtek večer střelila se v sebevražedném úmyslu 24letá B. S. ve svém bytu na Petrském náměstí z revolveru do hlavy a byla bezvědomí dopravena do všeebecné memocnice, kde včera v poledne zemřela. – Národní listy, 12. 7. 1890

X Zavřít