31. 1. 1889: Smrt korunního prince Rudolfa, povinné očkování a vystavená velryba

31. ledna 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Pražany šokovala zpráva o náhlém úmrtí korunního prince Rudolfa, v nemocnicích bylo zavedeno povinné očkování proti neštovicím a výstavu velryby si nenechalo ujít několik tisíc lidí. Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Korunní princ Rudolf mrtev

O půl 6. hodině vyšel mimořádný výtisk úředního »W. Ztgu« s následující zprávou: »Těžká rána osudu stihla císařskou rodinu a všecky národy rakouské říše: všeobecně vážený korunní princ Rudolf je mrtev! Klesl do časného hrobu v květu svých let a plné síle svého působení. Národové říše obracejí smutně zraky své k trůnu, modlíce se, by bůh popřál útěchy císařské rodině.« O zdrcujícím případě úmrtí můžeme sděliti tolik: Korunní prince odebral se předevčírem do Meierlingu u Badenu a pozval tam na hon některé pány, jako prince Filipa Koburga a hr. Hoyose. Princ byl již včera trochu churav, pročež omluvil se, že nemůže dostaviti se do zámku k rodinné hostině. Když honební společnost dnes ráno shromáždila se a korunní princ nepřicházel, došla na sdělenou poptávka žalostná zpráva, že korunního prince není víc, že ranila ho mrtvice. Jako blesk z čista jasna stihla zdrcující práva do hradu. Při bolu, jaký zahostil se v císařské rodině, chví se na rtech každého Rakušana přání, by bůh posilnil císařskou rodinu v její velikém neštěstí. – Národní listy, 31. 1. 1889

Velryba

Výstava velryby v budově průmyslového musea na Betlémském náměstí bude v sobotu dne 2. a v neděli dne 3. února návštěvě obecenstva naposledy otevřena. Nepočítaje ústavy humanitní, jimž byl vstup zdarma povolen, navštívilo výstavu dosud 25.000 osob. – Národní listy, 31. 1. 1889

Pobořená uliční stoka

Od několika měsíců pozorovati bylo v Týnské ulici na Starém městě, že nápadně snižuje se dlažba v místech; poblíže Ungeltu, kde loni krysy zle řádily. Málem byla by se propadla v přízemí lakýrnická dílna i kancelář s obsažnou wertheimkou, kdyby v čas nebývalo spozorováno zhoubné dílo krys. Cos podobného spůsobily krysy i v uliční zděné stoce, která objevila se pobořenou v míře tak nebezpečné, že hrozila při silnějším otřesu sesutím; následkem toho také dlažba v místech těch nápadně se snižovala. Nezbývalo ovšem, než učiniti ihned opatření bezpečnostní, což se také stalo, jak dosvědčuje velká hromada materiálu ze zbořené stoky na ulici složeného. Opatření, které nyní se stalo, mohlo a mělo se již státi na podzim, neboť již tehdy pozorovati bylo nápadné klesání dlažby, a již tehdy stoka byla na zboření, což také již tehdy orgánům, majícím na starosti kanalisaci a cídění stok, jistě povědomo bylo. – Národní listy, 31. 1. 1889

Povinné očkování

Ministerstvo vnitra zaslalo ředitelstvím nemocnic oběžník s vyzváním, aby sama jakož i dožádaná gremia primárních lékařů se prohlásila, je-li při epidemii neštoviční záhodno a nutno, v nemocnicích zavésti nucené očkování. Gremium primárních lékařů pražské všeobecné nemocnice svěřilo vypracování referátů pp. prof. Janovskému a Pickovi, kteří se přimlouvají, aby ošetřovatelky nemocných a lékaři byli obligátně očkováni a nemocní, pokud to jejich stav dovolí. Referát bude zaslán místodržitelství k dalšímu úřednímu jednání. – Národní listy, 31. 1. 1889

X Zavřít