5. 10. 1889: Jankovitý kůň zapřažený za tramvaj způsobil velké zpoždění

5. října 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Z pražské tramwaye

Od nějaké doby množí se opětně stížnosti na bezohlednost podnikatelstva pražské tramwaye k obecenstvu. Podnikatelstvo koupilo několik jankovitých koní, jichž užívá zejmena na trati z Karlína na Malou stranu. Jízda s jankovitým koněm nenáleží k příjemnostem, zejmena na tramwayi, kde jsou krátké stanice a kůň každou chvíli nechce se hnouti. Včera po 11. hod. dopolední byl jankovitý kůň připřažen k vagonu jedoucímu z Malé strany. Téměř na každé stanici zpečoval se »zabrati«. Kočí bál se švihnouti ho bičem, dobře věda, že jankovité zvíře mohlo by vyskočiti a spůsobiti nějakou nehodu nebo i neštěstí. Strážníci byli nuceni pobádati zřízence k opatrnosti. Kůň skákal na všechny strany, zapletl si řemeny mezi nohy, obecenstvo vystupovalo z vagonu a pomáhalo tlačiti vůz ku předu v domnění, že snad kůň přece zabere a dále pojede. Teprve po delším namahání se to podařilo, ale na nejbližší stanici týž výjev se opakoval. Zadržel-li někdo koně za uzdu, octnul se v nebezpečí, že mu zvíře nějak ublíží. Davy lidí provázely vagon tažený jankovitým koněm od stanice ku stanici. Někteří lidé pozbyvše trpělivosti vystoupili z vagonu a ubírali se raději pěšky do Karlína, jiní setrvali a zjistili, že vagon jankovitým koněm tažený dojel šťastně od Platýsu až k sadům karlínským za — hodinu! – Národní listy, 5. 10. 1889

Zastavená stavba

Jak jsme již včera oznámili, staví šlechtic Riedl v Klimentské ulici konírny a proráží ohradní zeď ku zřizování oken. Na stížnost obyvatelstva jmenované ulice odebrala se ve čtvrtek na místo magistrátní komise, která shledala, že šlechtic Riedl nedrží se podmínek ustanovených magistrátem pro stavbu konírny a další stavbu zakázala. Šlechtic Riedl ubezpečil komisi, že místo pěti zřídí dle magistrátního nařízení do ulice jen dvě okna, která nebudou se otvírati, tak že vnikání výparů do ulice bude zabráněno. Mimo to uvolil se vyhověti dalším požadavkům, zejmena opatřiti chce průčelí koníren vkusnou okrasou. Bude-li se ve stavbě pokračovati, závisí od rozhodnutí magistrátního. – Národní listy, 5. 10. 1889

[related-post id=“23836″]

Dopadena

Dne 2. t. m. vloudila se 52letá zlodějka Marie Mizerová do bytu majitelky drožek paní Anny Kalousové č. 440–III., otevřela paklíčem skříň a ukradla 6 zl. V tom okamžiku vrátila se paní Kalousová domů, zadržela zlodějku a dala ji přivolaným strážníkem zatknouti. Při prohlídce šatů bylo u zatčené několik paklíčů nalezeno. – Národní listy, 5. 10. 1889

X Zavřít