12. 2. 1868: V hospodě jim nechtěli nalít, tak začali vytloukat výlohy

12. února 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Bourání pokračuje

Pasáže v ulicích u křižovnického pivovaru jest opětovně zastavena následkem bourání Pachtova domu, z něhož stavivo do těchto ulic padá. Jsou to ulice granátová, malá křižovnická a ulička k rejdišti staroměstskému. Zastavení pasáže v těchto ulicích jest velmi nepříjemné nejen vozkům ale i pěším, an se musí činiti velká oklika. Též okolní obyvatelé trpí neustálými mračny prachu ze zbořenin se valícími. – Pražský denník, 12. 2. 1868

Vytloukání oken

V jedné hospodě na Můstku sedělo včera po půlnoci asi 6 osob, které se vzdor vyzvání, že policejní hodina minula, nechtěly z hospody odebrati. Když jim nebyl více nalito, vyšli na ulici a tam tři dali se do vytloukání oken v oné hospodě, při čemž 6 tabulí a jeden rám roztříštili. Poněvadž jsou jména jejich známa, byli policii oznámeni. – Pražský denník, 12. 2. 1868

Oklamaná nevěsta

Ku předvčerejší zprávě o nezdařeném sňatku na Zbraslavi lze podotknouti, že se nevěrný ženich úmyslně nedostavil. Snad sobě za 30 zl., jež před tím dnem od nevěsty byl obdržel, udělal svatební oběd v některém pražském hostinci, ovšem bez nevěsty. Však i u nevěsty se až pozdě do večera hodovalo, kdež mezitím se odebrala opuštěná nevěsta se svým bratrem do Prahy, by tam lehkomyslného ženicha vyhledali a snad na dobrou přivedli cestu. – Pražský denník, 12. 2. 1868

[related-post id=“5470″]

Pokus sebevraždy

V jdnom domě v zlatnické ulici chtěl sobě předevčírem tkalcovský tovaryš Jan D. v opilém stavu nožem žíly na rukou pořezati. Poranění jeho bylo uznáno jen za lehké, ale byl k nařízení lékařovu přece dopraven do nemocnice. Pravil, že tak učinil pro sklamanou lásku. – Pražský denník, 12. 2. 1868

Opilec

Na polo zmrzlý byl nalezen včera v noci ve strouze u Košíř jistý záměčník ze Smichova. Týž byl na mol opilý a byl by snad zahynul ve strouze, kdyby hlídka jej nebyla nalezla a do strážnice smichovské nedopravila, kdež ráno zase k sobě přišel. – Pražský denník, 12. 2. 1868

Surovost

Na Štěpánské ulici mlátil v pondělí nějaký uhlíř do koně ve voze zapřaženého tak nemilosrdně klackem, že kůň z několika ran krvácel a konečně se sválil, ani známky života nedávaje. Kolemjdoucí lidé pohoršili se nad tyranským člověkem tímto, dali okusiti, jak to bolí, je-li kdo bit a pak jej dali ještě zatknouti. – Pražský denník, 12. 2. 1868

Utopil se

Mrtvola utopence byla v pondělí odpoledne vytažena z Vltavy u Holešovic. Je to mrtvola muže asi 30letého a byla přenešena do umrlčí komory v Bubnech. – Pražský denník, 12. 2. 1868

X Zavřít