30. 11. 1889: Zhuštěný vzduch jako hnací síla a příprava na jubilejní výstavu

30. listopadu 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Zhuštěný vzduch jako síla hnací

Jest známo, že vyjednává se o to, aby také Praze dostalo se nové technické vymoženosti : laciné hnací síly ve spůsobě zhuštěného vzduchu, vycházejícího z jediné ústřední stanice. Bylo totiž již od dávna snahou různých vynálezců docíliti toho, aby hybná síla ku hnaní strojů, zejmena pro menší závody a dílny řemeslnické, mohla býti dodávána z jediného místa všem konsumentům, tak asi jako dnešního dne dodává se do domů voda, plyn a v nejnovější době též elektrická síla. Konečně podařilo se to na základě pneumatiky. Zařízení hnací pomocí zhuštěného vzduchu na základě dnešních vynálezů v tomto odvětví dovoluje každému živnostníku, aby při výrobě používal strojů, k jejichž hnaní dodává se mu potřebná síla poměrně levně, bezpečně a s vyloučením všeho ohrožení. Na jakých základech zřízen bude závod, jenž novou myšlenku chce využitkovati v Praze, není dosud ovšem známo, lze však předpokládali, že dovede se přispůsobiti poměrům zdejším. Jinde, kde dospěly věci již dále, nežli v Praze, počítá se zejmena se značným významem nového zařízení pro zavádění elektrického osvětlení, jemuž spůsobem tím dostalo by se nového popudu, jelikož pomocí zhuštěného vzduchu lze stroje dynamické pravidelně a pohodlně hnáti. Konečně pak jako vedlejší užitek při zhušťování vzduchu vyskytuje se umělý chlad, jenž dociluje se při těkání komprimovaného vzduchu ze strojů. Chladu toho lze prý s výsledkem použíti ku konservování potravin, masa a j. – neméně ku provětrávání místností. Možno dost, že až se nová methoda osvědčí, že se bude také používati studeného vzduchu z pneumatických strojů k ochlazování piva ve sklepě. Novinku tu přivítali by zajisté s povděkem hosté mnohých našich pivnic, neboť by mohli dle libosti dáli si něco »foukat« neb také ne. – Národní listy, 30. 11. 1889

K jubilejní výstavě v Praze

Po příkladu města Vídně, jež na jubilejní vídeňské výstavě postavilo rozsáhlý pavillon, zříditi dá také obec pražská na jubilejní výstavě r. 1891 velký pavillon, v němž bude vystaven plán města Prahy z r. 1791, kdy byla v Praze uspořádána první výstava vůbec, dále plán Prahy z r. 1891, veškeré plány kanalisační, vodárenské a plynovodní, plány staveb obecních budov, starobylé ornamentální okrasy atd. Samo sebou se rozumí, že obec bude také hmotně jubilejní výstavu podporovati a lze očekávati, že také předměstské obce poskytnou výstavě hmotné podpory. – Národní listy, 30. 11. 1889

[related-post id=“25083″]

Odvod na Král Vinohradech

Veškeří branci na Král. Vinohradech bydlící, r. 1867, 1868 a 1869 rození se tímto posledně upozorňují, že pod následky trestu povinni jsou k odvodu na r. 1890 přihlásiti se nejdéle do 2. prosince t. r. (pondělí) 5 hod. odp. u tamního úřadu městského, kdež v téže době i žádosti těch, kdož v tamním odvodním okresu stavěti se chtějí, podány býti musí. – Národní listy, 30. 11. 1889

X Zavřít