Muzeum paměti XX. století povede historik Jan Kalous

31. března 2021 ∙ 15:57
Kristián Vích
Foto: Unsplash

Správní rada pražského Muzea paměti XX. století zvolila do funkce ředitele této instituce historika PhDr. Jana Kalouse, PhD. Ten byl poslední čtyři měsíce pověřen jejím vedením. Nejvyšší kontrolní orgán muzea vybíral ze čtyř uchazečů. Volba nakonec dopadla jednomyslně.

Nový ředitel chce pokračovat ve výstavních a vzdělávacích aktivitách, jakými jsou například debaty s historiky, výstava ke stoletému výročí vzniku Komunistické strany Československa či druhý ročník podzimního festivalu dokumentárních filmů Nezlomní a obětovaní. Nejzásadnějším úkolem je ale příprava stálé expozice muzea v Domě pážat na pražských Hradčanech.

„Jsem velmi ráda, že místo ředitele zaujal nejen člověk odborně zdatný, ale také člověk, který už prokázal manažerské schopnosti i velké osobní nasazení,“ sdělila předsedkyně správní rady Muzea paměti XX. století a radní Prahy Hana Kordová Marvanová.

Jan Kalous dříve působil mj. v Ústavu pro studium totalitních režimů ČR. Pracoval také pro Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Zároveň je autorem řady odborných textů a působí i jako pedagog.

Správní rada Muzea paměti XX. století vyhlásila výběrové řízení na nového ředitele loni v prosinci. Mezi nároky, které museli uchazeči splňovat, patřilo například ukončené vysokoškolské vzdělání nebo manažerské a organizační schopnosti. K samotné přihlášce potom zájemci připojovali i vlastní koncepci krátkodobého a dlouhodobého rozvoje muzea.

Volila se i správní rada

Krátce před volbou nového ředitele byla nyní již sedmičlenná správní rada doplněna o tři nové členy. Stali se jimi pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů a signatář Charty 77 František Stárek, historik, pedagog a vědecký pracovník Petr Koura a právník Tomáš Jirsa.

Muzeum paměti XX. století bylo založeno symbolicky v den 30. výročí Sametové revoluce 17. listopadu 2019. Je cílem má být zachování historické paměti o událostech 20. století, které souvisely se vznikem, existencí a pádem totalitních režimů na území Československa.

X Zavřít