16. 10. 1889: Ztracený kabát, brutální řádění útočníků a zavražděné nemluvně

16. října 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Ztracený kabát

Dne 9. t. m. ztratil veřejný posluha cestou z nádraží císaře Frant. Josefa až k domku pro vybírání potravní daně svěřený mu svrchník světlošedé barvy. Vnitř kabátu jest na podšívce všita stužka s nápisem »C. Römisch, Prague«. Poněvadž posluha byl obviněn ze zpronevěření tohoto kabátu, žádá se nálezce, by kabát odevzdal v oddělení IV. na policejním řiditelství komisaři panu Oličovi. – Národní listy, 16. 10. 1889

Zatčení útočníci

V neděli po půl noci dostalo se v hostinci v Lužické ulici 5 mladých lidí do hádky a rvačky s posluhovačkou, týrali ji a ztropili takový hluk, že byli veškeří nájemníci ze spánku vyburcováni. Nájemník Ant. Schmidt, 44letý pilníkář, přispěl týrané služce. Rozzuření mladíci však vrhli se na něho, ztýrali ho a bodli třikráte nožem do zad, načež dali se na útěk. Dva z nich byli přece pomocí vojáků zadržáni a zatčeni. Dalším úřadním pátráním byli také ostatní tři útočníci zatčení a všichni dodáni zemskému trestnímu soudu do vyšetřovací vazby. — Jsou to: 20letý zlatnický pomocník G. Grund, 18letý modelář AI. Hrubý, 20letý zámečnický pomocník Jan Holeček, 20lelý košikářský pomocník J. Kolínský a 18letý zlatnický pomocník B. Ludský. Zjistilo se totiž, že téže noci dopustili se krvavého činu v Košířích, k němuž se po delším zapírání přiznali. Modelář Hrubý vyzval je, aby s ním šli do Košíř, že tam bude randál a že poteče krev, při čemž ukazoval jim ostře nabroušený nůž. Uposlechli, šli do hostince v Košířích, kdež byla taneční zábava. Zejmena Hrubý snažil se všemožně, aby se dostal s tanečníky do hádky a mohl počíti rvačku, při čemž mu ostatní jeho soudruzi všemožně pomáhali. Tamější hosté neznali však žádných žertů a vyhodili mladíky z hostince, vyhrožujíce jim výpraskem, vrátí-li se zpět. Seznavše, že by s přesilou nic nepořídili, ubírali se rychle směrem ku Smíchovu. Na cestě setkali se s pekařským pomocníkem Plasem, na něhož surovci beze všech příčin se vrhli, ukrutně ho zbili a zasadili mu nožem dvě hluboké rány do levé strany prsou. Plas byl teprvé později od okolojdoucích v tratolišti krve nalezen a dopraven na policejní strážnici a odtud do nemocnice. Stav jeho se zhoršil, tak že smrt očekává se každou chvíli. Také Schmidt byl dopraven do všeobecné nemocnice. – Národní listy, 16. 10. 1889

[related-post id=“24122″]

Zavražděné nemluvně

Dne 3. října nalezl syn statkáře pana V. Skořepy u břehu Botiče u Křeslic mrtvolu asi 3měsíčního děvčátka, již vytáhl na břeh. Zjistilo se, že mrtvola ležela delší dobu ve vodě, že děvčátko neutonulo, nýbrž dle známek na krku bylo dříve uškrceno a napotom do vody hozeno. Četnictvu dán rozkaz, aby usilovně po nelidské matce pátralo. – Národní listy, 16. 10. 1889

X Zavřít