13. 6. 1890: Nepřátelé vlaštovek, řádění blesku a nešťastný pád mladého dělníka

13. června 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Nepřátelé vlašťovek

Letos přiletlo do Čech málo vlašťovek, poněvadž v jižní Italii bylo jich veliké množství schytáno a zahubeno. Také v Praze mají vlašťovky své nepřátele. V ulici U milosrdných bratří nedopřeje vlašťovkám jistý majitel domu pohostinství. Každé hnízdo, jež si vlašťovky s velikým namáháním zbudují, necitelný domácí pán zničí. Bezohlednost jeho vůči vlašťovkám vzbudila mezi nájemníky nemalé rozhořčení. Pan domácí se vymlouvá, že vlašťovky pavlače, chodby a zdi znečisťují. Ve zmíněném domě bydlí nájemník, jenž s majitelem domu sdílí nepřátelství proti vlašťovkám, je chytá a hubí. – Národní listy, 13. 6. 1890

Řádění blesku

Dne 6. t. m. k večeru strhla se nad okolím Českého Bernschlagu prudká bouře s hromobitím. Blesk udeřil do tří stavení, ale nezapálil. Na dvou staveních poškodil střechy i zdi. Ve světnici seděly tou dobou čtyry osoby, mezi nimiž žena jistého zedníka se svým 7letým chlapcem, která v domě se skryla. Všecky tyto osoby byly bleskem omráčeny a utrpěly popáleniny. Blesk zabil dvě slepice a králíka. – Národní listy, 13. 6. 1890

[related-post id=“30119″]

Nešťastný pád

Václav Krupička, 27letý tesař z Nebušic, opravoval včera střechu kostelíku na Petříně. Strouchnivělý krov se probořil a Krupička skočil dolu. Spadl tak nešťastně, že se těžce v kříži zranil a musil býti do všeobecné nemocnice odnešen. – Národní listy, 13. 6. 1890

Oběsil se

Jistý obchodník z venkova, stížený fixní myšlenkou, že jest pronásledován, nalezal se v soukromém léčebném ústavě p. dra. Blocha v Sokolské ulici na ošetřování. Včera použil nahodilého okamžiku, kdy ošetřovatel nebyl přítomen a oběsil se. Veškeré pokusy připraviti ho k vědomí, byly marné. – Národní listy, 13. 6. 1890

X Zavřít