12. 1. 1868: Neposypané chodníky v Praze působí lidem vážná zranění

12. ledna 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Pražané nedbají úředního nařízení a zanedbávají posyp zledovatělých chodníků, což má za následek hned několik vážných zranění. A ochotníci ze Smíchova budou hrát dobročinné představení. Přečtěte si, o čem psaly dobové noviny přesně před 150 lety.

Z ulice

Neposypané chodníky v ulicích pražských svou kluzkostí už mnoho nehod spůsobily a přes všecku dohlídku strážníků málo kde jsou posypány. Proto nařízeno strážníkům, aby proti všem těm, kterýchž se to týká, co nejpřísněji zakročili, by chodníky tyto před domy řádně očištěny a hned popelem neb pískem posypány byly. K četným nehodám z nešetření tohoto rozkazu pošlým dodati sluší, že v pátek stařičká jistá žena v Železné ulici na chodníku sklouzla a tak nešťastně upadla, že v drožce domů odvežena být musela. Kolemjdoucí museli ubohé sami sebrati penízena zaplacení drožky. Včera dopoledne opět sklesla v hibernácké ulici jistá ženština náhled na dlažbu a zůstala bez sebe ležeti. Okolojdoucí pomáhali ihned ubohé a později byla do svého bytu dopravena k dalšímu ošetřování. – Jinou nehodou byl zastíhnut včera dopoledne jistý vozka. Odvážel sníh na břeh blíže svatojanského náměstí a zajel příliš na přikrý svah břehu, kde vůz se zvrátil a značně pomačkal vozku podle vozu jedoucího. Po dlouhém namáhání podařilo se vůz opět postaviti a plašicí se koně upokojiti. Vozka musel pak odvezen býti. – Pražský denník, 12. 1. 1868

Zimní radovánky

Klouzání na bruslích není dosud na Vltavě možné, ač včera někteří nedočkaví chtěli na ledě pod kamenným mostem se klouzati, byly však od strážníků zahnáni. Za Žitnou branou byla včera opět zřízena místnost pro klouzání, by alespoň tam klouzači svého vyražení došli a skutečně se jich tam také v hojném počtu dostavilo. Neméně četně byly navštíveny zamrzlé rybníky v Bezovce a Kanálce. – Pražský denník, 12. 1. 1868

Narcis

Smíchovští divadelní ochotníci opakují dnes k dobročinnému účelu Brachvoglovo drama “Narcis”. Začátek v 7 hodin v místnostech u “zlatého anděla” na Smíchově. – Pražský denník, 12. 1. 1868

Národní divadlo

Výbor pro zřízení národního divadla jednal ve včerejší schůzi své o výměru ministerském stran zastavení stavby národního divadla. Ministerstvo rozhodlo ve prospěch výboru, ustanovilo však zároveň, aby stalo se shodnotí se správní radou řetězového mostu, která obává se, aby most řetězový stavbou divadelní neutrpěl. K dohodnutí tomuto položil magistrát pražský místní komisi ke dni 21. ledna. Výbor zvolil k této komisi co zástupce své pány: dra Škardu, prof. Zídka, prof. Hausmanna, místopředsedu dra Sladkovského a jednatele dra Grégra. Výbor usnesl se dále na nepatrné změně stavební čáry ve prospěch architektonické úpravy stavby. K žádosti stavebního ředitelstva povoleno, aby k proskoumání gruntů prokopala se na staveništi půda na několika místech. Konečně dáno plnomocenství p. prof. Zítkovi, p. staviteli Václavíkovi a dru Čížkovi, aby vyjednávali stran dodávání štěrku a černého kamene do základův. – Národní listy, 12. 1. 1868

Loterie

Fond na dostavění chrámu sv.-vítského zvětšen jest výtěžkem poslední loterie od jednoty pro dostavění chrámu toho uspořádané o 8000 zlatých. – Národní listy, 12. 1. 1868

X Zavřít