15. 2. 1868: Sebevražda kvůli nešťastné lásce se mladíkovi povedla až napodruhé

15. února 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Strašný čin

Syn zámožného statkáře ve Stodůlkách udělal si známost se 16tiletou holkou z téže obce, jen že manželskému spojení jejich se překážky v cestu stavěly. Tu 22letý mladík si umínil, že si život vezme. Předevčírem najal si na Smíchově drožku, aby jej do Motola dovezla. Na cestě chtěl se z pistole zastřeliti, ale kočí mu v tom překazil. Mladík pak odebral se do svého domova, kde včera ráno svou milenku k dostaveníčku pozval. Tu po dojemném výjevu vypálil na dívku ránu z pistole, načež dívka k zemi klesla. Mysle, že je zastřelena, vytáhl druhou pistoli a střelil se do úst, tak že okamžitě ducha vypustil. Dívka však byla jen lehce poraněna a běžela k rodičům, aby jim hrůznou onu novinu sdělila. – Pražský denník, 15. 2. 1868

Stavba mostu rychle postupuje

Na třetím mostě je spodek dráhy nyní již úplně položen tak, že s neděle počne se prostředek mostu, kudy vozy jezdí dláždit dřevěnými, dubovými špalíčky. Jakmile pak uhodí trochu lepší pohoda, začnou se dláždit chodníky dlažbou mosaikovou, kteráž práce svěřena p. Vejrostkovi. Včera kladeny podél chodníků železné žlábky pro odtok vody a zřizováno zábradlí kolem mostních pilířů. Podnikatelé stavby dovolují obecenstvu přístup na most za dobrovolný poplatek, jejž vybírají strážníci stavby. Též stavba celnice a kavárny brzy bude dokončena. S dlažbou ulice Eliščiny počne se hned z jara. – Národní listy, 15. 2. 1868

[related-post id=“5531″]

Od psa kousnuta

Jedno děvče chtělo v tyto dny jíti někam do maškarního plesu a proto si šlo koupit do židovského města potřebné šaty; když si vybírala larvu, rozvzteklil se židův pes a kousl děvče do ruky. Pes byl odevzdán bez prodlení pohodnému a děvče muselo jíti k lékaři. – Pražský denník, 15. 2. 1868

Zbláznil se

Náhlá šílenost uchvátila ve středu jistého zámečnického chasníka, Ferdinanda M. z Nového města č. 131; když se ale počala k šílenosti družit také zběsilost a šílený kolem sebe vše trhati počal, musel být dopraven do blázince. – Pražský denník, 15. 2. 1868

Žebrák

Zatčen byl předevčírem večer jistý muž v židovském městě. Žebraje tam po domech přišel náhodou do kuchyně, kdež se nikdo nenalezal. Použil tedy této příležitosti a odcizil velký cinový svícen, s nímž na útěk se dáti chtěl. Byl však spozorován, zadržen a přivolanému strážníku odevzdán, který jej i se svícnem na strážnici dopravil, nedbaje na úpěnlivé prosby zloděje, by jej na svobodu propustil, an prý tohoto činu jen z nouze se dopustil. – Pražský denník, 15. 2. 1868

X Zavřít