14. 8. 1889: Nerozlučné sestry spáchaly společnou sebevraždu. Důvod nikomu neřekly

Před lety v PrazePražskýDEN.cz14. srpna 20193 minuty čtení

Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Pokus sebevraždy dvou sester

Tklivá událost vyrušila včera odpoledne obyvatelstvo doleního Nového města pražského z obvyklého všedního jeho klidu. Dvě sestry, které průběhem života tak k sobě přilnuly, že nebylo lze jednu bez druhé na ulici spatřiti, odhodlaly se ke společnému vystoupení ze života. Současně vypálily proti sobě smrticí rány z revolverů. Jedna z nich, mladší, podlehla — jak se právě v pozdní hodině noční dovídáme — těžkému svému zranění, zemřevší ve všeobecné nemocnici. Příčina zoufalého skutku nešťastných se- ster není ani zarmoucenému jich otci známa.

Stůjtež zde podrobnosti dojemného tohoto případu. Obě sestry bydlely se svým otcem p. Bohumilem Klempererem v Bolzanově ulici č. 1615 na Novém městě (vedle Grand hotelu). Starší Hermina je 38 let stará, mladší dostoupila 28. roku. Zmíněný byt na Novém městě, jenž sestává z kuchyně a dvou pokojů, obývaly již od tří let. Otec byl před časem obchodníkem se střižným zbožím, maje krám na Vaječněm trhu, nyní pak se živí obchodní agenturou. Manželka jeho zemřela před třemi roky. Rodina žila ve hmotných poměrech sice skrovných, ale nikoli, jak sousedé skoro všeobecně praví, neutěšených. Slečna Olga byla výbornou pianistkou a vyučovala v lepších rodinách pražských. Při minulé čtvrti dali výpověď z bytu a měli se včera přestěhovati do nově najatého bytu v ulici Hybernské. A právě včera o půl 3. hod. odpol. se truchlivé drama rodinné odehrálo.

Ke 2. hodině odešel p. Klemperer z bytu na procházku, netuše, s jakým zoufalým úmyslem obě dcery na odchod jeho čekaly. U půl 3. hodině ozvaly se v bytě Klempererových dvě děsivé rány; služka, která byla v kuchyni zaměstnána mytím nádobí, chvátala do pokoje, z kterého rány zavzněly, ale dveře pokoje toho byly uzamčeny, i běžela tedy do dveři k pokoji druhému, které byly volny ; když proběhši pokojem, otevřela dvéře do ložnice slečen, zůstala děsně zaražena stát …. Obě postele byly odestlány a na nich ležely slečny v tratolištích krve. Starší Hermina vzkřikla strašlivě, mladší Olga jevila jen slabým chrapotem, že ještě žije. — Jeden revolver ležel uprostřed pokoje, druhý pod jednou z postelí. Služka učinila ovšem ihned poplach v domě, posláno na policejní komisařství dolejšího Nového města a v brzku byl zde komisař p. Král z Dobré Vody a okresní lékař p. dr. Vodňanský, který hleděl nešťastnicím poskytnouti pomoc. Mladší slečna dala si bez námitky ránu obvázati — střelila se těžce jednou do spánku — starší však zuřivě se pomocné ruce lékařové bránila a po dvakrát si obvazy z ran — na hlavě její byly dvě rány, jedna nad okem, druhá v temeni hlavy — strhla, volajíc šíleně: »Nedám se k životu nutit, nikomu po tom nic není, chci-li se usmrtit…«

[related-post id=“22280″]

Šílící nešťatsnici bylo pohroženo svěrací kazajkou, nedá-li si dobrovolně obvazy přiložiti. Vyhrůžka ta působila, že ruce nešťastnice v resignaci klesly na postel. Ptaní se po příčinách sebevražedného pokusu bylo marné. Žádná z nešťastnic slovem o nich se nechtěla zmínit. Když přišel otec na děsnou zvěst domů, nemohl ani on dáti komisi vysvětlení, co asi dcery jeho pohnulo, že spůsobily mu tak velký zármutek. Nešťastnice dopraveny byly do všeobecné nemocnice ; starší, která zdá se býti lehčeji raněna, byla vezena v drožce, mladší, jejíž poranění prohlásil lékař hned za těžké, nesena v truhle. Jak jsme již předem se zmínili, mladší slečna svému poranění ve všeobecné nemocnici již podlehla. – Národní listy, 14. 8. 1889

Nepřehlédněte

31. 1. 1868: Na Karlově náměstí poletoval motýl. Vyvolal veliké pozdvižení • Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

20. 6. 1890: Výtržnost na Zeleném trhu a stavba přístaviště v Holešovicích • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Den, kdy komunisté zbavili funkce prezidenta Svobodu. Měl v tom prsty kariérista Husák? • „Nemůže-li president Československé socialistické republiky vykonávat svůj úřad delší dobu než 1 rok, Federální shromáždění může zvolit nového presidenta Československé socialistické republiky na nové funkční období.“ Takhle zní ústavní zákon č. 50/1975 Sb., který dne 28. května 1975 přijali českoslovenští zákonodárci. Tzv. „Lex Svoboda” v praxi znamenal, že těžce nemocný armádní generál Ludvík Svoboda může být okamžitě zbaven funkce prezidenta. Na jeho místo o den později nastoupil Gustáv Husák.

Dva rivalové. Generál Ludvík Svoboda a kariérista Gustáv Husák.

Vyvolávání duchů v Maďarsku skončilo obrovským kraválem • Spiritistické seance bývaly oblíbenou kratochvílí lidí na přelomu 19. a 20. století. V kronikách českých spiritistů najdeme řadu nevysvětlitelných zážitků a jevů. A nejinak tomu bývalo i v zahraničí, kde se vyvolávání duchů rovněž praktikovalo. Přečtěte si článek z Národních listů ze srpna 1901, kde se píše o jednom takovém sezení v Maďarsku.

18. 2. 1890: Vyloučení ženské obsluhy z hostince a upozornění pro pražské pekaře • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

3. 8. 1890: Vykolejený vlak, osvobození od kolků a zachráněný chlapec • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

28. 1. 1868: Muži se rozbilo skleněné zboží. Reakce kolemjdoucích ho dojala k slzám • Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

22. 1. 1868: Ve Vltavě plavala mrtvola, na břeh ji vytáhli rybáři • Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

5. 4. 1868: Paroplavba na Vltavě je po zimě opět obnovena • Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety. Hudební sbor strážníků Obecní strážníci vytáhli včera u příležitosti pohřbu jednoho soudruha svého poprvé s puškami a vlastním svým hudebním sborem. V průvodu, jenž vyšel od milosrdných bratří účastnili se též měšťanosta dr. Klaudy, jeho náměstek pan Huleš a více městských radních. – Pražský denník, 5. 4. 1868 Vystěhovalci Vystěhovalců se letos pořád trousí, ale přece ne v takové míře jako v loni. Úplně je nepodstatna zpráva jednoho zdejšího listu, že by zvláště ze Šumavy velké množství vystěhovalců do Ameriky odcházelo. Naopak je jisto, že letos ještě ani polovice, ba ani třetí díl vystěhovalců odtud neodjel jako roku loňského, a nepochybně zůstane i dále při tomto poměru, neboť lid konečně přece přichází k náhledu, že při nynější bídě a nedostatku výdělku v sev. Americe mu žádné ráje za mořem nekvětou. – Pražský denník, 5. 4. 1868 [related-post id="8826"] Paroplavba na Vltavě Počínaje dnešním dnem provozuje se paroplavba na řece mezi Prahou a Štěchovicemi jakož i na štacích mezi těmito dvěma místy při řece ležících. Odjezd parníku z Prahy jest o 8. hod. ranní a o 2. hod. odpolední. Ze Štěchovic pak v 5 hod. ráno a v 5 ½ hod. odpoledne. – Pražský denník, 5. 4. 1868

6. 8. 1890: Řádění uličníků, utonulý mladík a nová vinárna v centru Prahy • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

16. 2. 1890: Problémy se samozavíracími dveřmi a výzdoba dvorany Rudolfina • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

13. 11. 1889: Chystané sčítání lidu, odsouzení mladého zloděje a výběr potravní daně • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

22. 4. 1868: Třetí pražský most bude za pár dní otevřen. Chystá se zatěžkávací zkouška • Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety. Zkouška mostu Zkouška s třetím mostem již je v radě městské vyřízena a návrhy příslušné komise přijaty. Zkouška ta bude dvojí, nehybná a pohyblivá. Při nehybné položeno bude po celém chodníku na každý čtvereční sáh mostu 25 centů cihel. Pohyblivá zkouška bude záležet v tom, že 80 vozů cihlami naložených pojede, z každé strany mostu polovice, najednou na most, tak že se v polou mostu setkají a zde i s koni o s vozy 10.300 centů vážit budou. Provedení této zkoušky svěřeno pp. Kourovi a Václavíkovi a jednomu obecnímu staršímu i stane se v den otevření mostu, nejspíš ještě před 1. květnem. – Pražský denník, 22. 4. 1868 Výtržnost Výtržnost učinilo včera dopoledne několik obchodníků v sírkové ulici. Vyložili tam na několika stolech a krámcích rozličné zboží, čímž zastavili přechod v této tak oživené ulici. Policejní strážník hleděl zameziti nedovolené toto prodávání u prostřed ulice, obchodníci však nedbali na jeho napomínání, ba protivili se mu ještě, až konečně strážník použiv své moci s přivolanými ještě jinými strážníky byl obchodníky zatknul. – Pražský denník, 22. 4. 1868 [related-post id="9599"] Náhlá smrt V neděli večer klopýtnul na Valdštejnském náměstí na Malé straně bývalý hokynář František P. o kámen tak nešťastně, že k zemi padl a do hlavy těžce se udeřil. Za krátko pak následkem otřesení mozku ducha vypustil. – Pražský denník, 22. 4. 1868

4. 5. 1889: Spor o název Stromovky, závadné maso a nový pražský most • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

21. 1. 1889: Manželka versus milenka, případy náhlých úmrtí a vzácná návštěva • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

24. 9. 1868: V Praze řádí smrtka. Nešetří mladé, ani staré • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Máchův Máj vyšel poprvé před 185 lety. Kritici dílo zpočátku rozcupovali • Je 23. dubna 1836 a z pražské tiskárny Jana Spurného odchází do světa prvních 600 výtisků útlého sešitu veršů. Jejich autorem je víceméně neznámý mladý básník a beznadějný romantik Karel Hynek Mácha.

25. 9. 1868: Neopatrná žena se zbavila losu, který později vyhrál • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Protiatomový kryt Folimanka bude tuto sobotu otevřen pro veřejnost • Nejen milovníkům historie se v sobotu 15. června 2019 znovu naskytne příležitost navštívit jeden z největších krytů civilní ochrany na území Prahy. Unikátní prostory si můžete prohlédnout od 9 do 15 hodin.

Kryt Folimanka se pro veřejnost otevírá pravidelně každý měsíc.

4. 11. 1868: V Praze řádí zlodějka, která okrádá malé děti • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.