19. 7. 1890: Nové stavby na Vinohradech, zmlácená prodavačka a smrt při koupání

19. července 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Z Vinohrad

Stavební ruch na Vinohradech je také dosti čilý. Stavba chrámu čile pokračuje a dospěla již do druhého patra. Starosta okresního zastupitelstva pan Vilém Vlček dostavuje v Čelakovského ulici dva dvoupatrové domy, bývalý obchodník pan Ad. Egerer dostavěl dva třípatrové nárožní domy v ulicích Máchově a Krameriově, stávitel pan Antonín Dvořák třípatrový dům v ulici Jablonského, pan F. Berger staví dva trojpatrové nárožní domy v ulicích Palackého, Máchově a Jablonského, inženýr p. Bohumil Staněk staví dva třípatrové domy v Kollárově ulici, kamenník p. Ant. Novák dva třípatrové domy v Klicperově ulici. podnikatel staveb pan Filip Dub čtyřpatrový nárožní dům v Korunní a Blanické ulici poblíž Kravína, p. J. Kuželka třípatrový dům v Řipské ulici, pan J. Fuksa třípatrový dům v Jungmannově třídě, pan Al. Maas, podnikatel staveb, tři čtyřpatrové domy v ulici Chocholouškově, pp. Frant. Heberle a Mat. Bílek tři třípatrové domy v Manesově ulici, továrník J. Heine tři třípatrové domy v Manesově a Husově ulici, soukromník pan Jan Vrťátko třípatrový dům v Hálkově ulici, dále se provádějí 4 menší přístavby, na 6 domech opravují se průčelí a továrník pan Mascha staví ve svém letohrádku »Orlová« čís. 20. v Čelakovského ulici konírny. Obec vinohradská věnovala letos velkou píli a velký náklad na zřízení vkusného sadu na pozemcích u Kravína. Vysázeno bylo množství stromů a křovin, zřízeny pěkné a vkusně založené cesty. – Národní listy, 19. 7. 1890

Sběh lidu

Velký sběh lidu udál se včera po 9. hodině dopolední v Havelské ulici před krámem obchodnice se střižním zbožím paní Anny Katzerové. Soused p. Josef Taussig, taktéž obchodník se střižným zbožím č. 499–1., nevražil delší dobu za příčinou obchodní soutěže na paní Katzerovou a zejmena však na její krámskou sl. Otilii Ladnerovou, s níž měl již několik prudkých výstupů, vyčítaje jí, že láká jeho kupce. Když včera ráno spatřil Taussig Lednerovou v průjezdě domu čís. 500–I., dal se s ní opětně do hádky a když mu nezůstala odpověď dlužna, popadl ji za krk a vší silou srazil ji k zemi. Prodavačka pozbyla vědomí, což mělo záhy v zápětí veliký sběh lidu a všeobecné rozhořčení. Taussig dal se na útěk. Okolojdoucí zvedli dívku a odnesli ji do krámu paní Katzerové, kde byla přivedena k vědomí, načež přivolaný strážník odvedl ji okresnímu lékaři panu Urbanovi, který jí poskytl pomoci a zanechal ji v domácím ošetřování. S Taussigem zavedeno trestní vyšetřování. – Národní listy, 19. 7. 1890

[related-post id=“31617″]

Šílenec

Včera ráno nalezl policejní strážník u nového pivovaru v Libni 60letého nádenníka bez zaměstnání Jana Hladkého ze Zdib, jenž nesouvisle mluvil a počínal si výstředně. Strážník seznav, že nešťastník jest šílený, dopravil jej do všeobecné nemocnice. – Národní listy, 19. 7. 1890

Utonul při koupání

V jednom zdejším hotelu obytoval se minulý čtvrtek 20letý obchodní příručí Viktor Pollak. Odpoledne odešel pod záminkou, že se jde vykoupat a od té doby byl pohřešován. Když ani včera ráno se nevrátil, bylo po něm pátráno a o zmizení jeho udáno policii, která zjistila, že Pollak navštívil vojanskou plovárnu, v jejíž kabině čís. 27. nalezeny byly jeho šaty i peníze. Při koupání byl nejspíše překvapen vichřicí a utonul. Po delším hledání byla včera mrtvola utonulého vylovena a odnesena do židovské nemocnice. – Národní listy, 19. 7. 1890

X Zavřít